WinSCP kasutamine

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

WinSCP http://winscp.net/eng/ on Windows keskkonnas töötav SFTP klient, mida sobib kasutada turvaliseks andmevahetuseks nt OpenSSH serveriga. Lisaks SFTP protokollile toetab WinSCP ka andmevahetust SCP ja nö klassikalise FTP protokolliga.

Tarkvara paigaldamine

Tarkvara jagatakse WinSCP kodulehel aadressil http://winscp.net/eng/, kus saab tutvuda ka tarkvara kasutustingimustega.

Ühenduse seadistamine

OpenSSH SFTP serveriga andmete vahetamise eelduseks on kasutaja olemasolu selles serveris, st on teada

  • serveri nimi või ip aadress
  • kasutajanimi
  • kasutaja parool

Peale WinSCP programmi käivitamist ning avanenud akna paremal ääres New valimist avaneb ühenduse andmete sisestamise dialoog koos võimalusega sisestatud andmed salvestada

Winscp-1.gif

WinSCP kasutamine andmete kopeerimiseks

Töötava ühendusega WinSCP programmiaken näeb välja selline

Winscp-3.gif

kus

  • vasakul paneelis on kohaliku arvuti failisüsteem
  • paremal paneelis on teise arvuti failisüsteem

Andmete kopeerimiseks tuleb tähistada vastavad failid või kataloogid ning nt valida alt hiirega F5 Copy.

Tegevuste sooritamine SFTP serveris

Lisaks andmete kopeerimisele on võimalik WinSCP abil sooritada SFTP serveris selliseid tegevusi

  • kopeeritavate failide ja kataloogide loabittide kontrollimine
  • nö käsurea käskude andmine (nt faili grupi muutmine)

Kirjeldame neid võimalusi sellise juhtumi näitel, kus SFTP failisüsteemi ühiskasutus põhineb kasutajate samasse gruppi kuulumisel, olgu grupi nimi nt portaal.

Loabittide seadistamine

Selleks, et kontrollida, milliste loabittidega failid ja kataloogid SFTP serverisse tekivad sobib avada peale ühenduse loomist

 Options -> Preferences -> Transfer

Ning seada sobivalt

  • Set permissions -> ...
  • Ignore permission errors

Winscp-4.gif

Toodud juhtumil on valitud loabitid

 rw-rw-r-- (+x)

tagavad, et moodustatud failid ja kataloogid on grupile kirjutatavad.

Käskude andmine SFTP serveris

Selleks, et püstitatud ülesannet täita ja kopeeritud andmete ühiskasutus toimiks grupi portaal jaoks tuleb peale andmete kopeerimist anda serveris käsk

 chgrp -R portaal /tmp/katalooginimi

Sellise asjakorralduse ettevalmistamiseks tuleb valida programmi menüüst

 Options -> Preferences -> Commands -> Add

ning täita lahtrid nt selliselt, tõsi kirjeldus ja käsk ei pea tingimata olema esitatud ühesuguselt

Winscp-5.gif

Loodud kirjeldusega käsu kasutamiseks tuleb liikuda serverile vastavas paneelis huvipakkuvale kataloogile ja avada parema hiireklõpsuga hüpikmenüü, kust valida

 Custom Commands -> kirjeldusenimi

Seejärel avaneb kinnituse küsimuse dialoog, kus teatatakse, et

 Current SFTP-3 session does not support command you request ...

millele tuleks vastata jaatavalt ja seejärel täidetakse korraldus.

Kasulikud lisamaterjalid