Putty kasutamine

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

Putty SSH klient on populaarne vaba tarkvaraline ssh klient Windows platvormil kasutamiseks. Lisaks sisselogimisele on võimalik porte suunata ehk tekitada tunneleid, kusjuures Putty võimaldab salvestada ühenduste profiile. Tarkvara saab kopeerida aadressilt http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/. Putty on veel selles mõttes huvitav programm, et teda ei ole tarvis paigaldada, piisab arvutisse kopeerimisest ning käivitamisest.

Forward tunneli kasutamine

Kuna tunneli tegemisel on vaja kirjeldada otspunktid ja ühe ssh sessiooni sees saab kasutada ka mitmeid tunneleid, siis on mõttekas salvestada vastavad andmed Putty profiili. Selleks tuleb peale programmi käivitamist

  • valida sektsioon Sessions
  • seal sessiooni nimi ära kirjeldada (baas.loomaaed.tartu.ee) ja
  • öelda Save, nt selliselt

Putty-1.gif

Näiteks kahte tunneli kirjeldamiseks tuleb avada

 Connection -> SSH -> Tunnels

Putty-2.gif

Selliselt kirjeldatud tunnelite puhul tekib olukord, et pöördudes töökohaarvutis (st selles arvutis, kus töötab Putty) soketi localhost:3306 poole ühendutakse tegelikult ssh ühenduses oleva serveri localhost:3306 soketiga; ning localhost:8432 puhul serveri localhost:5432 soketiga (eeldusel, et serveris kuulab andmebaas localhost peal).

Tunnelite kirjeldamisel on oluline

  • öelda Add ning
  • liikuda tagasi Sessions sektsiooni ja öelda Save

Kui nüüd järgmine kord Putty käivitada, siis saab valida Sessions sektsioonist salvestatud profiili nime, see laadida ja öelda Open. Tulemusena küsitakse SSH kasutajanimi ning parooli ning taustal moodustatakse tunnelid.

Sellise tehnika kasutamine on abiks kui serverisse on ssh ligipääs olemas, aga puudub otse andmebaasiga ühendumise võimalus ning peale selle on andmevahetus ka krüptitud.

Vaikimisi kuulab Putty arvutis vaid localhost seadmel näidatud porti, aga kui valida 'Local ports accept connections from other hosts', siis kuulatakse kõigel seadmetel, mis tähendab, et töökohaarvuti poole saab ka üle võrgu muudest arvutitest tunneli kasutamiseks pöörduda.

Reverse tunneli kasutamine

Kui töökohaarvutist on võimalik teha selliseid pöördumisi

  • arvutisse test.moraal sisse logida ssh abil
  • arvutisse toodang.moraal veebiserveri port 80 poole pöörduda võrgu mõttes

siis saab korraldada, et test.moraal arvuti port localhost:65432 peal hakkab nö teenindama toodang.moraal arvuti veebiserver. Selleks tuleb putty seadistada selliselt

Putty-3.gif

kus

  • Source port - 65432 st mis pordil test.moraal arvuti teenust pakkuma hakkab
  • Destination - näidatakse, et töökohaarvuti vahendab teenust toodang.moraal port 80 peale
  • Remote - tegu on revers forwardinguga

Tulemusena saab test.moraal arvutis avada veebikoha, kusjuures veebikohale paistab pöördumine lähtuvat töökohaarvuti ip aadressilt

$ w3m http://127.0.0.1:65432/

Sarnaselt saab korraldada kõigi tcp protokolli kasutavate programmide liiklust, andmebaas, interneti võtmeserverid jne.