Red5 kasutamine Debian Lenniga

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

Red5 http://code.google.com/p/red5/ on vaba tarkvaraline meedia serveri, täpsemini flash server, mis on arendatud Javas.

Paigaldamine

Lisada süsteemi kasutaja:grupp red5:red5 kodukataloogiga /opt/red5.

Red5 kasutamiseks on vajalik on Java, nt

 # apt-get install sun-java6-jdk

Red5 sobib kopeerida nt kompileeritud tar.gz kujul, http://code.google.com/p/red5/

 $ wget http://www.red5.org/downloads/0_9/red5-0.9.RC2.tar.gz

Kopeeritud arhiiv pakkida lahti kataloogi /opt/red5.

Kävitamine

 $ ./run5.sh

Tulemusena asub Red5 kuulama mitmel pordil

 • 1935
 • 5080

Kasutamine

http://192.168.20.124:5080/

Esimene tegevusena tuleb vajalikud rakendused nö paigaldada, läbi veebiliidese.

Paigaldatud video vaatamine

 Launch a demo -> OFLA demo View demo

Paremal üleval sisestada aadress rtmp://192.168.20.126/oflaDemo ja valida Connect ning valida meedia ning seejärel hakatakse seda esitama.

Red5-1.gif

Videokaamera pildi reaalajas edastamine

Red5 sisalduva demo Publisher rakenduse abil saab edastada ühes arvutis töötava flash rakenduse abil selle arvuti kaamera pilti Red5 serverisse ning teises arvutis töötava flash rakendusega seda jälgida.

Red5-2.gif

Pilti edastavas arvutis tuleb selleks valida aadressilt http://video.loomaaed.tartu.ee:5080/demos/

 • Publisher demo
 • Server -> Location: rtmp://video.loomaaed.tartu.ee/oflaDemo
 • Server -> Buffer: 0
 • Connect
 • Video -> Device: kaamera seadme nimi
 • Apply -> Allow kasutada kaamerat flash rakendusel (lokaalses kontrollaknas on näha kaamera pilt)
 • Name: striiminimi
 • Publish

Videot esitavas arvutis tuleb selleks

 • Publisher demo
 • Name: striiminimi
 • Server -> Location: rtmp://video.loomaaed.tartu.ee/oflaDemo
 • Server -> Buffer: 0
 • Play

Tulemusena on näha teise arvuti kaamera pilt videot esitavas arvutis.

Red5 v 0.7

Vanem versioon 0.7 asub nt aadressil http://osflash.org/red5/070final. Ettevalmistuste tegemine ja kasutamine toimub üldiselt sarnaselt nagu versioon 0.9, tundub, et veebiliidese abil ei ole vaja rakendusi paigaldada.

Admin Panel

Admin Panel asub aadressil http://video.loomaaed.tartu.ee:5080/demos/adminPanel.html, väike juhend on aadrssil http://en.jakubiak.info/2009/02/02/red5-%E2%80%93-the-installation-of-administrators-pane.html.

Kasulikud lisamaterjalid