ZoneMinder

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

Zoneminder on vabavaraline CCTV (Closed Circuit Television) tarkvara. Ehk siis jälgimiskaamerate jaoks mõeldud tarkvara

ZoneMinderSmall.gif

Zoneminder sisaldab järgmisi võimalusi

 • Töötab paljudel Linuxi distributsioonidel (reaalselt Gentool tööle saada siiski veel ei õnnestunud).
 • Toetab video, USB ja võrgukaameraid.
 • Toetab Pan/Tilt/Zoom kaameraid, võimalik defineerida uusi kaamerate kontrollimis protokolle.
 • Kasutab MYSQL andmebaasi ja on kirjutatud kasutades standartseid töövahendeid nagu C++, Perl ja PHP.
 • Võimaldab luua erinevaid kasutajaid ning kehtestada ligipääsuleveleid.
 • Paljude erinevate keelte tugi.
 • Sündmuste raportite saatmine e-maili või SMS teel, võimaldab lisada teadetele ka pilte või videosid ja uploadida neid automaatselt FTP serverisse.
 • Iga kaamera jaoks on võimalik defineerida erinevad tsoonid/regioonid ja tundlikus.
 • Veebiliides mis võimaldab täielikult kontrollida süsteemi ning kaameraid ja vaadata jooksvalt pilti ning sündmusi.
 • Filtrite abil on võimalik selekteerida ning kombineerida sündmuste infot.

jne.

Koduleht http://www.zoneminder.com/

Näite eesmärgiks koostada server mis salvestab mitme kaamera pilti. Masina nimeks hakkab olema salasilm.zoo.tartu.ee

Tarkvara paigaldamine

Gentoo

Installeerimine hetkel probleemne

Hetkel portages uusim www-misc/zoneminder-1.24.2 on maskitud.

masked by: ~x86 keyword

Lahtimaskimiseks /etc/portage/package.keywords

www-misc/zoneminder **
dev-perl/PHP-Serialization **
dev-perl/libwww-perl **  

/etc/portage/package.use

dev-lang/php +apache2

TODO

Debian Lenny

Paigaldame standartse Debiani 5.0.5 versiooniga, täpsemalt i386 versiooni, kuid see ei tohiks lugeda.

Installime 1.24 stable versiooni kasutades algmaterjalina juhendit

Muudame sources faili /etc/apt kaustas selliseks

deb http://ftp.uk.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free
deb-src http://ftp.uk.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free

deb http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free

Uuendame selle alusel

# apt-get update

Installime vajalikud sõltuvused

# apt-get install build-essential apache2 mysql-server netpbm libssl-dev libjpeg62-dev libmime-perl libwww-perl \
libarchive-tar-perl libdate-manip-perl libarchive-zip-perl libmime-lite-perl libdbi-perl libdbd-mysql libdbd-mysql-perl \
libpcre3-dev php5 php5-mysql libapache2-mod-auth-mysql libmysqlclient15-dev gnutls-bin ffmpeg pciutils \

Vahepeal küsitakse vee mysql parooli

Et lahendada zoneminderi ja serialiserimise probleem.

# perl -MCPAN -e shell
install PHP::Serialization
exit

Teeme kausta kus kompileerime

# mkdir /usr/src/zminder
# cd /usr/src/zminder

Tõmbame alla

# wget http://www2.zoneminder.com/downloads/ZoneMinder-1.24.2.tar.gz
# tar -zxvf ZoneMinder-1.24.2.tar.gz
# cd ZoneMinder-1.24.2

Kompileerime kokku

# ./configure --with-webdir=/var/www/zm --with-cgidir=/usr/lib/cgi-bin --with-webuser=www-data \
--with-webgroup=www-data --with-libarch=lib --with-ffmpeg=/usr/local ZM_SSL_LIB=openssl

Erinevus originaalse tekstiga oli, et vaja lisada make faili lõppu ZM_SSL_LIB=openssl muidu lõpetab teatega configure: error: zm requires gnutls/openssl.

# make && make install

Järgnev käsk mis tekitab andmebaasi

# mysql -u root -p < db/zm_create.sql
Enter password: 

Muudame zminderi parooli

# mysql -u root -p -e "grant all privileges on zm.* to 'zminder'@'localhost' identified by 'parool'"
Enter password: 

Seadistame andmebaasi kasutaja ja parooli korrektseks ka konfiguratsioonis

# nano /usr/local/etc/zm.conf

ZoneMinderi veebifailid paigaldatakse /var/www/zm kataloogi, üldiselt saab kõiki radasid ja binaari asukohti muuta zm.confist mis FreeBSD laadselt /usr/local/etc harus

QuickCam

Vaikimisi näeb vaid dmesgis teadet

[ 249.375135] usb 2-1: USB disconnect, address 2
[ 251.154963] usb 2-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
[ 251.300090] usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 251.324759] usb 2-1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=0870
[ 251.324759] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 251.324759] usb 2-1: Product: Camera

Videoaseadet ei teki, selle vastu leiab rohtu

aptitude install qc-usb-sources
cd /usr/src
m-a prepare
m-a build qc-usb
dpkg -i qc-usb-modules-[versioon mis tekkis].deb
modprobe quickcam

Dmesgi peaks ilmuma read

[ 481.425776] Linux video capture interface: v2.00
[ 481.429789] quickcam: QuickCam USB camera found (driver version QuickCam USB 0.6.6 $Date: 2006/11/04 08:38:14 $)
[ 481.429789] quickcam: Kernel:2.6.26-2-686 bus:2 class:FF subclass:FF vendor:046D product:0870
[ 481.434705] quickcam: Sensor HDCS-1020 detected
[ 481.439208] quickcam: Registered device: /dev/video0
[ 481.439237] usbcore: registered new interface driver quickcam

Ja ongi olemas seade /dev/video0

You can get to this area just by clicking Add New Monitor on the console page of ZoneMinder (i.e. http://yoursever/zm/) and then clicking on the Source tab:

Device Path: /dev/video0
Device Channel: 0
Device Format: AUTO
Capture Palette: YUV420P
Capture Width: 320
Capture Height: 240
Preserve Aspect Ratio: Unchecked
Orientation: Normal

FreeBSD

Pordi arendamine on hetkel endiselt töös, stabiilne lahendus puudub.

ZoneMinderi Kasutamine

avame veebiaaressi

http://salasilm.zoo.tartu.ee/zm/

Kasutajat tervitab esialgu üsnagi askeetlik ekraan, kaamerad tuleb alles lisada

Zmaken.jpg

Lingid

Täielik dokumentatsioon, seehulgas deemonite jms kohta

Hea põhjalik illustreeritud õpetus ZM paigaldamisest Ubuntule

Toetatud seadmed

Kuidas saata ZM kaamerate video monitori

Veel mõned kaameraserveri lahendused

http://hypernexus.net/squishydale/?p=131

http://www.howtoforge.com/video_surveillance_zoneminder_ubuntu