VNC kasutamine

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

VNC (Virtual Network Computing) lahendus võimaldab üle võrgu kasutada teise arvuti graafilist kasutajaliidest. Kusjuures arvutid ei pruugi kasutada sama operatsioonisüsteemi.

Serveri käivitamine

VNC server tuleb käivitada selles arvutis, mille graafilist kasutajaliidest on vaja üle võrgu kasutada. Esmalt tuleb VNC serveri tarkvara paigaldada öeldes nt

 # apt-get install tightvncserver

Selleks, et lisaks iseenesest vncserverile ka oleks aknahaldurit võimalik pärast kasutada tuleks paigaldada nt sellised paketid

 # apt-get install wmaker xfonts-base xterm

Protsessi esmakordsel käivitamisel küsitakse parooli, millega edaspidi VNC klienti autenditakse; seejuures tuleks jälgida, et sama kasutana juba ei tööta mõni aknahaldur või X Window System kuna VNC võib kasutada samu kasutaja seadistusfaile ja see võib süsteemi eksitada. Näiteks võiks käivitamine toimuda nii

 $ vncserver -geometry 1280x1024 -alwaysshared -depth 8

Tundub, et enamvajalikud on sellised võtmed

 • geometry WxH - määrab kliendi poolt nähtava ekraani suuruse
 • alwaysshared - mitu klienti saab korraga rw režiimis võtta VNC serveriga ühendust
 • depth 8 - aeglase lingi puhul asjakohane, kasutatakse 256 erinevat värvi

Serveri seiskamine toimub öeldes

 $ vncserver -kill :1

Serveri parooli muutmiseks tuleb öelda

 $ vncpasswd

Serveri tööd kontrollib algkäivitusfail ~/.vnc/xstartup mis võib olla näiteks sellise sisuga

 $ cat /home/imre/.vnc/xstartup 
 #!/bin/sh
 
 xrdb $HOME/.Xresources
 xsetroot -solid grey
 x-terminal-emulator -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
 x-window-manager &

Kui süsteemi on paigaldatud mitmeid aknahaldureid, siis nt xfce4 kasutamiseks tuleb viimane rida asendada reaga

 startxfce4 &

Kliendi kasutamine

VNC serveri poole pöördumiseks tuleb paigaldada sobiv tarkvara, nt

 # apt-get install vncviewer

ning öelda

 $ vncviewer vnc.loomaaed.tartu.ee:5901

Kui VNC klient genereerib omale vncpasswd programmi abil paroolifaili, öeldes

 $ vncpasswd failinimi

siis on võimalik autentimist automatiseerida käivitades programmi nii, sel juhul kasutajalt parooli ei küsita

 $ vncviewer -passwd failinimi vnc.loomaaed.tartu.ee:5901

Kasutaja peab ise otsustama, kas talle selline autentimisviis sobib.

NAT taga asuva VNC serveri kasutamine

Ülal kirjeldatud moel saab pöörduda VNC kliend VNC serveri poole eeldusel, et see on nö võrgu mõttes võimalik. Kui aga VNC server asub nt NAT teisendust tegeva tulemüüri taga ning VNC klient sellise tulemüüri ees, siis sobib kasutada abivahendit vncconnect.

 • VNC viewer tuleb seada käima võtmega -listen, nt nii, kusjuures küsitakse parooli
 $ vncviewer -listen
 ... 
 Wed Jul 22 22:40:33 2009
 main:    Listening on port 5500
 • VNC server tuleb käivitada sama parooliga nagu viewer, muus osas tavalisel moel, nt
 $ vncserver -geometry 1024x768 -alwaysshared
 ...
 New 'X' desktop is 172.17.1.22:1
 • VNC serveri arvutis tuleb ühendada server ja kliend kokku vncconnect abil öeldes serveris, kus :1 näitab, et VNC server kasutab display number ühte
 $ vncconnect -display :1 192.168.10.10:5500

Tulemusena avaneb VNC kliendi arvutis aken VNC serveri desktopi pildiga.

Märkused

 • Mõnel juhul, nt Ubuntu Karmic v. 9.10 xtightvnc klaviatuur on segi ja siis on lihtsam kasutada vnc4server paketist tulevat VNC serverit.
 • Tundub, et Ubuntu 14.04 puhul on kõige lihtsam paigaldada openbox pakett
# apt-get install openbox

ning kasutada sellise sisuga ~/.vnc/xstartup faili

$ cat .vnc/xstartup 
#!/bin/sh

xrdb $HOME/.Xresources
xsetroot -solid grey
openbox-session &

Seejärel saab hiire nuppudega avanevatest hüpikmenüüdest valida käivitatava programmi, nt xterm.

Kasulikud lisamaterjalid