Udev süsteem

Allikas: Kuutõrvaja

Udev tegeleb linuxi seadmehaldusega, täpsemalt programmide ja rakenduste jaoks seadmete kasutatavaks tegemisega. Tegemist on süsteemse deemoniga, mis peale seadmete tegeleb ka /dev kaustas olevate virtuaalsete liidestega. Käsureal halduseks on udevil utiliit udevadm.

Võimalik on näiteks MAC aadresside järgi jagada sobivaid aadresse enda võrgukaartidele

failis /etc/udev/rules.d/70-my-network.rules

SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:04:23:cb:d6:7f", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1",  KERNEL=="eth*", NAME="varundus0"
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:04:23:cb:d6:7e", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="serverid0"

tulemiks peaks saama ifconfiguga näha eth0 ja eth1 asmemel võrguseadmeid varundus0 ja serverid0

Udevi reeglid lubavad näiteks veel teha seadmete ühendamise ja lahtiühendamise peale mingeid toimingkuid. Näiteks käivitada skript, mis kopeerib mingeid faile jms.

Lingid

https://wiki.debian.org/udev

http://reactivated.net/writing_udev_rules.html