Ubuntu kasutamine

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

Ubuntu http://www.ubuntu.com/ on Debian GNU/Linuxi baasil moodustatud Linuxi distributsioon, mis erineb Debiani stabiilsest versioonist näiteks selle poolest, et sinna porditakse tarkvara uuemaid versioone enne, kui need jõuavad Debiani stabiilsesse versiooni. Ubuntu versioone antakse välja kahele platvormile, tehniliselt sobib kasutada neid ka risti

 • server - amd64 st 64-bit versioon
 • desktop - i386 st 32-bit versioon

Ubuntu versioonid ilmuvad regulaarselt iga kuue kuu järel, nt

 • Ubuntu 9.10 - oktoober 2009 versioon
 • Ubuntu 10.04 LTS - aprill 2010 Long Time Support versioon, millele antakse välja turvaparandusi järgmised viis aastat

Upg.png

Ubuntu paigaldamine

Ubuntu tarkvara esitatakse erinevate väljaannetena, sõltuvalt turvaparanduste väljastamise aja pikkusest ning sellest, kas väljaanne on orieteeritud töökohaarvutile või serverile.

Paigaldamise ajal moodustatakse tavakasutaja, kuid juurkasutaja parooli ei seadistata. Selleks, et edaspidi saaks sisse logida, sh konsoolilt juurkasutajana tuleb esmalt minna 'sudo bash' abil ruuduks ja kirjutada talle parool. Seejärel saab konsooli kaudu sisse logida otse juurkasutajana.

Ubuntu kasutamine

Serial konsool

Serial konsooli kasutamiseks tuleb ühendada kaabel ning vastava serial pordi jaoks tekitada fail /etc/init/ttyS0 (või ttyS1, ttyS2 jne) sisuga

# cat /etc/init/ttyS0.conf 
# ttyS0 - getty
#
# This service maintains a getty on ttyS0 from the point the system is
# started until it is shut down again.
 
start on stopped rc RUNLEVEL=[2345]
stop on runlevel [!2345]

respawn
exec /sbin/getty -L ttyS0 9600 vt102

Serial konsooli käivitamiseks tuleb öelda

 # start ttyS0

Xen kasutamine

Ubuntu 8.04 sisaldab Xen dom0 ja domU tuge ja tarvkara paigaldamiseks sobib öelda

 # apt-get install ubuntu-xen-server

Ubuntu 9.10 ei sisaldab poolikut Xen toetust, tubndub, et dom0 tugi puudub.

KVM kasutamine

Tarkvara paigaldamiseks sobib öelda

 # apt-get install ubuntu-virt-server ubuntu-virt-mgmt

GRUB2 alglaadur

Ubuntu 9.10 operatsioonisüsteem kasutab vaikimisi GRUB2 alglaadurit. Näiteks teisel failisüsteemilt Debiani alglaadimine toimub selliselt

 • kopeerida Debiani juurfailisüsteem sh /boot kataloog seadmele /dev/sdb1 moodustatud failisüsteemi
 • lisada Ubuntu faili /etc/grub.d/40_custom read, st kokku on faili sisu selline
 #!/bin/sh
 exec tail -n +3 $0
 # This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
 # menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
 # the 'exec tail' line above.
 
 echo "Debian" >&2
 menuentry "Debian" {
 set root=(hd1,1)
 linux /boot/vmlinuz-2.6.26-2-amd64 root=/dev/sdb1 ro
 initrd /boot/initrd.img-2.6.26-2-amd64
 }
 • öelda, nt sellise väljundiga
# update-grub
Generating grub.cfg ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.31-14-server
Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.31-14-server
Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.26-2-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.26-2-amd64
Found memtest86+ image: /memtest86+.bin
Found Debian GNU/Linux (5.0.4) on /dev/sdb1
done

Selleks, et GRUB2 ei püüaks kõiki arvutis leiduvaid failisüsteeme külge ühendada ja otsida sealt operatsioonisüsteeme sobib kasutada seadistusfailis /etc/default/grub rida

GRUB_DISABLE_OS_PROBER=true

GRUB2 saab hõlpsasti vajadusel asendada nn Legacy GRUB alglaaduriga öeldes

# apt-get install grub

Seejärel tuleb üle kohendada /boot/grub sisu.

Xen alglaadimiseks

echo "XEN" >&2
menuentry "XEN" {
set root=(hd0,1)
multiboot (hd0,1)/xen-4.0-i386.gz
module (hd0,1)/vmlinuz-2.6.32-5-xen-686 root=/dev/mapper/system-root ro
module (hd0,1)/initrd.img-2.6.32-5-xen-686
}

Serial kasutamiseks failis /etc/default/grub

GRUB_TERMINAL=console
# GRUB_SERIAL_COMMAND="serial --unit=0 --speed=9600 --word=8 --parity=even --stop=1"

Upstart

Töötavate teenuste nimekirja esitamiseks sobib öelda

 # initctl list
 avahi-daemon start/running, process 708
 eucalyptus-sc-registration stop/waiting
 mountall-net stop/waiting
 rc stop/waiting
 rsyslog start/running, process 685
 tty4 start/running, process 791
 udev start/running, process 398
 upstart-udev-bridge start/running, process 395
 eucalyptus start/running, process 28775
 hwclock-save stop/waiting
 tty5 start/running, process 793
 eucalyptus-walrus-registration stop/waiting
 ...

Teenuse käivitamiseks

 # start eucalyptus

Flash

 • Paketihaldusest
# apt-get install flashplugin-nonfree
 • Käsitsi
$ wget http://download.macromedia.com/pub/labs/flashplayer10/flashplayer10_1_rc_linux_040510.tar.gz

Pakkida arhiiv lahti ja paigutada fail kataloogi

/usr/lib/mozilla/plugins

CD kirjutamine

# wodim -v speed=8 dev=/dev/sr0 tommis.iso

Seahorse

Ubuntusse on suhteliselt tugevasti integreeritud Seahorse tarkvara, mis tegeleb üldiselt mitmesuguste paroolide ja võtmete haldamisega

 • nö niisama rakenduste, nt IM klient Empathy, poolt kasutatavad paroolid
 • SSH võtmed
 • GPG/PGP võtmed

Tarkvara käivitamiseks tuleb valida

Accessories -> Passwords and Encryption Keys

Vastavaid andmeid hoitakse failisüsteemis võtmehoidjates, failis default on kirjas, millist võtmehoidjat kasutatakse vaikevõtmehoidjana

/home/priit/.gnome2/keyrings/era.keyring
/home/priit/.gnome2/keyrings/too.keyring
/home/priit/.gnome2/keyrings/haltuura.keyring
/home/priit/.gnome2/keyrings/default

Seahorse kasutamine toimub küllalt agresiivselt, süsteem pakub kasutajale selle kasutamist. Kui võtmehoidja parool on ununenud, siis üks variant on võtmehoidja kustutada failisüsteemist öeldes nt

$ rm /home/priit/.gnome2/keyrings/haltuura.keyring

Selleks, et GPG/PGP võtmete abil saaks faile krüptida peab olema paigaldatud pakett seahorse-plugins

# apt-get install seahorse-plugins

Muudatuse kehtestamiseks tuleb öelda

# killall nautilus

Seejärel süsteem käivitab programmi automaatselt ja failihalduris on lisandunud valik Encrypt.

Kasutajate haldus

Kasutajate haldamine toimub valides

System -> Administration -> Users and Groups

Eesti seadistused

Juhul kui juba installeerimise käigus pole seadistatud klaviatuuri paika siis Eesti klaviatuuriasetuse seadistamiseks sobib valida

TODO

Ketaste haakimine

Üldiselt suudab Ubuntu kõikvõimalikke ühendatud seadmeid ise ära tunda ning ka külge haakida kuid teatud juhtudel on vaja seda teha ka käsitsi, järgnevalt mõned juhendid selleks

NTFS failisüsteemi külgehaakimiseks

# mount.ntfs-fuse /dev/sdb1 /mnt

kui haakimine ebaõnnestub võib lisada juurde vastavalt -o ro read-only mountimiseks või -o force

Kui ketas haakida /media/ kausta siis ilmub ta automaatselt nähtavale Gnome alumises Places menüüs

Cifs või Samba ketta haakimiseks

# sudo apt-get install smbfs

ja

# mount.cifs //zoo.tartu.ee/mart /mnt -o user=mart

Musa kuulamine

XMMP laadne minimalistlik player on Audacious. Algne default theme on üsnagi ebapraktiline seepärast tasub valida "winmap classic theme".

Total commanderi analoog

Veebikaamera testimiseks

Programm nimega Cheese

Alglaadimine

 • Teatud riistvaral ei oota tuum piisavalt kaua SCSI seadmeid ja läheb (initramfs) prompti, sealt saab edasi Ctrl-D, vajadusel mitemekordse ütlemisega
 • Kui /etc/network/interfaces failis on viga, siis ütleb Ubuntu 10.04 alglaadimisel, kusjuures alglaadimine peatub
init: network-interface (eth0) pre-start terminated with status 1

Kasulikud lisamaterjalid

http://www.webupd8.org/2011/04/things-to-tweak-fix-after-installing.html ubuntu trikid