UNIXI arengu kronoloogia

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

Järgnev jutt annab ülevaate UNIX'i arengust ajaloolises perspektiivis. Siit peaks selgeks saama arvutiinimeste kõnepruugis tihti esinevate sõnada (BSD, SCO, Ritchie &Kernighan ..) päritolu, ehk küll vaid mõningal määral.

Kronoloogia

Andrei Robatshevski raamatust Operatsioonisüsteem UNIX on reastatud fakte. Pöörake tähelepanu kahele olulisele trendile: BSD UNIX ja System V. Linux on võtnud üle mõnda siit mõnda sealt. Moraal: osates Linuxit peaks hakkama saama UNIX'tes

 • 1965 Bell Telephone Laboratories, General Electric Company ja Massachusetts'i Ülikooli Tehnoloogia Instituut alustasid uue OS-i väljatootamist - MULTICS - MULTiplexed Information and Computing Service See MULTICS jäi lõpetamata, aga märgime, et Bell Labs-i poolt võtsid osa Ken Tompson ja Dennis Ritchie
 • 1969 Bell Labs väljus projektist kuid mehed jätkasid tööd mugava programmeerimiskeskkonna loomiseks. Tol aastal saadigi tööle üks teine OS millele nime andis Brian Kernighan - UNIX
 • 1971 Bell Labsi patendinduse osakonnal oli vaja OS-i ja valituks osutus UNIX. Olid olemas käsud: cat, chdir, chmod, cp, ed, find, mail, mkdir, mkfs, mount, mv, rm, ,rmdir, wc, who Need käsud peaksid illustreerima seda fakti, et loodud OS oli mitmekasutaja (multiuser) süsteem. OS oskas suhelda üle võrgu ja võimaldas lahendada mitut ülesannet samaaegselt (multitasking) Võiks mõtelda ka sellele, et Albert Einstein oli seotud oma karjaari algul samuti patendindusega. UNIX'it kasutati PDP -11 masinate peal: 16 kB kernel, 8 kB rakendusprogrammid, 512 kB kõvaketas. Ken Tompson töötas välja B-keele (initerpretaator) Kernighan ja Ritchie lõid seda arvestades C-keele.
 • 1973 UNIX-i kernel kirjutati C keeles - sinnamaani tehti seda madalkeeltes (assemblerites). Loodi UNIX System Group - USG Kerneli kirjutamine kõrgkeeles tähendas praktiliselt seda, et teda sai lihtsamini portida eri riistvaraliste platvormide vahel. See aga tähendas levikut (Autorid olid tunnistanud siis, et oleks nad kerneli teinud assembleris oleks asi saanud väiksem ja 20 % kiirem, aga asi oli uues suhtumises).
 • 1974 Seadusandluse tõttu ei saanud AT & T (kelle alla kuulus Bell Labs) UNIX-it müüa küll aga levitati seda akadeemilistes ringkondades. Anti välja 4 Edition - Berkely Ülikoolis Californias. Siit algab üks tugev UNIX- arendamise suund - BSD UNIX.
 • 1975 Sixth Edition - kirjutatud täielikult C - keeles. (kokku oli verisioone 10 mida andi välja *1971 - 1989)
 • 1977 oli olemas ca 500 töötavat UNIX-i süsteemi. Süsteemi hakati müüma. Samuti porditi teda edukalt PDP-dest erinevatele arvutitele (nt. VAX).
 • 1978 Toetudes 6 ndale Editionile anti välja esimene BSD UNIX
 • 1979 Seventh Edition - lisandus Bourne shell Selle baasil tehti Kalifornias 3BSD
 • 1982 Seoses UNIX-i populaarsuse kasvuga tekkis palju erinevaid versioone ja tootjaid (nt. BSD). Et mitte kaotada initsiatiivi ühendas AT&T mitmed olemasolevad versioonid ja tulemuseks oli System III Siit loetakse ühe teise tugeva UNIX-i suuna algust
 • 1983 AT&T avaldas uues versiooni System V ja seejärel System V Release 2 (SVR2) Anti välja 4.2BSD UNIX millesse oli integreeritud US kaitseministeeriumi poolt tellitud võrguprotokollid üldnimetusega TCP/IP
 • 1986 4.3 BSD
 • 1987 AT&T avaldas uue SVR3
 • 1988 AT&T ja Sun Microsystem sõlmisid lepingu, et hakkavad Sytem V edasisi versioone koos arendama Paljud teised olulised firmad nagu IMB, DEC, HP lõid organisatsiooni OSF - Open Software Foundation. Liigne on vist ütelda miks loodi OSF - tulemusena loodi OS OSF/1
 • 1989 SVR4 - Sun MicroSystems, Berkeley Software Distribution ja AT&T koostöö. (mõnesmottes sümbioos iga firma pakutavatest OS-idest, vastavalt (SUnOS, BSD UNIX ja System V)
 • 1991 Loodi Minixi eeskujul OS Linux - mõnes mottes UNIX-i port x86 arvutitele - autor Linus Torvalds, ilmselt mitte ainuisikuliselt)
 • 1993 4.4 BSD

Olulised ja tuntud UNIXi versioonid

Praktiliselt on riistvara tootjad ka tarkvaratootjad.

Sun Microsystems 	SunOS, Solaris
Helwett - Packard 	HP - UX
IBM 	AIX
Silicon Graphic 	IRIX
DEC 	Digital UNIX
Santa Cruz Operation 	SCO UNIX

Enam ei olevat "puhast UNIX'it" - viimane oli nn. Seventh Edition 1979 aastal. Nüüd võib rääkida ehk nt. konkreetse UNIX'i administreerimise sarnasusest System V, BSD UNIX või OSF/1'le.

Slackware Linux olla nn. BSD suuna esindajate laadi ja RedHat Linux System V moodi.