Tentakel

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

Programmi Tentakel abil saab hallata ühest punktist mitmeid arvuteid võimaldades neis arvutites käivitada programme ning koguda tagastatud väljundi (ingl. k. distributed commond execution). Kõige praktilisem on ilmselt hallatavatesse arvutitesse ligipääs korraldada ssh ja ssh võtmete abil.

Tentakel on kirjutatud Python keeles.

Tentakeli eeliseks niisama

 $ for i in arvuti1 arvuti2 arvuti3; do ssh kasutajanimi@$i käsk; done

ees on näiteks, et korraldused antakse paralleelselt mitte järjestikuliselt.

Paigaldamine

OpenBSD operatsioonisüsteemis kasutamiseks tuleb öelda

 # pkg_add tentakel

FreeBSD operatsioonisüsteemis kasutamiseks tuleb paigaldada ports sysutils/tentakel harust

Kasutamine

Programmi tööd kontrollib seadistusfail /etc/tentakel.conf või kasutaja kodukataloogist ~/.tentakel/tentakel.conf. Seadistusfaili esimene osa koosneb globaalsetest muutujatest, nt

 set ssh_path=/usr/bin/ssh
 set method=ssh
 set format="### %d(%s):\n%o\n"

kus format kontrollib, kuidas teises arvutis täiedetud käsu väljundit esitatakse

  •  %d - hostname
  •  %s - täidetud käsu väljundkood (ingl. k. exit code)
  •  %o - täidetud käsu väljnud
  • \n - reavahetus

Seadistusfaili teine osa koosneb gruppide kirjeldustest, nt

 group default () 
   +arvuti1
   +arvuti2
   +arvuti3

Käsu uptime andmine kõigis default gruppi kuuluvates arvutites toimub öeldes

 # tentakel "uptime"
 ### arvuti1(0):
 1:50PM  up 61 days, 23:03, 0 users, load averages: 0.13, 0.12, 0.09
 ### arvuti2(0):
 1:50PM  up 5 days, 33 mins, 0 users, load averages: 0.10, 0.11, 0.08
 ### arvuti3(0):
 1:50PM  up 56 days, 15:50, 0 users, load averages: 0.06, 0.08, 0.08

Hallatavates arvutites antakse käsk sama kasutajana, mille alt tentakel haldusarvutis käivitati.

Kui seadistusfailis on kirjeldatud rohkem gruppe, siis default grupist erineva grupi arvutites käsu andmiseks tuleb näidata grupi nimi parameetri -g järel, nt selliselt

 # tentakel -g klaster uptime

Kasulikud lisamaterjalid