SysPass tarkvara paigaldamine

Allikas: Kuutõrvaja

Antud juhend aitab paigaldada sysPass'i paroolihaldurit.

Juhend on valmistatud Debian 9.8 süsteemis 4. juunil 2019.

Vajalik tarkvara

Juhend eeldab, et kasutajal on olemas MariaDB 10.1 või uuem ning PHP 7.0 või uuem.

Alustamine

Esmalt on sul tarvis veebiserverit (HAProxy, Nginx vms), kuid selles juhendis paigaldame Apache.

apt install locales apache2 libapache2-mod-php7.0 php-pear php7.0 php7.0-cgi php7.0-cli \
php7.0-common php7.0-fpm php7.0-gd php7.0-json php7.0-mysql php7.0-readline \
php7.0-curl php7.0-intl php7.0-ldap php7.0-mcrypt php7.0-xml php7.0-mbstring

service apache2 restart

Loo sysPassile uus directory

mkdir /var/www/html/syspass

Liigu loodud asukohta

cd /var/www/html/syspass

Seejärel mine lehele sysPass releases ning vali välja endale sobiv versioon ning liigu sellele lehele. Alla kerides jõuad sektsioonini Assets, Vali sealt Source code (tar.gz) ning parema kliki abil kopeeri lingi aadress. Paigalda see serverisse kasutades näiteks wget-i ning paki lahti.

wget https://github.com/nuxsmin/sysPass/archive/VERSIOONI_NUMBER.tar.gz
tar xzf VERSIOONI_NUMBER.tar.gz

Et endal oleks hiljem kergem sysPassi leida ning confida, on soovitatav tekkinud kaust ümber nimetada

mv VERSIOONI_NUMBER/ syspass

Ehk nüüd peaks see välja nägema nii:

/var/www/html/syspass/

directory'le on tarvis lisaõiguseid, selleks kasuta

chown www-data -R /var/www/html/syspass
chmod 750 /var/www/html/syspass/app/config /var/www/html/syspass/app/backup

SysPass kasutab Composer'it, selleks on see vaja paigaldada

cd /var/www/html/syspass
php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"
php composer.phar install --no-dev

Lehele pääsed ligi siit:

http://IP/syspass/index.php

Kasutajajuhendi sysPass'i jaoks leiad siit: sysPass documetation