Suse kasutamine

Allikas: Kuutõrvaja

Ramdiski seadistamine

Kui Suse paigutada ühelt arvutilt teisele, siis võib olla vajalik lisada ramdiski juurde toetus

 • kettaseadmele
 • lvm kasutamisele juurfailisüsteemil

Selleks tuleb vaadata üle, millised tuuma moodulid sisestatakse ramdisk'i, nt cciss.ko ja dm-mod.ko lisamiseks võiks olla /etc/sysconfig/kernel failis selline rida

 INITRD_MODULES="piix mptspi processor thermal fan jbd ext3 edd cciss dm_mod"

Ramdiski genereerimiseks sobib öelda

 # mkinitrd -f lvm2 -d /dev/system/root -b /tmp
 Root device:  /dev/system/root (mounted on / as )
 Module list:  piix mptspi processor thermal fan jbd ext3 edd cciss dm_mod (xennet xenblk)
 
 Kernel image:  /boot/vmlinuz-2.6.16.54-0.2.12-smp
 Initrd image:  /boot/initrd-2.6.16.54-0.2.12-smp
 Adding the root filesystem module ()
 Shared libs:  lib64/ld-2.4.so lib64/libacl.so.1.1.0 lib64/libattr.so.1.1.0 lib64/libc-2.4.so \
  lib64/libdevmapper.so.1.02 lib64/libdl-2.4.so lib64/libhistory.so.5.1 lib64/libncurses.so.5.5 \
  lib64/libpthread-2.4.so lib64/libreadline.so.5.1 lib64/librt-2.4.so lib64/libnss_files-2.4.so \
  lib64/libnss_files.so.2 lib64/libgcc_s.so.1 
 
 Driver modules: ide-core ide-disk scsi_mod sd_mod piix scsi_transport_spi mptbase mptscsih mptspi \
  processor thermal fan edd cciss dm-mod dm-snapshot dm-crypt dm-zero dm-mirror libata ahci ata_piix 
 Filesystem modules:   jbd ext3 
 Including:   initramfs dm/lvm2
 Bootsplash:   SuSE-SLES (800x600)
 17235 blocks

kus

 • -f - milline featuur on tuumas olemas, võimalikke toetatud featuure saab lugeda mkinitrd manuaalist, 'man mkinitrd'
 • -d - milline on juurfailisüsteemi lvm voluumi nimi
 • -b - peaks näitama, kuhu kataloogi moodustatav ramdisk tekitatakse, aga tundub, et ta kirjutatakse ikkagi /boot kataloogi; seega on targem viimasest töötanud ise enne koopia tekitada
 # cp /boot/initrd-2.6.16.54-0.2.12-smp /boot/initrd-2.6.16.54-0.2.12-smp-20090420-tootanud

VLAN seadmete kasutamine

Selleks, et eth0 seadmel kasutada VLAN'isid tuleb käsitsi tekitada kataloogi /etc/sysconfin/network/ sobiva sisuga vlan seadme nime sisalav fail, nt

 # cat /etc/sysconfig/network/ifcfg-vlan507 
 BOOTPROTO='static'
 BROADCAST=
 ETHTOOL_OPTIONS=
 IPADDR='10.0.7.66'
 MTU=
 NAME='Hewlett-Packard Company NetXtreme II BCM5706S Gigabit Ethernet'
 NETMASK='255.255.255.0'
 NETWORK=
 REMOTE_IPADDR=
 STARTMODE='auto'
 USERCONTROL='no'
 VLAN='yes'
 ETHERDEVICE='eth1'

Kellaaja seadistamine

Automaatseks kellaaja seadistamiseks sobib kasutada sellist /etc/ntp.conf faili

 # egrep -v "^#|^$" /etc/ntp.conf 
 server 127.127.1.0       # local clock (LCL)
 fudge 127.127.1.0 stratum 10  # LCL is unsynchronized
 driftfile /var/lib/ntp/drift/ntp.drift # path for drift file
 logfile  /var/log/ntp     # alternate log file
 server ntp.loomaaed.tartu.ee

Käivitamiseks öelda

 # ntpdata -q ntp.loomaaed.tartu.ee
 # rcntp start

NSS ja ldap teegi kasutamine

Selleks, et seadistada SLES10 operatsioonisüsteem kasutama LDAP kataloogi kasutajate baasina ning ühendama seejuures kasutajate kodukatalooge külge NFS serverist tuleb käivitada YaST ning valida

 Network Services -> LDAP Client

ning täita sarnaselt dialoog

Suse-yast-nss-ldap-2.gif

Selle tulemusena paigaldatakse vajadusel puuduvad paketid ning muudetakse seadistusfaile. Tõenäoliselt tuleb seadistusfailid käsitsi üle käia

 • /etc/openldap/ldap.conf failis asub ldap klientide, nt ldapsearch seadistus
 BASE  dc=loomaaed,dc=tartu,dc=ee
 URI   ldaps://ldap.loomaaed.tartu.ee
 
 TLS_REQCERT   hard
 TLS_CACERT /etc/openldap/loomaaed-juur-cert.pem
 • /etc/ldap.conf failis on NSS teegi seadistus
 # egrep -v "^#|^$" /etc/ldap.conf 
 uri ldaps://ldap.loomaaed.tartu.ee
 base  dc=loomaaed,dc=tartu,dc=ee
 ldap_version  3
 bind_policy   soft
 pam_lookup_policy    yes
 pam_password  crypt
 pam_filter   objectclass=posixAccount
 tls_checkpeer  no
 ssl on
 tls_cacertfile /etc/openldap/loomaaed-juur-cert.pem

Tundub, et kui Autofs'i seadistused on LDAP kataloogis kirjas, siis SLES10'e Automounter saab sellest aru ja kasutab neid. SLES10 Autofs sisaldab LDAP tuge.

Tarkvara uuendamine

SUSE tarkvara saab uuendada yast utiliidi abil. Eeldusel, et nn install source'id on seadistatud, tuleb valida

 Software -> Online Update

ning avaneb sarnane pilt

Yast-1.gif

Uuendamiseks piisab tavaliselt vastata küsimustele jaatavalt ja teha yastiga sama protseduur läbi seni kuni enam uuendusi ei lisandu.

Teenuste automaatne käivitamine

Nt vsftpd serveri automaatseks käivitumiseks arvuti alglaadimisel sobib öelda

 # chkconfig vsftpd on

ja nimekija näitab

 # chkconfig -list

Alternatiiviks on kasutada yasti.

iSCSI targeti kasutamine SLES 11 operatsioonisüsteemiga

ietd iSCSI targeti kasutamiseks tuleb yast programmis valida

 Network Services -> iSCSI Target

Kui iSCSI targeti tarkvara on veel paigaldamata, siis yast pakub võimaluse seda kohe paigaldada. Seejärel tuleb sama menüüpunkti juurde liikudes valida Targetite seadistamise lipik ning kirjeldada iSCSI ressursi nimi ning näidata vastav plokkseade.

Kui käivitamiseks valiti Manual, tuleb öelda

 # /etc/init.d/iscsitarget start

Alglaadimine

 • GRUB kernel real ei tohi kasutada SLES11 puhul 'ro' parameetrit.