Subversion hoidla kasutamisest

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

Subversion (SVN) on avatud lähtekoodiga versioonihaldustarkvara, võimaldab hallata faile ja katalooge ajapõhiselt ning nendega tehtud muutuste üle ülevaadet pidada. Kataloogipuu paigutatakse kesksesse repositooriumisse (repository).

Subversion pilt.png

Üldiselt kasutatakse versioonikontrolli tarkvara selleks, et hõlbustada mingi tekstilist tulemust tekitava ülesandega tegelevatel osalistel üksteise tegevusest osa saada ja koostööd teha. Samal ajal ei ole versioonikontroll iseenesest projektijuhtimise tarkvara.

Tavaliselt kasutavad kõik osalised ühte keskset versioonikontrolli serveris asuvat repositooriumit, kus asuvad kõneks olevale projektile vastavad failid ning iga kasutaja töökohaarvutis on keskse projekti koopia, mida nimetatakse kasutaja tööversiooniks. Kasutajad teevad muudatusi oma tööversiooni ning sünkroniseerivad andmeid keskse repositooriumiga. Sellise sünkroniseerimise käigus kopeerivad kasutajad oma tööversiooni tehtud muudatused versioonikontrolli repositooriumisse ning saavad osa teiste kasutajate poolt tehtud muudatustest eeldusel, et teised kasutajad on need kopeerinud repositooriumisse. Andmevahetus toimub ainult kasutaja ja repositooriumi vahel, mitte kunagi otse kahe kasutaja vahel.

Erijuhul kui versioonikontrolli süsteemi kasutab ka ainult üks kasutaja on ikkagi sellisel asjakorraldusel lisaväärtusi, näiteks seetõttu, et kasutaja saab suvalise varem olemasolnud versiooni juurde pöörduda.

Kasutamine

install ja käivitamine

Paigaldame subversioni kas sourcest või operatsioonisüsteemi tarkvarahaldusvahenditega

seejärel stardime subversion serveri. FreeBSD puhul tuli ka teatada --listen-host=0.0.0.0 abil ,et tegutseme ipv4 peal, millegipärast tahtis asi ipv6 kasutada, --root=/home abil määrame ,et svn kasutamisel ei pea defineerima seal asuvaid repositooriumeid täisrajaga näit piisab edaspidi svn://127.0.0.1/home/svnroot/ asemel svn://127.0.0.1/svnroot/

# svnserve -d --listen-host=0.0.0.0 --root=/home
# svnadmin create /home/svnroot

Ligipääsuõigused seadistatakse kahe failiga mis asuvad loodud projekti svnroot sees kaustas conf

 • /home/svnroot/conf/svnserve.conf
 • /home/svnroot/conf/passwd

ära tuleb veel märkida ,et arenduseks minev kood asub meil kaustas /home/project ja arendama hakkame seda kaustas /home/work

svnserve.conf

[general]
auth-access = write
realm = My First Repository
password-db = passwd

passwd sinna tekitame kasutaja(d) ja parooli(d)

[users]
kasutaja = parool

Projekti loomine

Kaust mida kasutame projektiks on project liigume sinna kausta ja impordime failid subversionisse Hetkel on seal kolm faili nimedega 1 2 3

# svn import . svn://127.0.0.1/svnroot/project -m "Esimene import minu projekti"
Authentication realm: <svn://127.0.0.1:3690> My First Repository
Username: kasutaja
Password for 'kasutaja':
Adding     1
Adding     2
Adding     3

Committed revision 1.

Projektiga töötamine

Kaust kus asume tööle on nimega work

Seejärel teeme checkoutimine co asemel võib kirjutada ka checkout

# svn co svn://127.0.0.1/svnroot/project
A  project/1
A  project/2
A  project/3
Checked out revision 1.

Tekkis kausta work omakorda alamkaust project Siseneme kausta project ja seejärel teeme näiteks failis 1 muudatuse

ja anname käsu

# svn commit
Seejärel kirjutame selgituse
--This line, and those below, will be ignored--

svn-commit.tmp: 4 lines, 71 characters.
Sending    1
Transmitting file data .
Committed revision 2.

Võib ka lihtsalt anda käsu svn commit -m "vaja oli"

Juhul kui failide muutmise asemel soovime luua uue tuleb anda käsk

svn add faili või kaustanimi

Samamoodi toimib käsk kustutamiseks

svn delete faili või kaustanimi

work kausta mujal tehtud muudatuste tõmbamine

svn up
At revision 3.

Muudatustel silma peal hoidmiseks

# svn list --verbose
   2 kasutaja      32 Jan 30 15:34 1
   3 kasutaja      7 Jan 30 19:03 2
   1 kasutaja      0 Jan 30 15:31 3

Nagu näha oleme kolm korda laadinud üles faile


Kaotame faili muudatuse:

svn revert foo.c
Reverted foo.c

Kui soovid terve kausta tagasi saada tuleb kasutada --recursive parameetrit

svn revert --recursive .
Reverted newdir/afile
Reverted foo.c
Reverted bar.txt

Soovides vaadata mis muudatusi on lisatud võrreldes eelmise versiooniga aitab käsk

svn diff -r PREV fail

Probleemid

 • Kui väljavõtte tegemine ebaõnnestub lokaadi veaga, tuleb eelnevalt kirjeldada vastav keskkonnamuutuja, nt nii 'export LANG=et_EE.UTF-8'

svn help ja svn help <cmd> on samuti abiks

Lingid

http://trac.edgewall.org/wiki/TracInstall

exploreri add-on http://tortoisesvn.tigris.org/

http://www.cs.ubc.ca/~vailen/svn_howto.htm

http://queens.db.toronto.edu/~nilesh/linux/subversion-howto/

http://abbeyworkshop.com/howto/misc/svn01/

https://help.ubuntu.com/community/SubversionInstall

https://help.ubuntu.com/community/Trac