Squirrelmail kasutamine Debian Lennyga

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

Squirrelmail http://squirrelmail.org/ on veebipõhine eposti klient, mis töötab tavaliselt teenusepakkuja serveris ja kuhu kasutaja pöördub oma brauseriga. Squirrelmail sisaldab eposti kasutamiseks olulist funktsionaalsust esitades samal ajal nii veebiserverile kui kasutaja brauserile minimaalselt nõudeid. 2009 aasta keskel on paketihalduses oleva Squirrelmaili versioon 1.4.15.

Veebimaili kasutamine on populaarne ja kasutajale mugav seetõttu, et kasutaja arvutisse ei pea paigaldama ja seadistama mingit eposti-spetsiifilist tarkvara. Kuna kõik eposti puudutavad andmed, saadetud ja vastuvõetud kirjad, aadressraamat jms asuvad serveris, ei pea kasutaja muretsema nende varundamise pärast (eeldusel, et seda teeb teenusepakkuja).

Tööpõhimõte

Squirrelmail sisaldab ainult IMAP v.4 postimasinaga suhtlemiseks vajalikku veebiliidest, st ta ei pea ise kasutajate kirjadega postkaste vms. Joonisel võiks kujutada eposti kasutamise komponente selliselt

         kasutaja brauser
 
             |
             v
 
          veebiserver 
        ( Squirrelmail rakendus )
 
           ^    |
  kirjade lugemine |    | kirjade saatmine
    IMAP     |    | SMTP või /usr/sbin/sendmail
           |    v
 
    Cyrus (IMAP server)  Postfix
 
           postimasin

kus

 • kasutaja pöördub brauseriga veebiserveris töötava Squirrelmail rakenduse poole
 • kui kasutaja loeb veebiserveris töötava rakenduse kasutajaliideses kirju, siis kopeerib rakendus IMAP serverist andmeid
 • kui kasutaja saadab kasutajaliideses kirju, siis sõltuvalt rakenduse seadistusest saadetakse kiri otse üle võrgu SMTP serverile või lokaalselt nn /usr/sbin/sendmail programmi poolt (see eeldab, et veebiserverisse on samuti MTA, nt Postfixi eksemlar paigaldatud)
 • kõige all on kujutatud postimasinat, kus töötab kirjade lugemiseks vajalik IMAP server, nt Cyrus ja kirjade saatmiseks vajalik server, nt Postfix; need teenused võivad esineda ka kahes erinevas postimasinas

Ettevalmistused Squirrelmaili kasutamiseks

Kuna Squirrelmail on veebirakendus, siis Squirrelmaili kasutamine eeldab

 • töötavat veebiserverit, nt võiks kasutada Apache tarkvara
 • töötavat kasutaja postikasti, nt Cyrus tarkvara abil realiseeritud postimasinat
 • töötavat smtp releed, mille abil saab veebirakendus kirju välja saata

Tarkvara paigaldamine

Tarkvara paigaldamiseks tuleb öelda

 # apt-get install squirrelmail
 ...
 Installing default squirrelmail config.
 Run /usr/sbin/squirrelmail-configure as root to configure/upgrade config.
 ...

Squirrelmaili pakett sisaldab

 • /etc/squirrelmail - programmi seadistusfailid
 • /etc/cron.daily/squirrelmail - crontabi töö nö ajutiste andmete puhastamiseks
 • /usr/share/squirrelmail - veebirakendus
 • /usr/sbin/squirrelmail-configure - seadistusprogramm (õieti link sellele)

Squirrelmaili seadistamine

Squirrelmaili seadistamine koosneb kahest osast

 • Squirrelmaili enda seadistamine, nt IMAP serveri asukoha näitamine
 • Squirrelmaili Apache veebiserveriga kokkuühendamine

Squirrelmaili programmi seadistamine

Squirrelmaili seadistamiseks sobib peale tarkvara paidaldamist öelda

 # /usr/sbin/squirrelmail-configure

ning avaneb selline seadistusliides

Squirrelmail-1.gif

Oluline on näidata

 • kasutatav IMAP serveri nimi 'D' valimisega, nt cyrus
 • IMAP aadress ja port

Squirrelmail hoiab oma seadistusi failis /etc/squirrelmail/config.php ja seda faili sisaldavas kataloogis. Lisaks on olulised kataloogid

 • /var/lib/squirrelmail/data - kasutajate seadistused, nt mart.pref
 • /var/spool/squirrelmail/attach - kataloog kirja lisadega töötlemiseks, nt mart.abook

Squirrelmaili ühendamine Apache veebiserveriga

Paketis sisaldub Apache seadistusfaili näidis failis /etc/squirrelmail/apache.conf mida on sobiv vastavas Apache virtuaalhostis kasutada, nt

 <VirtualHost ...>
 
 ...
 Include /etc/squirrelmail/apache.conf
 </VirtualHost>

Tulemusena on vaikimisi Squirrelmaili kasutajaliides ligipääsetav aadressil http://www.loomaaed.tartu.ee/squirrelmail/, aadressi viimast osa saab juhtida inkluuditud failis Alias direktiiviga.

Kasutamine

Squirrelmaili kasutamiseks tuleb avada brauseris veebiserveri Squirrelmaili rakenduse aadress ning logida sisse oma IMAP postkasti ligipääsudega, tulemusena avaneb sarnane pilt

Squirrelmail-3.gif

Märkused

 • imapproxy paketist võib olla abi veebiseveri ja imap arvuti vahelise suhtlemise koormuse vähendamisel
 • Veebimeili kasutamisel tuleb arvestada, et võõrast arvutit kasutades võib jääda brauserisse maha olulisi jälgi loetud meilist, nt brauseri cache'i või kui peale kasutamist ei logita korrektselt välja, siis saab arvuti omanik nö kasutamist jätkata.
 • Veebimeili kasutajaliides on soovitav seadistada käima üle https:// kanali.
 • Kui postimasina ja selle veebiserveri, kus töötab Squirrelmaili rakendus vahel on märkimisväärne vahekaugus, saab Squirrelmaili vahenditega kooraldada IMAPS ühenduse; lisaks on võimalik kasutada nö generic lahendusi, nt Stunnelit.
 • Atachmendi maksimaalse suuruse muutmine käib läbi php muutujate http://squirrelmail.org/wiki/AttachmentSize

Kasulikud lisamaterjalid