Solarise kasutamine

Allikas: Kuutõrvaja

Kasutajate haldamine

Süsteemi kasutaja lisamiseks tuleb öelda näiteks

# groupadd -g 5000 mart
# useradd -u 5000 -g 5000 -d /export/home/mart -s /bin/bash -c "Mart Kask" -m -k /etc/skel mart

Ning lisada faili /etc/auto_home kasutaja kohta rida

 mart arvutinimi:/export/home/mart

Sendmail

Sendmail on Solarise vaikimisi postivahetusprogramm, mille käivitamine ja seiskamine toimub selliselt

# svcadm enable network/smtp:sendmail
# svcadm disable network/smtp:sendmail

Võrgu seadistamine

ethenet seadme, näiteks fjgi0 nn aliase moodustamiseks tuleb öelda

 # ifconfig fjgi0:1 plumb
 # ifconfig fjgi0:1 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0 up

Seadme eemaldamiseks tuleb öelda

 # ifconfig fjgi0:1 unplumb

Selleks et peale arvuti alglaadimist säiliksid võrguseadistused tuleb redigeerida selliseid faile

 # cat /etc/inet/netmasks
 192.168.1.0 255.255.255.0

X Window System'i kasutamine

Selleks, et arvuti alglaadimisel X'i ei käivitata tuleb öelda

# svcadm disable svc:/application/graphical-login/cde-login:default

Lokaat

Süsteemne lokaat määratakse failis

 /etc/default/init

SunStudio arenduskeskkond

Registreeritud kasutaja saab Sun veebikohast kopeerida arendustarkvara SunStudio tarkvara, samas on ka tutvustatud selle tarkvara kasutustingimusi. SunStudio sisaldab erinevaid kompilaatoreid jms, paigaldamisel avaneb selline dialoogiaken

Sunstudio-installer-1.gif

Installeri töö tulemusena on süsteemi paigaldatud hulk SPRO* nimelisi pakette

 # pkginfo | grep SPRO

ja nt C kompilaator on

 $ /opt/SUNWspro/bin/cc -V
 cc: Sun C 5.9 SunOS_sparc Patch 124867-01 2007/07/12
 usage: cc [ options] files.  Use 'cc -flags' for details

CPAN Perli moodulite paigaldamine

Kui on vajadus kasutada Perli mooduleid, siis esmalt tasub uurida, kas nad on olemas CSW (www.blastwave.org) arhiivis ning vajadusel nad lisada CSW Perlile (/opt/csw/bin/perl) kompileerides nad SunStudio C kompilaatoriga. Näiteks selliselt

 # export PATH=/opt/SUNWspro/bin:/opt/csw/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/dt/bin:\
   /usr/sfw/bin:/usr/openwin/bin:/usr/ccs/bin
 # CC=cc
 # CXX=cc
 # perl Makefile.PL
 # make
 # make test
 # make install

Probleemid

Kui süsteemi ei saa mõne kasutajana sisse logida, nt postgres ilma nähtava põhjuseta, siis võib olla see tingitud rollist. Vt faili /etc/user_attr ja role* käsud, nt 'roledel postgres' kui asjakohane.