Smartmontools

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

Kaasaegsed kõvakettad sisaldavad vahendeid nende seisundi jälgimiseks ning testimiseks. Tarkvara Smartmontools abil saab neid vahendeid kasutada. Tundub, et Smartmontools reeglina töötab hästi igasuguste IDA ja SATA ketastega.

S.M.A.R.T on Self Monitoring Analysis And Reporting Technology ehk enesejälgimis-, analüüsi- ja teavitamistehnoloogia. SMART-i toetavad kõik uuemad kõvakettad ja see lubab varakult kõvaketta vigade kohta infot saada.

Tarkvara paigaldamine

Smartmontools on portitud kõigile levinuimaile operatsioonisüsteemile

Kõige sobivam oleks Smartmontools paigaldada operatsioonisüsteemi paketihalduse vahendite abil, nt öeldes Debiani puhul

 # apt-get install smartmontools

FreeBSD's asub ta portsude kataloogis /usr/ports/sysutils/smartmontools

Kasutamine

Kõvaketta oleku vaatamiseks tuleb öelda

# smartctl -a /dev/ad1
smartctl 5.40 2010-10-16 r3189 [FreeBSD 8.1-RELEASE amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-10 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:   HP 1TB SATA disk GB1000EAFJL
Device Model:   GB1000EAFJL
Serial Number:  9QJ28SY7
Firmware Version: HPG6
User Capacity:  1,000,204,886,016 bytes
Device is:    In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:  7
ATA Standard is: ATA/ATAPI-7 T13 1532D revision 4a
Local Time is:  Mon Oct 25 12:57:25 2010 EEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

Jne...käsk väljastab mitme ekraani jagu infot. Tähelepanu tasuks sealt pöörata eriti järgnevale tabelile

SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME     FLAG   VALUE WORST THRESH TYPE   UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
 1 Raw_Read_Error_Rate   0x000f  072  063  044  Pre-fail Always    -    73543954
 3 Spin_Up_Time      0x0003  099  098  000  Pre-fail Always    -    0
 4 Start_Stop_Count    0x0032  100  100  020  Old_age  Always    -    96
 5 Reallocated_Sector_Ct  0x0033  100  100  036  Pre-fail Always    -    0
 7 Seek_Error_Rate     0x000f  076  075  030  Pre-fail Always    -    26085343809
 9 Power_On_Hours     0x0032  087  087  000  Old_age  Always    -    11581
 10 Spin_Retry_Count    0x0013  100  100  097  Pre-fail Always    -    0
 12 Power_Cycle_Count    0x0032  100  037  020  Old_age  Always    -    64
184 End-to-End_Error    0x0033  100  100  003  Pre-fail Always    -    0
187 Reported_Uncorrect   0x0032  097  097  000  Old_age  Always    -    3
188 Command_Timeout     0x0032  096  096  000  Old_age  Always    -    17180131335
189 High_Fly_Writes     0x003a  100  100  000  Old_age  Always    -    0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022  060  053  045  Old_age  Always    -    40 (Min/Max 18/42) 
194 Temperature_Celsius   0x0022  040  047  000  Old_age  Always    -    40 (0 17 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a  033  010  000  Old_age  Always    -    73543954
196 Reallocated_Event_Count 0x0033  100  100  036  Pre-fail Always    -    0
197 Current_Pending_Sector 0x0012  100  100  000  Old_age  Always    -    3
198 Offline_Uncorrectable  0x0010  100  100  000  Old_age  Offline   -    0
199 UDMA_CRC_Error_Count  0x003e  200  200  000  Old_age  Always    -    0

Esimesena tasuks siit tabelist vaadelda mis väärtusi omavad Reallocated_Sector_Ct ja Offline_Uncorrectable Esimene neist tähendab, et mingi sektor on osutunud vigaseks (bad sector) ja parandatud ehk reallocated ümber varusektorile, et kasutada seda viga saanud asemel. Enamusel tänapäeva ketastel on varu sektoreid sellise liigutuse tarvis. Seega paar viga ei pruugi olla veel katastroof. Peamine, et ei ületaks THRESH või WORST väärust ning ei kasvaks liiga kiirelt. Viimasel juhul tuleks ketas kiiremas korras käigust võtta ning kõik sealne info varundada. Offline_Uncorrectable tähendab mitu korda on kõvaketta tarkvara üritanud sektorit parandada kuid selle käigus läbi kukkunud. Uuema tarkvaraga kettaid saab sundida neid sektoreid uuesti üle vaatama ja parandama käsuga.

# smartctl -t offline /dev/hda

Current_Pending_Sectors ja Offline_Uncorrectable attributes näitab numbrit mitu sektorit on osutnud loetamatuks, kuid ketta tarkvara pole neid veel asendanud varusektoritega, sest on tõenäoline, et info muutub loetavaks hiljem või info läheb ülekirjutamisele. Kui kumbagi neist ei juhtu siis ketas asendab sektorid varusektoriga. Ehk nad võivad liigituda nii normaalseks, töötavaks, sektoriks kui vigaseks.

Samuti tuleks hoida silma peal SMART error logil, ega seal vigu pole esinenud.

Kui teatatakse

SMART Disabled. Use option -s with argument 'on' to enable it.

Oleks soovitatav lisada käsule SMARTi lubamine.

 # smartctl -s on -a /dev/sda

Seda, et kas kõvaketas üldse toetab SMARTI saab kontrollida

# smartctl -i /dev/sda

Smardi eelnevate errorite logi vaatamiseks

# smartctl -l error /dev/ada0
smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 [FreeBSD 9.0-RC1 amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged

Kettatüübi täpsemaks määratlemiseks tuleb anda -d võti ja selle järele ata, scsi, 3ware, hpt, cciss.

Lühikese kettatesti tegemiseks

# smartctl -t short /dev/sda

Täismahus testi tegemiseks tuleb sisestada käsk

# smartctl -t long /dev/ad1
smartctl 5.39 2009-12-09 r2995 [FreeBSD 7.2-STABLE amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-9 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net

=== START OF OFFLINE IMMEDIATE AND SELF-TEST SECTION ===
Sending command: "Execute SMART Extended self-test routine immediately in off-line mode".
Drive command "Execute SMART Extended self-test routine immediately in off-line mode" successful.
Testing has begun.
Please wait 100 minutes for test to complete.
Test will complete after Fri Mar 19 17:54:17 2010

Use smartctl -X to abort test.

Mis käivitab viidatud kõvaketta sisemised teksti (self-test), test võib aega võtta mitmeid tunde sest ketta tarkvara loeb aegamööda läbi kõik ketta sektorid. Arvuti enda CPUd see test ei koorma. Tulemusi on näha self-test logis '-l selftest' võtme abil, kui test on oma töö lõpetanud.

# smartctl -l selftest /dev/ad1
smartctl 5.40 2010-10-16 r3189 [FreeBSD 8.1-RELEASE amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-10 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description  Status         Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Extended offline  Self-test routine in progress 90%   11581     -

Käsk

# smartctl --smart=on --offlineauto=on --saveauto=on /dev/hda

Lubab SMARTi kettal /dev/hda, lubab automaatse offline testimise iga nelja tunni järel ja SMART atribuutide automaatse salvestamise.

Smartd

Võimalik on startida ka smartmontool deemonina (smatd) ,et pidevalt olla kursis ketaste seisukorraga.

Debian

 • Tuleb muuta /etc/default/smartmontools faili.
 • Konfiguratsioon asub: /etc/smartd.conf
 • Startimiseks/stopimiseks: /etc/init.d/smartmontools start | stop

FreeBSD

 • Faili /etc/rc.conf tuleb lisada smartd_enable=”YES"
 • Konfiguratsioonifail asub: /usr/local/etc/smartd.conf.sample mis tuleks nimetada ümber smartd.conf'iks
 • Käivitamiseks ja seiskamiseks käsk: /usr/local/etc/rc.d/smartd.sh start | stop
 • deemoni binaarfail /usr/local/sbin/smartd

Näiteseadistus, montoorime serveri ketast nimega sda:

/dev/sda -a -d sat -m user@domain.tld

The -a option will do most of the basic monitoring for you, the -d specifies the device type (in my case a SATA disk) and the -m is to tell smartd to email me any issues it may find regarding this disk.

A very silent check. Only report SMART health status if it fails But send an email in this case

/dev/hda -H -C 0 -U 0 -m admin@example.com

Kasulikud lisamaterjalid