Slurm resursihaldur

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

Slurm (Simple Linux Utility for Resource Management) on arvutiklastri jaoks mõeldud rakendus mille ülesandeks on jagada etteantud töid mööda arvutiresursse laiali, monitoorida töötavaid protsesse ja pidada tööde üle järjekorda.

Üldiselt näeb slurmi arhidektuur välja sarnane allolevale pildile. On keskne haldusserver, kuhu kasutajad logivad ja käske käivitavad ning terve hulk arvutusnodesid-servereid, milledele slurm töid edastab.

SlurmArchitecture.gif

Slurmi klustri paigaldus

Kõigile nodedele tuleb paigaldada slurmi pakett

# aptitude install slurm-llnl

Tekitame konfiguratsiooni. Slurm kasutab enda tööde kohta info salvestamiseks mysql andmebaasi

Konfiguratsiooni kontrollimiseks

# scontrol show daemons

Slurm kasutab autentimiseks munge nimelist deemonit. Kopeeri /etc/munge/munge.key igasse nodesse ja stardi slurm teenus

# /etc/init.d/slurm-llnl start

Stardi munge

# /etc/init.d/munge start

Testimiseks

$ srun –ntasks=12 –partition=dungeon –label /bin/hostname

Tööde käivitamine

Saadame slurmi töö mis käivitatakse neli korda ja mis väljastab masina kerneli versiooni.

# srun --ntasks=4 uname -a
srun: job 561700 queued and waiting for resources
srun: job 561700 has been allocated resources
idu08
idu08
idu08
idu08

Või soovides käivitada lihtsalt kokku 24 tööd kõigil nodedel ja ja lasta slurmil ise nad jagada laiali

# srun --ntasks=24 --partition=gpu hostname

Tasub muidugi tähele panna, et srun sobib peamiselt testimiseks või väga lihtsateks töödeks ning keerukamatel kasutusjuhtudel tuleks kasutada käske salloc või sbatch Põhimõtteliselt sama esimene näide skriptiga tehtuna, tekitame parallel_uname.sh

 #!/bin/bash
 #SBATCH –J test           # Seadistab töö nime mida näeb squeue käsuga 
 #SBATCH –N=4            # Määrab mitut füüsilist serverit kasutatakse
 #SBATCH --ntasks-per-node=4     # Määrab, mitu ülesannet ühel serveril käivitatakse
 #SBATCH --output=kontroll.out    # Väljundfaili nimi – programm ei edastada väljundit kohe ekraanile vaid faili.
 uname -a              # käsk, mida käivitatakse. Antud juhul uname -a

Lisaks võib seadistada e-maili saatmise töö lõpu korral

#SBATCH --mail-type=END # Type of email notification- BEGIN,END,FAIL,ALL 
#SBATCH --mail-user=ajk@123.com # Email to which notifications will be sent

Paneme käima

# sbatch parallel_uname.sh
Submitted batch job 65918

Ja väljund

# cat slurm-65918.out 
Linux stage59 2.6.32-431.17.1.el6.x86_64 #1 SMP Wed May 7 14:14:17 CDT 2014 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

MPI tööde käivitamine

Message Passing Interface ehk MPI on paraleelsete programmide loomiseks

Kasutamiseks on vaja laadida moodulid

module load intel
module load openmpi

Slurm skript võiks näha välja järgnev

#!/bin/bash
#SLURM -J myjob
#SLURM -p mpi-core8
#SLURM -t 01:00:00
#SLURM -o myjob-%J.out
#SLURM -N 4
#SLURM --ntasks-per-node=8
module load gcc
module load openmpi
cd subdir
mpirun -np 32 ./myapp
exit 0

https://computing.llnl.gov/tutorials/mpi/

http://brazos.tamu.edu/software/openmpi.html

Tööde haldus

Tööde nimekirja näeb

# squeue 
       JOBID PARTITION   NAME   USER ST    TIME NODES NODELIST(REASON)
      561555    gpu  python hpc_tane R 4-22:47:46   1 idu41
      561544    gpu  punct2 ottokar R 5-02:52:19   1 idu40
      561538    gpu  punct2 ottokar R 5-03:06:09   1 idu39
      561528    gpu train_HO hpc_tane R 6-07:54:01   1 idu40
      561490    gpu train_HO hpc_tane R 7-06:15:40   1 idu39
      561795   long EUWEST_6  elmer R  10:09:00   1 idu30
      561802   long EESTI1_7  elmer R  4:01:17   1 idu02
      561801   long EESTI1_4  elmer R  4:01:18   1 idu01
      561800   long EUWEST_7  elmer R  4:01:19   1 idu12
      561794   long SLOVAK_6  elmer R  10:13:23   1 idu06
      561793   long EESTI1_2  elmer R  16:04:42   1 idu05
      561792   long EESTI1_6  elmer R  16:09:14   1 idu03
      561647   long   bash hpc_kuz R 3-19:32:13   1 idu04
      561810   long run_R-1- hpc_eero R  1:58:03   1 idu34
      561811   long run_R-1- hpc_eero R  1:58:03   1 idu31
      561813   long run_R-1- hpc_eero R  1:58:03   1 idu32
      561809   long run_R-1- hpc_eero R  2:08:03   1 idu29
      561806   long run_R-1- hpc_eero R  2:18:03   1 idu33
      561808   long run_R-1- hpc_eero R  2:18:03   1 idu35

Töö staatuse nägemiseks tuleb scontrolile anda ette JOBID

# scontrol show job 561581
JobId=561581 Name=SLOVAK_6
  UserId=elmer(10010) GroupId=elmer(10010)
  Priority=1503 Account=(null) QOS=(null)
  JobState=RUNNING Reason=None Dependency=(null)
  Requeue=1 Restarts=0 BatchFlag=0 ExitCode=0:0
  RunTime=09:06:37 TimeLimit=12:00:00 TimeMin=N/A
  SubmitTime=2016-02-25T06:26:02 EligibleTime=2016-02-25T06:26:02
  StartTime=2016-02-25T06:26:02 EndTime=2016-02-25T18:26:02
  PreemptTime=None SuspendTime=None SecsPreSuspend=0
  Partition=long AllocNode:Sid=juur:22238
  ReqNodeList=(null) ExcNodeList=(null)
  NodeList=idu38
  BatchHost=idu38
  NumNodes=1 NumCPUs=8 CPUs/Task=8 ReqS:C:T=2:4:1
  MinCPUsNode=8 MinMemoryNode=18G MinTmpDiskNode=0
  Features=(null) Gres=(null) Reservation=(null)
  Shared=OK Contiguous=0 Licenses=(null) Network=(null)
  Command=/storage/jobs/g-9.sh
  WorkDir=/cluster/elmer

Töö lõppu on muidugi võimatu ette teada/ennustada. Võib-olla umbes töö alustaja ise teab, kaua see VÕIKS aega võtta.

idu seisu vaatamiseks juurest või suvalisest idust anda käsk

# scontrol show node idu38
NodeName=idu38 Arch=x86_64 CoresPerSocket=6
  CPUAlloc=8 CPUErr=0 CPUTot=12 CPULoad=5.82 Features=K20
  Gres=gpu:2
  NodeAddr=idu38 NodeHostName=idu38
  OS=Linux RealMemory=48000 AllocMem=18432 Sockets=2 Boards=1
  State=MIXED ThreadsPerCore=1 TmpDisk=200000 Weight=100
  BootTime=2015-01-21T00:23:33 SlurmdStartTime=2015-01-21T00:24:09
  CurrentWatts=0 LowestJoules=0 ConsumedJoules=0
  ExtSensorsJoules=n/s ExtSensorsWatts=0 ExtSensorsTemp=n/ s

Slurmi partitsioonid

Tööde paremaks halduseks on mõistlik erinevad masinad jagada erinevatesse partitsioonide gruppidesse.

Partitsioonide konfiguratsiooni nägemiseks

# sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
short*    up   30:00   4 idle~ idu[08-11]
short*    up   30:00   16  mix idu[01-06,12,29-37]
short*    up   30:00   1  down idu07
long     up  infinite   4 idle~ idu[08-11]
long     up  infinite   16  mix idu[01-06,12,29-37]
long     up  infinite   1  down idu07
gpu     up  infinite   5 idle~ idu[08-11,38]
gpu     up  infinite   10  mix idu[01-06,12,39-41]
gpu     up  infinite   1  down idu07

Partitsioonide täpsem info

# scontrol show partition
PartitionName=short
  AllocNodes=ALL AllowGroups=ALL Default=YES
  DefaultTime=NONE DisableRootJobs=NO GraceTime=0 Hidden=NO
  MaxNodes=UNLIMITED MaxTime=00:30:00 MinNodes=1 MaxCPUsPerNode=UNLIMITED
  Nodes=idu[01-12],idu[29-37]
  Priority=100 RootOnly=NO ReqResv=NO Shared=YES:4 PreemptMode=OFF
  State=UP TotalCPUs=204 TotalNodes=21 SelectTypeParameters=N/A
  DefMemPerCPU=2048 MaxMemPerCPU=12288

PartitionName=long
  AllocNodes=ALL AllowGroups=ALL Default=NO
  DefaultTime=NONE DisableRootJobs=NO GraceTime=0 Hidden=NO
  MaxNodes=UNLIMITED MaxTime=UNLIMITED MinNodes=1 MaxCPUsPerNode=UNLIMITED
  Nodes=idu[01-12],idu[29-37]
  Priority=150 RootOnly=NO ReqResv=NO Shared=YES:4 PreemptMode=OFF
  State=UP TotalCPUs=204 TotalNodes=21 SelectTypeParameters=N/A
  DefMemPerCPU=2048 MaxMemPerCPU=12288

PartitionName=gpu
  AllocNodes=ALL AllowGroups=ALL Default=NO
  DefaultTime=NONE DisableRootJobs=NO GraceTime=0 Hidden=NO
  MaxNodes=UNLIMITED MaxTime=UNLIMITED MinNodes=1 MaxCPUsPerNode=UNLIMITED
  Nodes=idu[01-12],idu[38-41]
  Priority=1000 RootOnly=NO ReqResv=NO Shared=YES:4 PreemptMode=OFF
  State=UP TotalCPUs=144 TotalNodes=16 SelectTypeParameters=N/A
  DefMemPerCPU=2048 MaxMemPerCPU=12288

Näiteks antud juhul asuvad GPUsid sisalduvad noded "long" partitsioonist väljaspool, et neile muid arvutusi ei antaks.

Nodede liigutamiseks partitsoonide vahel. /etc/slurm/slurm.conf lõpus on see partitsioonide konf Muuda vastavalt partitsioone, mida tahad ja siis slurmi servisele restart (käivad tööd sellest katki ei lähe).

/etc/init.d/slurm restart

Veateated ja probleemid

Mälulimiit on programmi poolt ületatud

slurmd[n1]: error: Job 60204 exceeded 10240 KB memory limit, being killed
slurmd[n1]: error: *** JOB 60204 CANCELLED AT 2011-05-27T19:34:34 ***

Mälulimiit on seadistatud liiga kõrge olemasoleva mälu jaoks

$ sbatch run.slurm 
sbatch: error: Batch job submission failed: Requested node configuration is not available

http://www.umbc.edu/hpcf/resources-tara-2013/scheduling-policy.php

Node staatus on "down"

Esmalt võiks proovida seda manuaalselt muuta, näiteks:

scontrol update state=MIXED nodename=node84

Lingid

http://www.schedmd.com/slurmdocs/quickstart.html

https://rc.fas.harvard.edu/resources/running-jobs/

http://www.ibm.com/developerworks/library/l-slurm-utility/