SNMP kasutamine OpenBSDga

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

SNMP (Simple Network Management Protocol) võimaldab koguda võrku ühendatud seadmete olekute kohta andmeid. Tavaliselt toimub andmete kogumine pikema aja vältel ning kogutud andmed esitatakse graafiku kujul eesmärgiga saada ülevaade kõnealuste seadmete käitumise kohta. OpenBSD tarkvara baaskomplekt sisaldab SNMP implementatsiooni.

Seadistamine

OpenBSD SNMP implementatsioon koosneb kolmest komponendist

 • /etc/snmpd.conf - seadistusfail
 • /usr/sbin/snmpd - deemon
 • /usr/sbin/snmpctl - juhtprogramm

Näiteks võiks lihtsal juhul kasutada sellist seadistusfaili

 # cat /etc/snmpd.conf                                                      
 # $OpenBSD: snmpd.conf,v 1.2 2008/01/30 10:21:05 reyk Exp $
 
 listen_addr="127.0.0.1"
 
 # Restrict daemon to listen on localhost only
 listen on $listen_addr
  
 # Adjust the local system information
 system contact "Sysadmin (root@localhost)"
 system location "Masinaruum"
 
 read-only community "saladus"

snmpd kuulab antud juhul localhost'il ja vaikimisi 161/udp pordil. Selleks, et eemalt saaks pöörduda sobib kasutada nt sellist paketifiltri reeglit

 rdr pass on $if_haldus inet proto udp from 10.0.5.10 to 10.0.5.7 port 161 -> 127.0.0.1

Kasutamine

Deemoni käivitamine jättes deemoni esiplaanile toimub öeldes

 # snmpd -dv

snmpwalk

Andmete küsimiseks sobib öelda mõnes arvutis, saladus väärtus on vaikimisi tavaliselt 'public', küsime võrguseadmete osa

 $ snmpwalk -v 2c -c saladus arvutinimi ifName 
 IF-MIB::ifName.1 = STRING: fxp0
 IF-MIB::ifName.2 = STRING: re0
 IF-MIB::ifName.3 = STRING: re1
 IF-MIB::ifName.4 = STRING: re2
 IF-MIB::ifName.5 = STRING: re3
 IF-MIB::ifName.6 = STRING: dc0
 IF-MIB::ifName.7 = STRING: enc0
 IF-MIB::ifName.8 = STRING: lo0
 IF-MIB::ifName.9 = STRING: pflog1
 IF-MIB::ifName.10 = STRING: vlan11
 IF-MIB::ifName.11 = STRING: vlan12
 IF-MIB::ifName.12 = STRING: carp11
 ...

MRTG

TODO

Kasulikud lisamaterjalid