SMS saatmine gammuga

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

Gammu on käsurea utiliidi nimeks, millega saab kontrollida paljude enda telefoni funktsioone. Meid huvitab aga käesolevas palas kõige rohkem kuidas kasutada gammut koos GSM modemiga, et saata näiteks nagiosi kaudu SMSe.

Gammu projekt koosneb järnevatest osadest

 • Gammu - käsurea utiliit SMS sõnumite saatmiseks ja mitmete operatsioonide sooritamiseks
 • Wammu - Gammu graafiline liides
 • Gammu-smsd - Eraldi vahedeemon SMSIde saatmiseks ja vastuvõtmiseks
 • gammu-smsd-inject - käsurea utiliit, mis lisab SMS sõnumeid gammu-smsd järjekorda
 • gammu-detect - Utiliit telefonide-modemite tuvastamiseks
 • python-gammu - Gammu kasutamiseks pythoni skriptides
 • libGammu - tuumteek, mida kasutavad kõik ülalolevad töövahendid

Gammu utiliidi kasutamine

Meil on ühendatud serveriga USB GSM modem, dmesgist info

[  45.692955] usb 2-3: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0

Paigaldame paketi gammu ja seadistame, debianis paigaldamiseks käsk

# apt-get install gammu gammu-smsd

Muudame /etc/gammurc faili

[gammu]
device = /dev/ttyUSB0
connection = at
name=Huawei E3131
PIN=1234

Vaatame kas gammu on ühenduse saanud

# gammu --identify
Device        : /dev/ttyUSB0
Manufacturer     : Huawei
Model         : unknown (E3131)
Firmware       : 21.158.00.00.1020
IMEI         : 123324354665655

Gammule pin koodi ettesöötmise käsuks on

gammu --entersecuritycode PIN <my_pin_code>

Ja reaalse infoga

# gammu --entersecuritycode PIN 1234

Ja püüame saata smsi

# /usr/bin/printf "mingitest" | /usr/bin/gammu --sendsms TEXT +37253561532
If you want break, press Ctrl+C...
Sending SMS 1/1....waiting for network answer..OK, message reference=5

Gammu SMS deemon

Tegemist on deemoniga, mis perioodiliselt jälgib GSM modemit, võtab vastu saabunud teateid ja salvestab need ettemääratud andmebaasi ning ühtlasi saadab ära vahepeal talle edastatud teated. Antud näites kasutame andmehoidlaks mysql andmebaasi.

Seejärel avame Gammu SMS deemoni seadistusfaili /etc/gammu-smsdrc

[gammu]
port = /dev/ttyUSB0
connection = at
[smsd]
service = mysql
logfile = syslog
# Increase for debugging information
debuglevel = 0
pin = 1234
receivefrequency = 10

# mysql baasi info
database=gammu
user=gammu
password=gammuparool
host=localhost

Tekitame andmebaasi koos vajalike tabelitega

mysql -u root -p password smsd < docs/sql/mysql.sql

Läbi gammu-sms deemoni SMSi saatmiseks

$ gammu-smsd-inject TEXT 123456 -text "All your base are belong to us"

Gammu ühendamine nagiosiga

TODO

Lingid

http://kalkun.sourceforge.net/screenshot.php sms halduse tarkvara

https://pakeklinux.wordpress.com/2011/07/09/how-to-install-and-configure-latest-gammu-1-29-in-ubuntu-10-04/

https://roysoala.wordpress.com/2012/11/06/gammu-debian-lenny-and-mysql/