Ruutimise KT

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

Käesolevas palas kirjeldatakse konkteetse näite varal kuidas kasutada Linuxi arvutit marsruuterina. Lisaks näidatakse kuidas konfigureerida Linuxi tööjaama kasutama sobivat marsruuterit.

Eeldame, et te olete sobivaid võrguehitusvahendeid kasutades moodustanud arvutivõrgu, kõik tööjaamad ja marsruuteritena kasutatavad arvutid on töökorras ning muuhulgas nad tunnevad ära oma võrguseadmed (eth0, eth1). Näidetest eeskuju võttes peate arvestama millise võrgu poole millise nimega võrguseade teil on.

Ruuditav võrk

Selgitame ruutimist alustades alamvõrkude arvutamisest. Olgu asutusele eraldatud IP aadressruum, näiteks 256 IP aadressiga võrk 193.40.10.0/24 ning administratiivsetel ja tehniliselt põhjustel on kohtvõrk jagatud võrgumaskiga 255.255.255.192 neljaks võrdseks alamvõrguks

         ___
         |  | teenusepakkuja ruuter
         |___|              ___ 
          | 1             |  | 
          |              |___| 3
          |               |
 |----|-----------|----- 193.40.10.0/26 ---------|---|
    |
    | 
 eth0 _|_ 2                  ___   ___
   |R1 |                  |  | .. |  |
   |___|                  |___|  |___|
 eth1 | 65                  |    | 68
    |                    |    |
 |----|--|----- 193.40.10.64/26 -----------|--|--------|---|
     |                 |
  eth0 _|_ 66             67 _|_ eth0
    |R2 |               |R3 |
    |___|               |___|
  eth1 | 129            193 | eth1
     |                 |
 |--|----|---|-- -193.40.10.128/26 --| |--|---|--------|-- 193.40.10.192/26 --|
   |    |                 |    |
  _|_   _|_                _|_   _|_
  |  | .. |  | 130             |  | .. |  | 194
  |___|  |___|               |___|  |___| 


Skeemil on tähistatud asutusesisesed võrke ühendavad marsruuterid nimedega R1, R2 ja R3. eth0 ja eth1 tähistavad arvuti võrguseadmeid ning arv arvuti juures tema võrguseadme IP aadressi viimast kohta.

Teenusepakkuja marsruuteri asutusepoolne aadress on 193.40.10.1 ning teenusepakkuja marsruuter on sobivalt konfigureeritud.

Alamvõrkude numbrid ja kasutatavad IP aadressid on
võrgunumber 	võrgumask 	leviaadress 	masinate IP aadressid 	masinaid võrgus
193.40.10.0	255.255.255.192	193.40.10.63	193.40.10.1 - 193.40.10.62	62
193.40.10.64	255.255.255.192	193.40.10.127	193.40.10.65 - 193.40.10.126	62
193.40.10.128	255.255.255.192	193.40.10.191	193.40.10.129 - 193.40.10.190	62
193.40.10.192	255.255.255.192	193.40.10.255	193.40.10.193 - 193.40.10.254	62

Ruuterite seadistamine

Ruuter R1

Ruuteri R1 ruutingutabel peab olema selline

bash# route -n
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
193.40.10.0   0.0.0.0     255.255.255.192  U   0   0    0 eth0
193.40.10.64  0.0.0.0     255.255.255.192  U   0   0    0 eth1
127.0.0.0    0.0.0.0     255.0.0.0     U   0   0    0 lo
193.40.10.128  193.40.10.66  255.255.255.192  U   0   0    0 eth1
193.40.10.192  193.40.10.67  255.255.255.192  U   0   0    0 eth1
default     193.40.10.1   0.0.0.0     UG   0   0    0 eth0
  * Destination - sihtvõrk, default tähendab kõikvõimalikke väärtusi
  * Gateway - lüüs kuhu pakett edasi saadetetakse, 0.0.0.0 tähendab, et pakett toimetatakse sihtpunkti otse kohale
  * Genmask - võrgumask, selle abil tehakse kindlaks kas pakett kuulub reale vastavasse võrku
  * Iface - millise seadme kaudu pakett välja saadetakse 

Flags, Metric Ref ja Use ei ole ruutingu tabeli koostamise seisukohast olulised.

Järgmised korraldused konfigureerivad võrguseadmed

bash# ifconfig lo 127.0.0.1
bash# ifconfig eth0 193.40.10.2 netmask 255.255.255.192 broadcast 193.40.10.63
bash# ifconfig eth1 193.40.10.65 netmask 255.255.255.192 broadcast 193.40.10.127

Järgmised korraldused konfigureerivad marsruuteri R1 ruutingutabeli

bash# route add -net 127.0.0.0 netmask 255.0.0.0 lo
bash# route add -net 193.40.10.0 netmask 255.255.255.192 eth0
bash# route add -net 193.40.10.64 netmask 255.255.255.192 eth1
bash# route add -net 193.40.10.128 netmask 255.255.255.192 gw 193.40.10.66
bash# route add -net 193.40.10.192 netmask 255.255.255.192 gw 193.40.10.67
bash# route add default gw 193.40.10.1

Tundub, et esimesed kolm käsku pole viimasel ajal enam vajalikud kuna vastavad read tekkivad ruutingutabelisse automaatselt peale võrguseadme seadistamist.

Ruuter R2

Ruuteri R2 ruutingutabel peab olema selline

bash# route -n
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
193.40.10.64  0.0.0.0     255.255.255.192  U   0   0    0 eth0
193.40.10.128  0.0.0.0     255.255.255.192  U   0   0    0 eth1
127.0.0.0    0.0.0.0     255.0.0.0     U   0   0    0 lo
193.40.10.192  193.40.10.67  255.255.255.192  U   0   0    0 eth0
default     193.40.10.65   0.0.0.0     UG   0   0    0 eth0

Järgmised korraldused konfigureerivad võrguseadmed

bash# ifconfig lo 127.0.0.1
bash# ifconfig eth0 193.40.10.66 netmask 255.255.255.192 broadcast 193.40.10.127
bash# ifconfig eth1 193.40.10.129 netmask 255.255.255.192 broadcast 193.40.10.191

Järgmised korraldused konfigureerivad marsruuteri R1 ruutingutabeli

bash# route add -net 127.0.0.0 netmask 255.0.0.0 lo
bash# route add -net 193.40.10.64 netmask 255.255.255.192 eth0
bash# route add -net 193.40.10.128 netmask 255.255.255.192 eth1
bash# route add -net 193.40.10.192 netmask 255.255.255.240 gw 193.40.10.67
bash# route add default gw 193.40.10.65

Ruuter R3

Ruuteri R3 ruutingutabel peab olema selline

bash# route -n
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
193.40.10.64  0.0.0.0     255.255.255.192  U   0   0    0 eth0
193.40.10.192  0.0.0.0     255.255.255.192  U   0   0    0 eth1
127.0.0.0    0.0.0.0     255.0.0.0     U   0   0    0 lo
193.40.10.128  193.40.10.66  255.255.255.192  U   0   0    0 eth0
default     193.40.10.65   0.0.0.0     UG   0   0    0 eth0

Järgmised korraldused konfigureerivad võrguseadmed

bash# ifconfig lo 127.0.0.1
bash# ifconfig eth0 193.40.10.66 netmask 255.255.255.192 broadcast 193.40.10.127
bash# ifconfig eth1 193.40.10.129 netmask 255.255.255.192 broadcast 193.40.10.191

Järgmised korraldused konfigureerivad marsruuteri R1 ruutingutabeli

bash# route add -net 127.0.0.0 netmask 255.0.0.0 lo
bash# route add -net 193.40.10.64 netmask 255.255.255.192 eth0
bash# route add -net 193.40.10.128 netmask 255.255.255.192 eth1
bash# route add -net 193.40.10.128 netmask 255.255.255.192 gw 193.40.10.66
bash# route add default gw 193.40.10.65

Tööjaamade seadistamine Ruuteri R3 küljes oleva võrgu 193.40.10.192/26 tööjaamade seadistamine

Näiteks tööjaama 193.40.10.194 ruutingutabel peab olema selline

bash# route -n
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
193.40.10.192  0.0.0.0     255.255.255.192  U   0   0    0 eth0
127.0.0.0    0.0.0.0     255.0.0.0     U   0   0    0 lo
default     193.40.10.193  0.0.0.0     UG   0   0    0 eth0

Järgmised korraldused konfigureerivad võrguseadmed

bash# ifconfig lo 127.0.0.1
bash# ifconfig eth0 193.40.10.194 netmask 255.255.255.192 broadcast 193.40.10.255

Ruutingutabelid

Järgmised korraldused konfigureerivad tööjaama 193.40.10.194 ruutingutabeli

bash# route add -net 127.0.0.0 netmask 255.0.0.0 lo
bash# route add -net 193.40.10.192 netmask 255.255.255.192 eth0
bash# route add default gw 193.40.10.193

Tundub, et esimest kaks käsku pole viimasel ajal enam vajalikud kuna vastavad read tekkivad ruutingutabelisse automaatselt peale võrguseadme seadistamist. Ruuteri R2 küljes oleva võrgu 193.40.10.128/26 tööjaamade seadistamine

Näiteks tööjaama 193.40.10.130 ruutingutabel peab olema selline

bash# route -n
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
193.40.10.128  0.0.0.0     255.255.255.192  U   0   0    0 eth0
127.0.0.0    0.0.0.0     255.0.0.0     U   0   0    0 lo
default     193.40.10.129  0.0.0.0     UG   0   0    0 eth0

Järgmised korraldused konfigureerivad võrguseadmed

bash# ifconfig lo 127.0.0.1
bash# ifconfig eth0 193.40.10.130 netmask 255.255.255.192 broadcast 193.40.10.191

Järgmised korraldused konfigureerivad tööjaama 193.40.10.194 ruutingutabeli

bash# route add -net 127.0.0.0 netmask 255.0.0.0 lo
bash# route add -net 193.40.10.130 netmask 255.255.255.192 eth0
bash# route add default gw 193.40.10.129

Tundub, et esimest kaks käsku pole viimasel ajal enam vajalikud kuna vastavad read tekkivad ruutingutabelisse automaatselt peale võrguseadme seadistamist. Ruuteri R1 küljes oleva võrgu 193.40.10.64/26 tööjaamade seadistamine

Näiteks tööjaama 193.40.10.68 ruutingutabel peab olema selline

bash# /sbin/route -n
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
193.40.10.64  0.0.0.0     255.255.255.192  U   0   0    0 eth0
127.0.0.0    0.0.0.0     255.0.0.0     U   0   0    0 lo
193.40.10.128  193.40.10.66  255.255.255.192  U   0   0    0 eth0
193.40.10.192  193.40.10.67  255.255.255.192  U   0   0    0 eth0
default     193.40.10.65  0.0.0.0     UG   0   0    0 eth0

Järgmised korraldused konfigureerivad võrguseadmed

bash# ifconfig lo 127.0.0.1
bash# ifconfig eth0 193.40.10.68 netmask 255.255.255.192 broadcast 193.40.10.127

Järgmised korraldused konfigureerivad tööjaama 193.40.10.68 ruutingutabeli

bash# route add -net 127.0.0.0 netmask 255.0.0.0 lo
bash# route add -net 193.40.10.64 netmask 255.255.255.192 eth0
bash# route add -net 193.40.10.128 netmask 255.255.255.192 gw 193.40.10.66
bash# route add -net 193.40.10.192 netmask 255.255.255.192 gw 193.40.10.67
bash# route add default gw 193.40.10.65

Tundub, et esimest kaks käsku pole viimasel ajal enam vajalikud kuna vastavad read tekkivad ruutingutabelisse automaatselt peale võrguseadme seadistamist. Ruuteri R1 küljes oleva võrgu 193.40.10.0/26 tööjaamade seadistamine

Näiteks tööjaama 193.40.10.3 ruutingutabel peab olema selline

bash# route -n
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
193.40.10.0   0.0.0.0     255.255.255.192  U   0   0    0 eth0
127.0.0.0    0.0.0.0     255.0.0.0     U   0   0    0 lo
193.40.10.64  193.40.10.2   255.255.255.192  U   0   0    0 eth0
193.40.10.128  193.40.10.2   255.255.255.192  U   0   0    0 eth0
193.40.10.192  193.40.10.2   255.255.255.192  U   0   0    0 eth0
default     193.40.10.1   0.0.0.0     UG   0   0    0 eth0

Järgmised korraldused konfigureerivad võrguseadmed

bash# ifconfig lo 127.0.0.1
bash# ifconfig eth0 193.40.10.3 netmask 255.255.255.192 broadcast 193.40.10.63

Järgmised korraldused konfigureerivad tööjaama 193.40.10.3 ruutingutabeli

bash# route add -net 127.0.0.0 netmask 255.0.0.0 lo
bash# route add -net 193.40.10.0 netmask 255.255.255.192 eth0
bash# route add -net 193.40.10.64 netmask 255.255.255.192 gw 193.40.10.2
bash# route add -net 193.40.10.128 netmask 255.255.255.192 gw 193.40.10.2
bash# route add -net 193.40.10.192 netmask 255.255.255.192 gw 193.40.10.2
bash# route add default gw 193.40.10.1

Tundub, et esimesed kaks käsku pole viimasel ajal enam vajalikud kuna vastavad read tekkivad ruutingutabelisse automaatselt peale võrguseadme seadistamist.

Lingid

http://www.iana.org/assignments/ipv4-address-space/