Ruby on rails

Allikas: Kuutõrvaja
Ruby on Rails

Sissejuhatus

Ruby on Rails on veebiarenduse raamistik ehk framework, mis kasutab programmeerimiskeelt Ruby. Kui Rails on alles noor raamistik (2004), siis Ruby on juba aastast 1993, mil Yukihiro Matsumoto sai Jaapanis tööle esimese "Hello World!"-i.

Rails on mõeldud lihtsustama ning kiirendama andmebaasidega seotud veebilehtide loomist. Rails on kirjutatud Ruby keeles ja tegemist on vabavaralise projektiga.

Rails arenduskeskond

Installime vajalikud päkitsad railsile

Paigaldada on vaja

 • Mingi andmebaasi server näiteks MySQL, Postgresql
 • Ruby programeerimiskeele vahendid
 • rubygem-rails koos sltuvustega

Paigaldamine

RoR paigaldamiseks sobib öelda Debian operatsioonisüsteemis

# apt-get install rails

Railsi gemist paigaldamiseks tuleb esiteks installida arvutiss ruby gems pakett ning seejärel vaadata mis versioon railsist on hetkel kõige viimane. Selleks tuleb anda käsk

# gem search rails --remote

Mis tekitab nimekirja railsi aktiivsetest versioonidest mida annab paigadada. Viimane versioon selle teksti kirjutamise hetkel on 2.0.2 nii ,et installime selle andes käsu

# gem install rails --version 2.0.2

Paigaldamine Gentoos

Emergeda tuleb pakett www-apache/passenger ning jälgida edasise seadistuse osas selle paketi poolt jagatud juhiseid.

Rakenduse ehk projekti tekitamine

RoR rakenduse tekitamiseks tuleb

 • tekitada rakendusele vastav kataloogistruktuur

Postgresql puhul

$ rails -D postgresql contactlist
 • tekitada andmebaas, nt PostgreSQL
create table contacts (
id serial not null,       
first_name varchar(100) not null,
last_name varchar(100) not null,           
address  varchar(255) not null,               
city    varchar(100) not null,                    
state   varchar(2)  not null,                        
country  varchar(100) not null,
phone   varchar(15)  not null,
email   varchar(100) ,
CONSTRAINT pk_id PRIMARY KEY (id)
);

ning kohendada baasi ligipääs seadistusfailis

config/database.yml

Nt selliselt

development:
 adapter: postgresql
 encoding: unicode 
 database: contactlist_development
 username: contactlist
 password: parool
 host: 192.168.1.247 
 port: 5432
...

Mysql puhul

rails -d mysql test

Sissejuhatus mudelitesse ja kontrolleritesse

Railsis on mudelid (model) ja controllerid (controller) See kõik asub siis stiilis aadress/kontroller. Näiteks www.nimi.ee kuhu lõime hetk tagasi kontrolleri nimega katsetus. Kohe peale loomist oli www.nimi.ee/katsetus kättesaadav. Models on kasutusel kui sql andmete hoidjad, meil on kasutuses mudel nimega test. Raisi controlleri failis defineeritakse asju, mida sinna www.nimi.ee/test/? kohta panna äsjaloodud kontrolleril on seal näiteks index, aee on avaleht. Lisame näiteks indexile väikese teksti:

Mudeli tekitamine

$ ruby script/generate model Contact
 • Veenduda, et mudelit saab Rails konsoolilt kasutada
$ ruby script/console
Loading development environment (Rails 2.1.0)
>> my_contact = Contact.new
=> #<Contact id: nil, first_name: nil, last_name: nil, \
 address: nil, city: nil, state: nil, country: nil, phone: nil, email: nil>
>> my_contact.first_name = 'Priit'
=> "Priit"
>> my_contact.last_name = 'Kask'
=> "Kask"
>> my_contact.address = 'Loomaaia tee 1'
=> "Loomaaia tee 1"
>> my_contact.city = 'Tartu'      
=> "Tartu"
>> my_contact.state = 'TR'
=> "Tartu"
>> my_contact.country = 'Eesti'
=> "Eesti"
>> my_contact.phone = '54331' 
=> "54331"
>> my_contact.email = 'priit@loomaaed.tartu.ee'
=> "priit@loomaaed.tartu.ee"

>> my_contact.save
=> true

>> result = Contact.find(:first)
=> #<Contact id: 3, first_name: "Priit", last_name: "Kask", address: "Loomaaia tee 1", \
 city: "Tartu", state: "TR", country: "Eesti", phone: "54331", email: "priit@loomaaed.tartu.ee">

>> puts result.first_name
Priit
=> nil

Lisaks annab kinnitust õnnestumisest, kui PostgreSQL andmebaasi vastavasse tabelisse on toimunud sissekanne.

Kontrolleri tekitamine

Seejärel anname käsu mis loob uue kontrolleri.

ruby script/generate controller katsetus 

avame faili test/app/controllers/katsetus_controller kus asub class KatsetusControllerning tekitame sinna järgneva sisu

class KatsetusController < ApplicationController 

 def index
  render :text => "tekst index lehele"
 end

end

ja liikudes urlile http://www.nimi.ee:8000/katsetus

peaksime nägema kirja tekst index lehele

Rakenduse veebiliidese startimine

seejärel stardime arenduseks vajaliku webrick serveri

# cd contactlist
# script/server -d -p 3000
=> Booting WEBrick...
=> Rails application started on http://0.0.0.0:3000
[2008-01-08 18:27:50] INFO WEBrick 1.3.1
[2008-01-08 18:27:50] INFO ruby 1.8.6 (2007-09-24) [i386-freebsd7]

võti -p 3000 stardib veebiserveri pordile 3000 ning -d paneb tööle taustal, kasutades debumiseks on soovitatav see ärajätta

Nb! kui muudate database.yml faili tuleb veebiserverit taaskäivitada

nüüd peaksime enda projekti nägema aadressil http://www.nimi.ee:3000

Railsiveb.jpg

Railsi logid

Logid võivad railsil kasvada päris suureks seetõttu oleks mõistlik need roteerima panna

näiteks sobiks logrotate jaoks selline blokk

/www/projekt/rails/log/production.log {
  daily
  rotate 14
  size 5M
  compress
  create 640
  missingok
  # vaja ka teha railsile restart, kui kasutuses moodulina siis näiteks selliselt
  touch /www/projekt/rails/tmp/restart.txt
 }

ja liikudes urlile http://www.nimi.ee:8000/katsetus

peaksime nägema kirja "Hello world"

Lingid