Redhati kasutamine

Allikas: Kuutõrvaja

Paketihalduse kasutamine

Paigaldatud pakettide nimekirja saamiseks tuleb öelda

# rpm -qa

Paigaldatud paketis sisalduvate failide nimekirja saamiseks tuleb öelda

# rpm -ql paketinimi

Paketi eemaldamiseks

# rpm -e paketinimi

Võrgu seadistamine

Paigaldatud Redhat 4 võrku saab seadistada graafilise programmiga öeldes

 # system-config-network-gui

System-config-network-gui-redhat4.gif

Võrgu seadistamine käsurealt

Üldised seaded, näiteks masina nime ja vaikelüüsi saab paika panna:

nano etc/sysconfig/network
NETWORKING=yes
HOSTNAME=punamyts
GATEWAY=192.168.0.1


Võrguseadmed saab defineerida näiteks:

nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE=eth0
HWADDR=A2:7B:36:EF:4C:13
BOOTPROTO=none 
ONBOOT=yes
NETWORK=192.168.0.0
NETMASK=255.255.255.0
IPADDR=192.168.0.6
USERCTL=no

Rohkem infot: RedHat Interface Configuration Files

Aja seadistamine

Aja seadistamiseks sobib kasutada system-config-date utiliiti

 # system-config-date

System-config-date-redhat4.gif

Ramdiski seadistamine

Kui Redhat paigutada ühelt arvutilt teisele, siis võib olla vajalik lisada ramdiski kettaseadme jaoks moodul, näiteks

 # mkinitrd --fstab=/tmp/fstab --preload=cciss rd 2.6.9-78.0.1.ELsmp

Kusjuures tuleb jälgida, et fstab-sync ei tööta vastu, mis väljendub automaatselt /etc/fstab'i tehtud muudatuste ülekirjutamises. Selle vastu aitab eemaldada olemasolev link ja tekitada uus

 # ln -s /bin/false /etc/hal/device.d/50-fstab-sync.hal

Tarkvara uuendamine programmiga up2date

Redhat 4 tarkvara-uuenduste saamiseks peab olema konto RedHat Network'is ning oma süsteemi sinna registreerima kas paigaldamise käigus või hiljem. Seejärel saab programmi up2date abil tarkvara uuendada ning paigaldada pakette öeldes nt

 # up2date joe

või küsida, milliseid uuendusi saab rakendada, nt läbi http proxy

 # up2date --proxy=localhost:3128 --show-available

Kui up2data käivitada ilma argumentideta, saab kasutada ka tema graafilist kasutajaliidest

Redhat-up2date-1.gif

kusjuures paigaldatavad .rpm paketid kopeeritakse kataloogi /var/spool/up2date.

NSS ja ldap teegi kasutamine

Selleks, et seadistada RedHat ES 4 operatsioonisüsteem kasutama LDAP kataloogi kasutajate baasina ning ühendama seejuures kasutajate kodukatalooge külge NFS serverist tuleb sooritada sellise tegevused

 • veenduda, et on paigaldatud paketid autofs (uuematel RedHat'idel on see vist nimega am-utils) ja nss_ldap
 • /etc/openldap/ldap.conf failis asub ldap klientide, nt ldapsearch seadistus
 BASE  dc=loomaaed,dc=tartu,dc=ee
 URI   ldaps://ldap.loomaaed.tartu.ee
 
 TLS_REQCERT   hard
 TLS_CACERT /etc/openldap/loomaaed-juur-cert.pem
 • /etc/ldap.conf failis on NSS teegi seadistus
 # egrep -v "^#|^$" /etc/ldap.conf
 base dc=aso,dc=ee
 uri ldaps://ldap.aso.ee/  
 ldap_version 3
 timelimit 120
 bind_timelimit 120
 idle_timelimit 3600
 ssl on
 tls_cacertfile /etc/openldap/Juur-RIA-cacert.pem
 pam_password md5

authconfig kasutamisel muutunud failid, aga tundub, et selle utiliidi kasutamine ei anna mingit nähtavat eelist niisama ldap seadistusfailide muutmise ees

 /etc
 /etc/group
 /etc/openldap
 /etc/openldap/ldap.conf
 /etc/openldap/ldap.aso.ee.pem
 /etc/login.defs
 /etc/nsswitch.conf
 /etc/pam_smb.conf
 /etc/pam.d/system-auth
 /etc/krb5.conf
 /etc/sysconfig/authconfig
 /etc/krb.conf
 /etc/yp.conf
 /etc/gshadow
 /etc/ldap.conf
 /etc/rc.d/rc5.d
 /etc/rc.d/rc5.d/K35winbind
 /etc/rc.d/rc5.d/K73ypbind
 /etc/rc.d/rc5.d/K74nscd
 /etc/rc.d/rc4.d
 /etc/rc.d/rc4.d/K35winbind
 /etc/rc.d/rc4.d/K73ypbind
 /etc/rc.d/rc4.d/K74nscd
 /etc/rc.d/rc3.d
 /etc/rc.d/rc3.d/K35winbind
 /etc/rc.d/rc3.d/K73ypbind
 /etc/rc.d/rc3.d/K74nscd
 /etc/samba/smb.conf
 /etc/libuser.conf
 • Autofs seadistamine toimub pool-automaatselt, faili /etc/auto.master on vaja lisada rida
 /home ldap:10.0.9.251:ou=auto.home,ou=autofs,dc=auul rsize=8192,wsize=8192 --timeout=1

ning faili /etc/nsswitch.conf faili rida

 automount: files ldap

Ning käivitada autofs deemon

 # service autofs start

NRPE kasutamine

Iseenesest on vajalikud nagios-nrpe ja nagios-plugins aga lisaks tuleb panna sellised sõltuvused

 • Redhat networksist
 # up2date --proxy=localhost:3128 perl-Digest-HMAC (paigaldab ka perl-Digest-SHA1)
 perl-Crypt-DES-2.05-3.2.el4.rf.i386.rpm
 perl-Socket6-0.20-1.el4.rf.i386.rpm
 perl-Net-SNMP-5.2.0-1.2.el4.rf.noarch.rpm
 fping-2.4-1.b2.2.el4.rf.i386.rpm
 nagios-plugins-1.4.9-1.el4.rf.i386
 nagios-nrpe-2.5.2-1.el4.rf.i386.rpm 

Multipath plokkseadme kasutamine

Kasulikud lisamaterjalid

Üks võimalus Red Hat 5.3 käivitamiseks multipath seadmelt on sooritada selline järgnevus

 • paigaldada arvutile FAI installeri abil Debian Lenny 64 bit
 • paigaldada Red Hat kvm abil LVM köitele (tundub, et installeris tuleb kasutada parameetril nmi_watchdog=0 ning ide tüüpi plokkseadmeid ja e1000 võrguseadet)
 • kasutades Debiani paigaldamise käigus paigaldatud alglaadijat, alglaadida arvuti Red Hat alla Debiani tuuma ja initramfs'iga (kusjuures Debiani tuuma moodulid on kopeeritud Red Hati /lib/modules kataloogi)
 • teha /sbin/mkintrd failis tekstis http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/lnxinfo/v3r0m0/index.jsp?topic=/liaai/multiisci/liaaimisciinstallrhel.htm kirjeldatud muudatused
 • koostada sobiva sisuga /etc/multpath.conf (nb, panna tähele, et os juurika /etc/multpath.conf peab näitama /sbin/scsi_id ja initramfs /bin/scsi_id)
defaults {
 user_friendly_names yes
}

multipaths {
 multipath {
  wwid          360060e8010259500051131800000000b
  alias          mpath
 }
}

devices {
 device {
  vendor "HITACHI" 
  product "DF.*"
  getuid_callout "/bin/scsi_id -g -u -s /block/%n"
#  prio_callout "/bin/mpath_prio_hds_modular /dev/%n"
  path_grouping_policy multibus
  path_checker tur
  features "1 queue_if_no_path"
  failback immediate
 }
}
 • /etc/sysconfig/mkinitrd/multipath fail peab sisaldama
MULTIPATH=YES
 • moodustada sobiva sisuga Red Hat'i initramfs /boot/rd-mp
# mkinitrd /boot/rd-mp --preload=dm-multipath --preload=qla2xxx 2.6.9-78.0.1
 • kontrollida, et initramfs'i paigutati lvm binari ja tuuma moodulid, dm-multipath konf ja tuuma moodulid, qlogic tuuma moodul (tundub, et redhati qla2xxx moodulis on qlogic draiver ning firmware koos)
# mkdir /tmp/rd-mp-dir; cd /tmp/rd-mp-dir
# gunzip -c /boot/rd-mp | cpio -dmi
 • arvuti millegipärast ei käivitu runlevel 3 peale automaatselt, aitab öelda
# telinit 3
 • /boot kataloog sobib ühendada /dev/dm-nime abil

Kasulikud lisamaterjalid