RSC (Remote System Control) kasutamine

Allikas: Kuutõrvaja

Eesmärk

RSC (Remote System Control) kasutamine võimaldab hallata Sun serverit eemalt kasutades teenusepakkumisega seotud andmesidekanalitest erinevat füüsilist kanalit (ethernet või serial ühendus). Lisaks konsoolile sh OBP (ehk nn '{0} ok') promptile ligipääsule saab arvutil toidet sisse ja välja lülitada.

RSC kasutamise eelduseks on füüsilise RSC kaardi olemasolu arvutis ning et see kaart on sobivalt seadistatud.

Kasutamine

Kasutamise tuleb pöörduda RSC poole kas üle sobivalt seadistatud etherneti pordi või serialpordi. Klientprogrammiks võib kasutada tavalist telnet programmi või koos RSC tarkvaraga komplektis jagatavat graafilise kasutajaliidesega klienti. Üle etherneti telnetiga toimub pöördumine nt selliselt, lõpus on küsitud RSC kaardilt näha tema etherneti seadeid

 bash$ telnet 192.168.10.213
 Trying 192.168.10.213...
 Connected to 192.168.10.213.
 Escape character is '^]'.
 
 RSC version 1.14 ()
 
 Please login: admin
 Please Enter password: 
 
 rsc> shownetwork
 RSC network configuration is:
 IP Address: 192.168.10.213
 Netmask: 255.255.255.0
 Ethernet address: 08:00:20:b1:ba:a0

Käsk help näitab võimalikke käske

 rsc> help
 RSC Help
 
 password      Change password.
 poweron      Power on host system.
 poweroff      Power off host system.
 reset       Reset host system.
 xir        Send XIR reset to host system.
 resetrsc      Reboot RSC.
 console      Connect to system console.
 break       Send break to system console.
 environment    Print environment information.
 shownetwork    Show current network configuration.
 set <variable> <value>
         Set configuration variable <variable> to value <value>.
 show [<variable>] Show the value of all variables or a specific variable.
 date [[mmdd]HHMM | mmddHHMM[cc]yy][.SS]
         Set/Show the current date and time.
 bootmode [-u] [normal|forth|reset_nvram|diag|skip_diag]
         Set the host firmware boot mode.
 consolehistory [boot|run|oboot|orun] [index [+|-]<n>] [pause <n>]
         Dump console history log.
 consolerestart   Set current console log to be original console log.
 loghistory [index [+|-]<n>] [pause <n>]
         Dump Event log.
 useradd <username> Add a new user.
 userdel <username> Delete a user.
 usershow [ <username> ]
         Show all users (or a specific user).
 userpassword <username>
         Change password for a specific user.
 userperm <username> [c][u][a][r]
         Show/change permissions for a user.
 version [-v]    Print revision of RSC firmware.
 logout       Log out of the RSC shell.

Töötava arvuti OBP prompti jõudmiseks tuleb öelda

 rsc> break
 rsc> console

Ning konsoolilt väljumiseks sisestada järgnevust ~. Kui arvutisse, kust öeldi telnet oli sisenetud ssh abil, siis kuna ~. on ka vaikimisi ssh paojärgnevus oleks tark selle ssh ühenduse loomisel kasutada mõnda muud paomärki, nt nii

 $ ssh -e ^ kasutaja@rsc.loomaaed.tartu.ee

RSC kaardi kasutamiseks ettevalmistamine

RSC kaardi seadistamine toimub Solaris operatsioonisüsteemi keskkonnas root kasutajana programmiga rscadm. Selleks tuleb paigaldada RSC tarkvara, mida jagatakse Sun veebikohas aadressil http://www.sun.com/servers/rsc.html, samas on ka kasutusjuhend.

Peale ahiivi lahtipakkimist on tavaliselt vajalikud kolm paketti

 1. SUNWrsc - the RSC base package for installation on the host machine
 2. SUNWrscd - the RSC documentation package
 3. SUNWrscj - the RSC GUI package to be installed on any system wanting to display the RSC GUI

mida saab paigaldada öeldes näiteks

 # pkgadd -d . SUNWrsc

Kusjuures oluline on tähele panna, et kuigi esialgsed RSC seadistused tuleb teha Solarise kliendiga (SUNWrsc sisaldab ka käsurea klienti ja on praktiliselt ainus vajalik pakett) saab kliendina edaspidi kasutada ka nt Windowsi RSC klienti.

Nt etherneti E250 arvutil kasutamiseks tuleb seadistada programmiga rscadm kaardi ip aadress selliselt

 # /usr/platform/SUNW,Ultra-250/rsc/rscadm set ip_addr "192.168.10.213"

ning lisaks muud võrguseaded, eriti parameeter ip_mode näitamaks, et kasutatakse staatiliselt seadistatud aadressi

 ip_mode=config

Kõigi parameetrite väärtusi näeb käsuga show

 # /usr/platform/SUNW,Ultra-250/rsc/rscadm show
 page_enabled="false"
 mail_enabled="false"
 ip_mode="config"
 ppp_enabled="false"
 serial_hw_handshake="false"
 tpe_link_test="true"
 serial_baud="9600"
 serial_parity="none"
 serial_stop="1"
 serial_data="8"
 customerinfo=""
 ip_addr="192.168.10.213"
 ip_netmask="255.255.255.0"
 ip_gateway="0.0.0.0"
 mailhost=""
 mailuser=""
 page_info1=""
 page_init1=""
 page_password1=""
 page_parity1="even"
 page_stop1="1"
 page_data1="7"
 page_baud1="300"
 page_info2=""
 page_init2=""
 page_password2=""
 page_parity2="even"
 page_stop2="1"
 page_data2="7"
 page_baud2="300"
 ppp_local_ip_addr="0.0.0.0"
 ppp_remote_ip_addr="0.0.0.0"
 hostname=""
 escape_char="~"

Muudatuste kehtestamiseks võib olla vajalik RSC kaarti bootida käsuga resetrsc.

Selleks, et pääseda süsteemi konsoolile ligi tuleb OBP muutujad seada selliselt

 {0} ok setenv input-device rsc-console
 {0} ok setenv output-device rsc-console

Seejuures tuleb arvestada, et tavalisel arvuti serial pordi kaudu siis enam konsoolile ligi ei pääse. Ligipääsuks tuleb väärtusteks kasutada 'ttya'. Nende väärtuste muutmise kehtestamiseks tuleb arvutit resettida.

Mõned parameetrite väärtused ja käsud käituvad erinevatel Sun mudelitel erinevalt, nt E250 arvutil on erandlikult tarvis input ja output-device väärtuseks seada 'rsc'.

Lisaks võrguseadistustele tuleb kirjeldada RSC kasutajad käskudega, kusjuures selliselt saab olemasolevat kasutajate paroole üle kirjutada (kui nt RSC eelmine kasutaja unustas edasi anda ligipääsud)

 useradd <username> Add a new user.
 userdel <username> Delete a user.
 usershow [ <username> ]
         Show all users (or a specific user).
 userpassword <username>
         Change password for a specific user.
 userperm <username> [c][u][a][r]
         Show/change permissions for a user.