RIPLinuxi kasutamine

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

RIPLinux ehk (R)ecovery (I)s (P)ossible Linux http://www.tux.org/pub/people/kent-robotti/looplinux/rip/ on Slackware Linux operatsioonisüsteemile põhinev Live CD kujul esinev Linuxi distributsioon, mis on eelkõige mõeldud mõne olemasoleva süsteemi käsitlemiseks ühes või teises nö hädaolukorras.

RIPLinux esineb

 • kahes formaadis, CD plaadilt a USB pulgalt kasutava tõmmise kujul
 • X Window System'i sisaldaval või mitte sisaldaval kujul
 • ISOLinux või GRUB2 alglaadijaga

Lisaks otseselt kasutamisele on suhteliselt lihtne RIPLinux süsteemi modifitseerida, nt seadistusi muuta või tarkvara lisada.

Akronüüm RIP on tuntud eelkõige tähenduses puhka rahus (ingl. k. rest in peace), mida kasutatakse kalmistutel jms kohtades.

RIPLinux tarkvara

RIPLinux tarkvara jagatakse mitmes variandis

 • erinevate bootloaderitega - GRUB, GRUB2
 • ilma X Window System tarkvarata ja koos sellega

RIPLinux komplekti kuuluvad sellised süsteemi taastamisel olulised utiliidid

 • ip, ifconfig, route, ethtool, tcpdump, dhcpup (dhcp klient)
 • fdisk, dd, parted
 • ssh, sshd, rsync
 • tar, gzip
 • grub-install
 • fsck, mount, lvm
 • dhcp klient ja server
 • mdadm, dmraid
 • cryptsetup
 • ddrescue
 • serial konsool
 • iwlist, iwconfig
 • ipmitool (ainult klient, st mitte lokaalse arvuti ipmi haldamiseks)
 • vconfig
 • bonnie
 • iostat, vmstat

RIPLinux kasutamine

RIPLinuxi kasutamiseks tuleb veebikohast http://www.tux.org/pub/people/kent-robotti/looplinux/rip/ kopeeritud sobivalt tõmmiselt süsteem alglaadida ning sisse logida, kasutaja root ja parool on algselt määramata, st vajutades Enter jõuab juurkasutaja prompti.

 #

Süsteemi varundamine

Ühendada /tmp kataloogi alla külge ...

 # mkdir /tmp/juurikas
 # mount /dev/mapper/system-root
 # cat /tmp/ef
 /dev
 /proc
 /sys
 /tmp
 # rsync -avH --numeric-ids --exclude-from=/tmp/ef /tmp/juurikas \
  root@10.0.5.19:/srv/backup/arvutinimi-20091101

Süsteemi taaste

TODO

Süsteemi kopeerimine

TODO

GRUB bootloaderi paigaldamine

 # grub-install --recheck --no-floppy --root-directory=/katalooginimi hd0

GRUB2 bootloaderi paigaldamine

# grub-install --no-floppy --recheck --root-directory=/tmp/root /dev/sda
Installation finished. No error reported.

Serial konsool

Juba töötava ja nt ssh kaudu ligipääsevale süsteemile serial konsool ligipääsu tekitamiseks peab /etc/inittab failis olema read

# Local serial lines:
s1:12345:respawn:/sbin/agetty -h -L ttyS0 9600 vt102
s2:12345:respawn:/sbin/agetty -h -L ttyS1 9600 vt102

ning selleks, et juurkasutaja saaks serial konsooli kaudu sisse logida, peavad olema failis /etc/securetty read

ttyS0
ttyS1

Kui serial konsooli soovitakse kasutada alates alglaadiast, nt IPMI konsooli redirect võimega arvuti üle IPMI nn 'sol activate' ühenduse, siis võib olla mõistlik kohendada algupärast RIPLinuxit nii nagu on juhendatud tekstis http://www.tux.org/pub/people/kent-robotti/looplinux/rip/RIPLinuX-12.4.readme.

RIP Linux kostümiseerimine

http://www.tux.org/pub/people/kent-robotti/looplinux/rip/RIPLinuX-12.4.readme

 • Süsteemis peab olema mkisofs programm
# apt-get install genisoimage
 • Pakkida algne iso tõmmis lahti
# mkdir /tmp/rip1 /tmp/rip2 
# mount -o loop RIPLinuX-12.4.iso /tmp/rip1
# cp -a /tmp/rip1/* /tmp/rip2
# umount /tmp/rip1 ; rmdir /tmp/rip1
# mkdir /tmp/rip2/boot/1
# cd /tmp/rip2/boot/1
 • Pakkida juurfailisüsteem lahti
# /tmp/rip2/boot/1# gzip -dc ../rootfs.cgz | cpio -iumdv
 • Teha muudatused
 • Pakkida juurfailisüsteem kokku kasutades rip cpio programmi
/tmp/rip2/boot/1# rm ../rootfs.cgz
/tmp/rip2/boot/1# find . | bin/cpio -v -o -H newc | gzip -9 >../rootfs.cgz
# rm -rf /tmp/rip2/boot/1
 • moodustada iso tõmmis
# mkdir /tmp/rip-iso
# cd /tmp/rip2 
/tmp/rip2# bash boot/mkiso.sh . /tmp/rip-iso rip.iso

Serial konsooli kasutamine

Serial konsooli kasutamiseks tuleb teha muudatused kahes failis

 • boot/syslinux/syslinux.cfg esimeseks reaks lisada (kasutada sobivat kiirust)
serial 0 115200

ning sobivale kerneli reale parameeter console, nt (millegipärast see ei kehtestu, aga sisestades sama konsoolilt ning näidates kiiruse vigaselt 11500 töötab)

LABEL - Boot Linux system! (skip keymap prompt)
KERNEL kernel64
APPEND vga=normal nokeymap initrd=rootfs.cgz root=/dev/ram0 rw console=/dev/ttyS0,11500
 • etc/inittab failis kommenteerida välja serial getty read
# Local serial lines:
s1:12345:respawn:/sbin/agetty -h -L ttyS0 115200 vt102
s2:12345:respawn:/sbin/agetty -h -L ttyS1 115200 vt102
 • etc/securetty failis eemaldada kommentaarid ttyS0 ja ttyS1 ridade eest
ttyS0 
ttyS1

Kasutaja parooli seadmine ja võrguseadistused

Parooli seadistamiseks tuleb tekitada /etc/passwd, /etc/group ja /etc/shadow failidesse sobivad sissekanded. Võrgu seadistamiseks ja programmide käivitamiseks sobib vajalikud käsud esitada failis /etc/rc.d/rc.local lõpus.

Automaatne alglaadimine

Selleks, et plaadilt süsteem automaatset käivituks tuleb muuta faili syslinux/syslinux.cfg, nii et nt seal oleks kaks tsooni sellisel kujul

DEFAULT menu.c32
TIMEOUT 100
PROMPT 0
MENU TABMSG Press <TAB> to edit boot options or <F1> for more info.
MENU TITLE RIPLinux 12.5

ja

LABEL - Boot Linux system! (skip keymap prompt)
MENU DEFAULT
TEXT HELP
Same as above, but no keymap prompt.
ENDTEXT
KERNEL /boot/kernel64
APPEND vga=normal nokeymap initrd=/boot/rootfs.cgz root=/dev/ram0 rw console=ttyS0,115200

SSH ligipääsu avamine

 • Seadistada TCP Wrapperit
 • Seadistada SSH deemonit

RIPLinux kasutamine USB pulgalt

RIPLinux tõmmise saab kopeerida mkusb.sh skripti abil USB pulgale ning kasutada süsteemi sealt. Eeldusel, et kasutatavas arvutis on USB pulk /dev/sdf sobib öelda

# bash mkusb.sh -f /tmp/RIPLinux-12.4-non-X.iso /dev/sdf
*** Creating partition on /dev/sdf...
*** FAT32 formatting /dev/sdf1...
*** Copying rootfs.cgz and kernels to /dev/sdf1...

*** The USB drive should be ready to boot!
  Done!
root@moraal:~# parted /dev/sdf p
Model: SanDisk Cruzer (scsi)
Disk /dev/sdf: 8036MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos

Number Start  End   Size  Type   File system Flags
 1   31.7kB 8030MB 8030MB primary fat32    boot

Kasulikud lisamaterjalid