QEMU kasutamine Debian Lenniga

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

TODO

Tarkvara paigaldamine

# apt-get install qemu

64 bit OpenBSD emuleerimine 64 bit Debian Lenny peal

Eesmärgiks on käivitada 64bit Debian Lenny keskkonnas 64bit OpenBSD v. 4.5 operatsioonisüsteemi eksemplar

  • hosti eth2 on ühendatud hosti br2 silla abil OpenBSD võrgukaardiga.

Ettevalmistamine

OpenBSD guesti ettevalmistamiseks tuleb öelda

 # qemu-img create -f qcow2 openbsd.img 10G

Operatsioonisüsteemi paigaldamiseks tuleb öelda X Window System keskkonnas xterm aknas

 # qemu-system-x86_64 -serial stdio -no-fd-bootchk virtual.img -cdrom install45.iso -boot d
 Could not open '/dev/kqemu' - QEMU acceleration layer not activated: No such file or directory

Seejärel avanenud graafilises QEMU aknas tuleb seejärel öelda, et suunata edasine tegevus serial konsoolile, praktiliselt xterm aknasse, kust qemu käivitati

 boot> set tty com0

ja edasine tegevus jätkub selles xterm aknas

 >> OpenBSD/amd64 CDBOOT 2.01
 boot> 
 booting cd0a:/4.5/amd64/bsd.rd: 2631248+568614+2832504+0+516928 [80+276552+173527]=0xaae4b0
 ..
 (I)nstall, (U)pgrade or (S)hell?

Paigaldamise käigus tuleb serial konsool näidata vaikimisi konsooliks

 Change the default console to com0? [no] yes

Kasutamine

OpenBSD guest süsteemi käivitamiseks tuleb öelda, serial konsool ühendatakse xtermile

 # qemu-system-x86_64 -m 128 -serial stdio -nographic -no-fd-bootchk -hda test-arvuti.img \
   -net nic,vlan=2,macaddr=70:00:18:00:21:31,model=ne2k_pci \
   -net tap,vlan=2,ifname=tap2,script=/etc/kvm/kvm-ifup-br2

kus

  • /etc/kvm/kvm-ifup-br2 skript sisaldab
 #!/bin/sh
 /sbin/ifconfig $1 0.0.0.0 up
 /usr/sbin/brctl addif br2 $1
 exit 0

OpenBSD töö lõpetamiseks tuleb öelda guestis halt ning hostis kui see midagi muud vajalikku ei tapa

 # killall qemu-system-x86_64

Guestile võrguseadme juurdelisamiseks, nt eth0 ja br0 seadmetega seostades tuleb öelda

 # qemu-system-x86_64 -m 128 -serial stdio -nographic -no-fd-bootchk -hda test-arvuti.img \
   -net nic,vlan=2,macaddr=70:00:18:00:21:31,model=ne2k_pci \
   -net tap,vlan=2,ifname=tap2,script=/etc/kvm/kvm-ifup-br2 \
   -net nic,vlan=0,macaddr=70:00:18:00:01:31,ne2k_pci \
   -net tap,vlan=0,ifname=tap0,script=/etc/kvm/kvm-ifup-br0

kqemu kiirenduse kasutamine

kqemu võimaldab tõsti guestide töö efektiivsust, paigaldamiseks tuleb öelda

 # apt-get install kqemu-common
 # apt-get install module-assistant
 # m-a a-i kqemu

ning laadida kqemu moodul

 # modprobe kqemu

Märkused

  • qemu keskkonnas ei tööta OpenOSPFD tarkvara kuna seade on active oleku asemel unknown olekus.

Kasulikud lisamaterjalid