Protsessid ja multitasking

Allikas: Kuutõrvaja

Protsessid ja multitasking


Sissejuhatus

Eelarvamuste kõigutamiseks peab kohe mainima, et multitasking ikka on võimalik. St. et üks arvuti tegeleb korraga mitme tegevusega, kusjuures saab tuua esile ühe või teise või kolmanda .. . Praegu ei tule meelde, aga miski tarkvaratootja kasutab seda sõna vastupidist olukorda märkimaks :) Linuxis on kõik töötavad programmid nummerdatud PID -idega (process identification). Protsessidega seoses on olemas selge seaduspära: iga protsess on nö. mingi teise protsessi poolt sünnitatud (tegelikult võib üks protsess ka teiseks muttuda - nii muutub nt. getty bash -iks). Protsessil võib olla mitu last aga lapsel võib olla ainult üks vanem. Niisiis mitte absoluutne analoogia inimestega. Kui süsteem käivitatakse toimub midagi sellist:

 1. arvuti leiab kuidagi (nt. LILO abil) bootloader'i vajalikud osad
 2. loeb üles kerneli (/vmlinuz)
 3. leiab failisüsteemist üles faili /sbin/init - kõikide protsesside ema (init-i PID = 1 ja PPID=0)
 4. edasi loetakse läbi /etc/rc.d/.. scriptid (rc - run command) ja käivitatakse palju süsteemi kui terviku seisukohalt olulisi programme
 5. lõpuks ilmub ekraanile login prompt (st. käivitatakse getty - get tty)
 6. kui getty'i saab username ja parooli siis ta käivitab bash shelli (tegelikult getty asendab ennast bash'iga) - kasutaja login shelli.
 7. sealt edasi on teie valik millised protsesse edasi teha

Pstr.jpg

Illustreeriv skeem loginud kasutajatest


Protsesside puud näeb ka käsuga pstree

# pstree
init-+-2*[agetty]
   |-apache2-+-13*[apache2]
   |     |-logger
   |     |-ruby18---ruby18
   |     `-15*[{apache2}]
   |-cron
   |-dhcpd
   |-in.tftpd
   |-master-+-pickup
   |    `-qmgr
   |-munin-node
   |-ntpd
   |-openvpn
   |-portmap
   |-rpc.idmapd
   |-rpc.mountd
   |-sshd---sshd---sshd---bash---su---bash---pstree
   |-syslog-ng
   `-udevd


Protsessidega on selline tore lugu et neid saab peatada (st. ära tappa, kill, terminate) ja katkestada (suspend, stop). Peatamise ja katkestamise vahe seisneb selles, et peatatud protsessiga on kõik lõppenud aga katkestatud protsessi saab jätkama panna sellest kohast kus ta tegevus peatati. Ja veel oluline asi - igal protsessil on omanik. Olulistel protsessidel on omanikuks root. Reegel on selline, et peatada ja ära tappa saab vaid endale kuuluvaid protsesse.

Süsteem 'laura' protsessid

Vaatame ühte tabelit kus on kirjas kõik süsteemis laura.oolberg.co (192.168.1.2) töötavad protsessid koos asjajuurde kuuluvate andmetega (ethernetis on kaks linuxi arvutit suvi (192.168.1.3) ja laura):

peale laura bootimist:

 1. logis tema klaviatuurilt sisse tty2-alt 'kruu' ja andis käsk 'talk root@suvi.oolberg.co' ; suve root vastas talle talk kruu@laura
 2. logis tema klaviatuurilt sisse tty3 -alt 'triin' ja andis käsu 'mc'
 3. suvest tegi root telnet'i laurasse ja login end sisse imre alt ja tegi 'ps fjax > psfjax' mis on all toodud
 4. suvest tegi root veel 'ftp laura' ja logis imre alt sisse (suvel jookseb X)

laura protsessid:

PPID  PID PGID  SID TTY TPGID STAT UID  TIME COMMAND
  0   1   0   0  ?   -1 S    0  0:02 init [3]
  1   2   1   1  ?   -1 SW   0  0:00 (kflushd)
  1   3   1   1  ?   -1 SW<   0  0:00 (kswapd)
  1   4   1   1  ?   -1 SW   0  0:00 (nfsiod)
  1   5   1   1  ?   -1 SW   0  0:00 (nfsiod)
  1   6   1   1  ?   -1 SW   0  0:00 (nfsiod)
  1   7   1   1  ?   -1 SW   0  0:00 (nfsiod)
  1  13  13  13  ?   -1 S    0  0:00 /sbin/update
  1  63  40  40  ?   -1 S    0  0:00 /usr/sbin/rpc.mountd
  1  67  40  40  ?   -1 S    0  0:00 /usr/sbin/crond -l10
  1  54  54  54  ?   -1 S    0  0:00 /usr/sbin/syslogd
  1  57  57  57  ?   -1 S    0  0:00 /usr/sbin/klogd
  1  59  59  59  ?   -1 S    1  0:00 /usr/sbin/rpc.portmap
  1  61  61  61  ?   -1 S    0  0:00 /usr/sbin/inetd
 61  92  61  61  ?   -1 S    0  0:00 \_ in.telnetd
 92  93  93  93 p0  155 S  1002  0:00 |  \_ -bash
 93  155  155  93 p0  155 R  1002  0:00 |    \_ ps axfj
 61  145  61  61  ?   -1 S  1002  0:00 \_ ftpd: suvi.oolberg.co:imre: IDLE
  1  65  65  65  ?   -1 S    0  0:00 /usr/sbin/rpc.nfsd 
  1  75  75  75  ?   -1 S    0  0:00 /usr/sbin/httpd
 75  76  75  75  ?   -1 S  65534  0:00 \_ /usr/sbin/httpd
 75  77  75  75  ?   -1 S  65534  0:00 \_ /usr/sbin/httpd
 75  78  75  75  ?   -1 S  65534  0:00 \_ /usr/sbin/httpd
 75  79  75  75  ?   -1 S  65534  0:00 \_ /usr/sbin/httpd
 75  80  75  75  ?   -1 S  65534  0:00 \_ /usr/sbin/httpd
 75  118  75  75  ?   -1 S  65534  0:00 \_ /usr/sbin/httpd
 75  119  75  75  ?   -1 S  65534  0:00 \_ /usr/sbin/httpd
  1  81  81  81  ?   -1 S    0  0:00 /usr/sbin/smbd -D
  1  83  83  83  ?   -1 S    0  0:00 /usr/sbin/nmbd -D
  1  85  85  85  ?   -1 S    0  0:00 gpm -R -m /dev/mouse -t ms
  1  86  86  86  1  86 S    0  0:00 /sbin/agetty 38400 tty1 linux
  1  87  87  87  2  128 S  1000  0:00 -bash
 87  128  128  87  2  128 S  1000  0:00 \_ talk root@suvi
  1  88  88  88  3  136 S  1003  0:00 -bash
 88  136  136  88  3  136 S  1003  0:00 \_ mc
 136  137  137  137  ?   -1 S    0  0:00   \_ cons.saver /dev/tty3
 136  138  138  138 p1  138 S  1003  0:00   \_ bash -rcfile .bashrc
  1  89  89  89  4  89 S    0  0:00 /sbin/agetty 38400 tty4 linux
  1  90  90  90  5  90 S    0  0:00 /sbin/agetty 38400 tty5 linux
  1  91  91  91  6  91 S    0  0:00 /sbin/agetty 38400 tty6 linux

Siit tabelist saab teha hulka järledusi, kommenteerime rasvaseid ridu järjekorras:

- init'i PID (process identification) on 1 ja PPID (prosess parent identification) on 0 - inetd on daemon mis sünnitab vajadusel ftp ja telnet'i kutsele vastuseid - httpd -dest on üks teiste httpd'de ema (vt. PID ja PPID numbreid) ja nad on daemonid mis teenidavad netscapega tulnud külalisi - gpm on hiirega tegelev programm - tty1, 4, 5 ja 6 getty'd ootavad aga tty2 ja tty3 on getty muutunud bash-iks ja sünnitanud uusi protsesse. - STAT tulba S tähendab started - ja TTY tulba ? tähendab, et protsessiga pole ühtki terminali seotud

Kopeerisin siia alla ka veel ühe laural antud käsu output'i (olen ju sinna imre'na sisse loginud)

laura:~$ ps axfju
USER    PID %CPU %MEM SIZE  RSS TTY STAT START  TIME COMMAND
bin     59 0.0 1.3  824  312  ? S  12:26  0:00 /usr/sbin/rpc.portmap
kruu    87 0.0 2.6 1128  608  2 S  12:26  0:00 -bash
kruu    128 0.0 2.6 1116  608  2 S  12:32  0:00 \_ talk root@suvi
root     1 0.1 1.5  828  356  ? S  12:26  0:02 init [3]
root     2 0.0 0.0   0   0  ? SW  12:26  0:00 (kflushd)
root     3 0.0 0.0   0   0  ? SW< 12:26  0:00 (kswapd)
root     4 0.0 0.0   0   0  ? SW  12:26  0:00 (nfsiod)
root     5 0.0 0.0   0   0  ? SW  12:26  0:00 (nfsiod)
root     6 0.0 0.0   0   0  ? SW  12:26  0:00 (nfsiod)
root     7 0.0 0.0   0   0  ? SW  12:26  0:00 (nfsiod)
root    13 0.0 1.1  800  260  ? S  12:26  0:00 /sbin/update
root    54 0.0 1.8  836  412  ? S  12:26  0:00 /usr/sbin/syslogd
root    57 0.0 2.2 1016  520  ? S  12:26  0:00 /usr/sbin/klogd
root    61 0.0 1.4  824  336  ? S  12:26  0:00 /usr/sbin/inetd
imre    166 0.1 3.0  936  696  ? S  13:05  0:00 \_ ftpd: suvi.oolberg.co: imre:IDLE
root    92 0.0 2.2 1108  504  ? S  12:26  0:00 \_ in.telnetd
imre    93 0.0 2.6 1128  608 p0 S  12:26  0:00   \_ -bash
imre    169 0.0 1.8  892  416 p0 R  13:06  0:00     \_ ps axfju
root    63 0.0 1.8  872  412  ? S  12:26  0:00 /usr/sbin/rpc.mountd
root    65 0.0 1.8  892  420  ? S  12:26  0:00 /usr/sbin/rpc.nfsd
root    67 0.0 1.4  824  340  ? S  12:26  0:00 /usr/sbin/crond -l10
root    75 0.0 2.5 1056  584  ? S  12:26  0:00 /usr/sbin/httpd
nobody   76 0.0 2.8 1080  656  ? S  12:26  0:00 \_ /usr/sbin/httpd
nobody   77 0.0 2.8 1080  648  ? S  12:26  0:00 \_ /usr/sbin/httpd
nobody   78 0.0 2.5 1056  584  ? S  12:26  0:00 \_ /usr/sbin/httpd
nobody   79 0.0 2.5 1056  584  ? S  12:26  0:00 \_ /usr/sbin/httpd
nobody   80 0.0 2.5 1056  584  ? S  12:26  0:00 \_ /usr/sbin/httpd
nobody   118 0.0 2.5 1056  584  ? S  12:30  0:00 \_ /usr/sbin/httpd
nobody   119 0.0 2.5 1056  584  ? S  12:30  0:00 \_ /usr/sbin/httpd
root    81 0.0 2.6 1248  616  ? S  12:26  0:00 /usr/sbin/smbd -D
root    83 0.0 2.7 1096  620  ? S  12:26  0:00 /usr/sbin/nmbd -D
root    85 0.0 1.4  832  324  ? S  12:26  0:00 gpm -R -m /dev/mouse -t ms
root    86 0.0 1.2  816  292  1 S  12:26  0:00 /sbin/agetty 38400 tty1 linux
root    89 0.0 1.2  816  292  4 S  12:26  0:00 /sbin/agetty 38400 tty4 linux
root    90 0.0 1.2  816  292  5 S  12:26  0:00 /sbin/agetty 38400 tty5 linux
root    91 0.0 1.2  816  292  6 S  12:26  0:00 /sbin/agetty 38400 tty6 linux
triin    88 0.0 2.6 1124  604  3 S  12:26  0:00 -bash
triin   136 0.0 3.8 1700  876  3 S  12:34  0:00 \_ mc
root    137 0.0 1.1  812  264  ? S  12:34  0:00   \_ cons.saver /dev/tty3
triin   138 0.0 2.6 1132  600 p1 S  12:34  0:00   \_ bash -rcfile .bashrc
laura:~$

Siit on näha ka protsesside omanikud aga pole näha PPID numbreid. Ma kahjuks ei osanud anda ps 'le sellised võtmeid, et näha omanikke, PID ja PPID numbreid korraga :(

Siiamaani kõneldud jutu mõte oli anda aimu ja vahendeid (man ps) mis süsteem on ja kuidas olukorda jälgida. Jah, veel on abiks programm top - seda pole aga mõtet lihtsalt taustaks käima jätta, pidi masinat suhteliselt palju koormama.

Protsessile signaali saatmine

See on viisakalt öeldud. Tihti on vaja saata kaht moodi signaale:

- tappa ära: kill <PID> nt. mc tapmiseks kill 136. kui ei sure siis saata kill -INT 136 või isegi kill -TERM 136 - lasta protsessile vastaval programmil uuesti läbi lugeda .conf failid: nt. killall -HUP httpd web'i serveri jaoks

Tapmislusti vähendamiseks peab tunnistama, et protsesse (programme) on loomulik lõpetada programmi sisemisi vahendeid kasutades: nt. mc puhul F10. Muidu võivad protsessid zombideks muutuda ja see on halb.

Jobs

Kui üks kasutaja on end masinasse vaid üks kord sisse loginud ja õiendab oma shellis, siis shell võimaldab sellist asja nagu job control (tegelikult on igal bash shellil oma jobid - st. kui on kaks xterminali lahti, siis kummagil on oma jobs list kuigi protsessid käivad ikka samal protsessoril külas :). Arvutid töötavad nii kiiresti ja inimesed nii rahulikult, et ega korraga polegi tavaliselt vaja mitut programmi tööle panna aga vahel siiski. Programmid võivad nö. käia kahes olekus:

ees - foregroundis (siis oleme proptist ilma!) taga - backgroundis (prompt jääb alles aga programm töötab).

Samuti saab juba kuskil töötavaid programme viia backgroundi või tuua foregroundi.

Tavaliselt käivitatakse programm trükkides tema nimi käsureale ja vajutades reavahetust. Nii läheb ta tööle foregroundis. Nii töötavat programmi saab:

- peatada Ctrl + C -ga (see on sisuliselt kill -INT <PID> saatmine) - katkestada (kusjuures jääb võimalus teada panna jätkama poolelijäänud kohast käsuga fg) Ctrl+ Z -ga

Näited:

yes

käivitame programmi yes mis hakkab trükkima y tähti standard output'i.

bash # yes
y
y
y
....
Ctl + C

ja proovige ka

bash # yes
y
y
y
..
Ctl + Z
[1]+ Stopped         yes
bash #

ja

andes käsu jobs näete mis tööd parasjagu kuidas on:

bash #jobs
[1]+ Stopped         yes
bash #

ja kui tahate ta taas tööle panna siis kasuga fg

bash # fg
y
y
y
..

Lõpuks tapke ära Ctrl +C

See on muidugi loll näide  :(


aastad, kuud, nadalad

kui meil on olemas näiteks kolm programmi nadalab, kuud ja aastad mis ei tee tegelikult midagi aga ekraani ka ei puutu siis saame nad korraga tööle panna selliselt:

bash# aastad &; kuud &; nadalad &

kõige lihtsam:

#include<stdio.h>
{
while (1);
return 0;
}

see on mul ära kompilleeritud ja kopeeritud nende kolme nime alla kataloog /bin :)

ning andes käsu

bash # jobs

näeme midagi sellist:

[1]   Running  aastad
[2]-   Running  kuud
[3]+   Running  nadalad

kui soovime mingil põhjusel tuua neist mõne esiplaanile, siis anname käsu

fg %jobnumber
nt.
bash # fg %2

kui tahame ta nüüd korraks katkestada siis vajutame Ctrl + Z

(vaadake jobs kasuga mis sai)

kui aga taas jätkata

fg %jobnumber või
bg %jobnumber

kui aga tahame mõne ära lõpetada

kill %jobnumber

NB! toodud käske ei saa muidu anda kui prompt pole vaba. Nii et peate vajadusel saatma kõik background'i. Õigluse huvides olgu üteldud, et programm top näitab hästi ära ja update'b ps -i. Proovige!

Ei väsi rõhutamast, kui olla kahest kohast ühte masinasse sisse loginud, siis on jobid eraldi nummerdatud kuivord käivad kaks shelli ja job control on shelli feature. Veelgi: fg, bg on shelli nö. sisemised käsud.

Protsessi exit code

Osutub, et UNIX-is programmid ehk protsessid mitte ei lõpeta oma tööd ja kõik vaid tagastavad neid väljakutsunud keskonnale arvu näitamaks kuidas protsess lõppes. Tõsisele programmeerijale on oluline teada enamat kui siin järgnevast aga shell script'tide kirjutamiseks esialgu piisab ka sellest.

Teeme lihtsad katsed:

bash # ls
mina
sina
tema

bash # echo $?
0
bash # kaskmidakindlastieiole
bash: kaskmidakindlastieiole: command not found
echo $?
127
bash # ls | grep mina
echo $?
0
bash # ls | grep mina
echo $?
1

niisiis, keskkonnamuutuja $? omandab viimasena lõpetanud protsessi exit code'i väärtuse, mis on üldiselt 0 kui asi õnnestus ja mittenull kui ebaõnnestus. Siin on paha see, et C keeles loetakse õnnestumiseks 1 ja 0 mitteõnnestumiseks (tõene ja mittetõene loogilise tehte tulemus) . Aga mis teha, traditsioonid, traditsioonid ...

Lingid

http://www.marcelgagne.com/cwl122002.html protsessidest ja mõned huvitavad ideed nende visualiseeritud vaatamisest