Peegeldamine ja transformeerimine

Allikas: Kuutõrvaja

Peegeldamine ja transformeerimine

Peegeldamine

Pildi vasakut ja paremat poolt saab omavahel ära vahetada peegeldamisel

Peegel.gif

Riistaomaduse dialoogis, mis avaneb topeltklõpsates riista nuppu, saab määrata peegelduse ka vertikaalsuunaliseks. Siis vahetatakse ära pildi ülemine ja alumine ots.

Pööramistega ei saa saavutada sellist tulemust, mida peegeldamisega ja vastupidi.

Pööramine täisnurga võrra

Rotate.jpg

Pildi pööramisel täisnurga võrra pildi pindala jääb samaks, kuigi laius ja kõrgus võivad vahetuda.

Pööramiseks valige hüpikmenüüst

Image -> Transform -> Rotate

ning näidake, kui palju pöörata. Kui pilt on mitmekihiline ja te soovite tegelda ainult ühe kihiga, siis ärge valige Rotate the whole image't.

Transformeerimine

Pildi transformeerimisel saab muuta pilti neljal moel

   * pöörata
   * skaleerida
   * väänata
   * muuta perspektiivi 

Transformeerimiseks valige programmiaknast transformeerimise riist

Transriist.gif

ning avage topeltklõpsuga riistal riistaomaduste aken

Transomadused.gif

kus näidatakse soovitud transformatsioon. Kui pilt on mitmekihiline, siis rakendub transformeerimine vaid aktiivsele kihile. Olgu algne pilt näiteks selline

Pööramine

Liblu.jpg

Pööramisel tekib hiirekursorile iseloomulik ots ning sellega vedades saab pilti pöörata suvalise nurga võrra. Mitte-täisnurga võrra pöörates jäävad pildi nurgad välja ja tekivad katmata alad; nende eemaldamiseks kasutage pügamist.

Hoides pööramise ajal samaaegselt all Ctrl klahvi toimub pööre 15 kraadi kordse võrra.

Skaleerimine

Skaleerimisel tekib hiirekursorile iseloomulik ots ning sellega vedades saab pildi suurust vabalt muuta. Et skaleerimine toimuks vaid vertikaalsihis, hoidke lisaks all Ctrl klahvi; ja horisontaalsihis Shift klahvi. Soovides säilitada pildi laiuse ja kõrguse suhet hoidke all Ctrl ja Shift klahve korraga.

Näiteks saab saavutada sellise tulemuse

Scaleliblu.jpg

Väänamine

Väänamisel saab nihutada pildi verikaalseid 'triipe' üksteise suhtes paremale või vasakule; samuti horisonaalseid 'triipe' ülesse või alla.

Fail:Shearliblu.jpg

Perspektiivi muutmine

Perspektiivi muutmine tekitab illusiooni, et pilt on kallutatud vaataja suhtest, st mõni äär on kaugemal kui mõni teine

Perspektliblu.jpg