Peale install tarkvara install ja seadistus

Allikas: Kuutõrvaja

!Antud tekst on kirjutatud Solaris 9 silmas pidades ja võib olla vananenud

praeguseks eeldame ,et on edukalt installitud solaris operatsioonisüsteem antud tekst on kirjutatud küll solaris9 silmaspidades kuid töötab ka 10'nega

nüüd siis võime asuda tarkvada enda solarisse installima selleks ,et mugavamalt paigaldada tarkvara peame installima väikese programmi mis netist solarisele porditud tarkvara tirib ja installib

teeme järgmist

cd /export
/usr/sfw/bin/wget http://www.blastwave.org/pkg_get.pkg
pkgadd -d /export/pkg_get.pkg

korras tuletaks meelde veel ,et enamus süsteemi paigutatud softist asub /opt/csw/bin see koht ei ole path'is kirjas default'os

nüüd lisame veidi tarkvara ka

/opt/csw/bin/pkg-get install mc
/opt/csw/bin/pkg-get install mod_php
/opt/csw/bin/pkg-get install samba
/opt/csw/bin/pkg-get install top
/opt/csw/bin/pkg-get install screen 


käivitame siis ka testiks midagi seadistame apache jaoks hosts faili ka paika

/opt/csw/bin/pico hosts
# Internet host table
#
127.0.0.1    localhost
193.40.5.12   robot  loghost
193.40.5.12   robot  robot.ut.ee
193.40.5.12   robot.ut.ee.

nimetame apache confi ümber

bash-2.05# cd /etc/apache/
bash-2.05# cp httpd.conf-example httpd.conf
bash-2.05# /usr/apache/bin/apachectl start

ja start

/usr/apache/bin/apachectl start: httpd started


loome kasutaja


useradd -D -b /export/home
seradd -s /usr/bin/bash -u 14002 -c "Ees Pere" kasutaja
passwd kasutaja
cd /export/home
chown kasutaja kasutaja/


solarise pachimine

tirime alla kõigepealt enda kasuaja/parooliga logimisejärej http://patchpro.sun.com lehelt softi tar.gz'i pakime lahti ning käivitame setup seda juhul kui kasutuses solaris9

edasi kaks toredat käsku

/opt/SUNWppro/bin/pprosvc -l

vaatame mis uuendused saadaval

pprosvc -i

installime kõik mis saadaval :)

/opt/SUNWppro/bin/pprosvc -i


paigaldame mysql serveri samuti

/opt/csw/bin/pkg-get install mysql4

/opt/csw/
chown -R mysql:mysql mysql4/

cd /opt/csw/mysql4/
chmod -R 770 var/

cd /opt/csw/mysql4/bin
./mysql_install_db

./mysqld_safe &
/opt/csw/mysql4/bin/mysqladmin -u root password 'parool'
/opt/csw/mysql4/bin/mysqladmin -u root -h robot password 'parool'