PPP-klient

Allikas: Kuutõrvaja

PPP klient

Järgnevas kirjeldame kuidas seada süsteem tööle selliselt, et saaks Interneti teenusepakkujale (ISP - ingl. k. Internet Service Provider) modemi abil välja helistada ja kokkuvõttes tekitada internetiühenduse. Seejärel võib kasutada programme Netscape, Lynx, Ssh, Telnet, Ftp jne.

PPP kliendiks olemine eeldab kokkulepet ISPiga, te peate teadma ISPi sissehelistamiskeskuse telefoninumbrit, kasutajanime ja parooli

Tänapäeval on teenusepakkujatel kombeks võimaldada internetiühendust kohaliku telefonikõne hinnaga.

Konkreetsete internetiteenuste pruukimiseks võib vaja olla lisainfot: nimeserveri aadressi, vahemälu serveri nime, postiserveri nime ning omama seal kasutajat

Tehniliselt on võimalik FreeBSDga realiseerida PPP-ühendus kahel moel: tuuma-PPP - tuumasisese PPP seadme abil kasutaja-PPP - kasutades tunnelseadet

Edasises käsitleme kasutaja-PPPd, mis võimaldab ka süsteemi tavakasutajail luua PPP-ühenduse.

Tuuma kompileerimine

PPP kliendil peab tuumas sisalduma tunnelseadme toetus, lisage tuuma konfiguratsioonifaili rida pseudo-device tun

Lisaks peate sõltuvalt sellest, millises järjestikpordis teie modem asub, omama sarnast rida device sio3 at isa? port IO_COM4 irq 3

Antud juhul on modem DOSi COM4s, tegu on ISA-kaardi modemiga. PCI modemitest tuleks reeglina hoiduda.

Algkäivitage arvuti sobiva tuumaga.

Märgime, et tunnelseadmele viitavat teadet dmesgi ei pea ilmuma ning samuti esialgu käsk ifconfig -a ei näita vastavat seadet. Küll aga ilmub järjestikseadmele vastav teade, näiteks sio0 at 0x3f8-0x3ff irq 4 flags 0x20010 on isa sio0: type ST16650A

Kasutaja-PPP konfigureerimine

Kasutaja-PPP konfiguratsioonifailiks on /etc/ppp/ppp.conf, kusjuures fail peab alluma järgmistele süstaksireeglitele: Trelliga (#) algavaid ridu ignoreeritakse. Fail koosneb sektsioonidest, sektsiooninimi peab algama rea vasemast positsioonist ning lõppema kooloniga. Sektsioonis kasutatud parameetrite nimed peavad algama vahemalt ühe tühiku või tabulaatori kauguselt vasakust äärest. Rida võib jätkata tagurpidi kaldkriipsuga (\), kui see on viimane sümbol real. Ühes konfiguratsioonifailis võib sisalduda üks üldine (default) ning mitu konkreetsele ISP-le vastavat sektsiooni. Iga konkreetse sektsiooni kasutamisel lisatakse automaatselt talle ette üldise sektsiooni sisu.

Kasutaja-PPP puhul sobib tarvitada sarnast konfiguratsioonifaili

bash# cat /etc/ppp/ppp.conf
default:
 set log Phase Chat LCP IPCP CCP tun command
 set device /dev/cuaa3
 set speed 115200
 set dial "ABORT BUSY ABORT NO\\sCARRIER TIMEOUT 5 \"\" AT \
      OK-AT-OK ATE1Q0 OK \\dATDP\\T TIMEOUT 40 CONNECT"

isp:
 set phone 1234321
 set login "ABORT NO\\sCARRIER TIMEOUT 5 name:--name: priit word: priiduparool"
 set timeout 120
 set ifaddr 10.0.0.1/0 10.0.0.2/0 255.255.255.0 0.0.0.0
 add default HISADDR
 enable dns
 allow users priit

Selgitused:

set device - näidatakse kasutatav seade 
set speed - näidatakse maksimaalne kiirus 
set dial - modemile saadetavad käsud, muuseas initsialiseerimine (ATE1Q0) ja numbrivalimine (ATDP\\T), kus \T asendatakse allnäidatud telefoninumbriga 
set phone - telefoninumber 
set login - sarnaselt Chatile näidatakse ühenduse algul toimuv "vestlus", toimub autentimine 
set timeout - mitme sekundi pärast "pannakse toru hargile", kui andmevahetust enam ei toimu 
set default - PPPühenduse tekitamise ajal seatakse vaikimisi tee 
enable dns - seatakse vastavalt teenusepakkuja juhtnööridele kliendi nimeserver, kirjutab tavaliselt üle faili /etc/resolv.conf sisu 
allow users - kasutajal priit on lubatud PPP-klienti käivitada, kasutaja priit peab kuuluma gruppi network

Kasutamine

PPP-kliendi juhtimine toimub programmiga ppp, mis võimaldab ka muidu modemit juhtida. Peale tuuma seadistamist on mõistlik esmalt veenuda, et modem toimib, näiteks selliselt

bash# ppp
Working in interactive mode
Using interface: tun0
ppp ON kroon> set device /dev/cuaa3
ppp ON kroon> set speed 115200
ppp ON kroon> show physical
Name: deflink
 State:      closed
 Device:     N/A
 Link Type:    interactive
 Connect Count:  0
 Queued Packets: 0
 Phone Number:  N/A

Defaults:
 Device List:   "/dev/cuaa3"
 Characteristics: 115200bps, cs8, no parity, CTS/RTS on
 CD check delay: device specific

Connect time: 0:00:00
0 octets in, 0 octets out
Overall 0 bytes/sec
ppp ON kroon> 

ning modemi käske saab anda peale korraldust term

ppp ON kroon> term
deflink: Entering terminal mode on /dev/cuaa3
Type ~?' for help
at
OK
atz
OK
atdp1234321
...

Olles veenudnud, et modem toimib, saab kasutada ülaltoodud konfiguratsioonifaili väljahelistamiseks selliselt

bash# ppp
ppp ON kroon> dial isp
ppp ON kroon> down
ppp ON kroon> quit

Soovides UNIXi käsurealt otse ühendust luua sisestage

bash# ppp -background isp

Ühenduse lõpetamiseks lõpetage ppp protsess

bash# killall ppp

Alamvõrgu teenindamine

Kui FreeBSD modemiga masin on üks alamvõrgu arvutitest, siis saab korraldada nii, et kõik arvutid suhtlevad internetiga läbi FreeBSD

           ())) 9
         ((  )    )
                   --.. --
     (                   ))
          Internet     )
                 ) 
       <(( .. 
            |   )))
           __|__
          |   |  
          | ISP |
          |_____|
   ISPi modemi ots  | 
            | 
           __|__ kliendi modemi ots
          |   |
        NAT |   | 
          |_____|
     192.168.1.1  |
            |     192.168.1.0
    |--------------|------------|-------------|
   __|__            __|__     __|__    
   |   |           |   |    |   |
   |   |           |   |    |   |
   |_____|           |_____|    |_____|

 192.168.1.2	       192.168.1.3   192.168.1.4


FreeBSD toimetab IP pakketide "many-to-one" aadressiteisendust (ingl. k. NAT - network adress translation), mille tulemuseks alamvõrgu arvutid saavad kasutada Interneti teenuseid, kuid mitte vastupidi.

Selliseks asjakorralduseks on tarvis, et FreeBSD IP pakette vajadusel oma võrguseadmete, so on modemi ja võrgukaardi, vahel edasi suunaks. Selleks peab failis /etc/rc.conf sisalduma rida

enable_gateway="YES"

ning kasutaja-PPP käivitamisel tuleb kasutada lisaks võtit -nat, näiteks

bash$ ppp -nat -background isp

Lisaks tuleb kõigis teistes arvutites näidata marsruuteriks FreeBSD võrgukaardi aadress, näiteks 192.168.1.1. Kui mõni alamvõrgu arvuti on samuti FreeBSD operatsioonisüsteemiga, siis toimub see selliselt

bash# route add -net default 192.168.1.1

Linuxi puhul aga nii

bash# route add default gw 192.168.1.1

ning nimeserveriks teenusepakkuja nimeserver.

© EENet 2000