PHP käivitamine kasutaja õigustes

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

Harilikult kõik veebiskriptid ja cgi skriptid samuti toimivad veebiserveri kasutaja õigustes. Siiski on turva ja muudel kaalutlustel vajalik saada iga php ja perli skript töötama kasutaja õigustes kellele ta kuulub.

Lahendused oleksid

 • MPM-ITK - apache worker millepuhul valimatult kõik (moodulid, skriptid etc) saavad selle kasutaja õigused

kes virtualhostis eelnevalt. Plussiks on tunduvalt suurem kiirus võrreldes suexeciga.

 • Suexec - Mõeldud cgi skriptide käivitamiseks kasutaja õigustes

ning sellega ei saa otse php jms apache moodulite skripte startida. Selleks tuleb suunata skriptid php-cgi peale mis stardib need cgi skriptide laadis. Miinuseks sellel tehnikal on suur aeglus võrreldes moodulitega.

Selle teksti autor soovitaks ise kasutada suexec ja cgi baasil lahendust vaid mingil erijuhtumil, nt kui apache versiooni ei saa muuta, ning eelistada MPM-ITK lahendust.

PHP install algkoodist

Tõmbame uusima php ja pakime lahti kausta /usr/src/php-versioon Peale kompileerimist paigaldatakse php binaarfailid kausta /usr/local/php5

 #!/bin/sh
 cd /usr/src/php-5.2.6/
 make clean
 kaust=/usr/local/php5/
 ./configure --prefix=$kaust \
 --with-mysql \
 "--with-config-file-path=$kaust/etc" \
 "--enable-memory-limit" \
 "--disable-debug" \
 "--with-regex=php" \
 "--disable-rpath" \
 "--enable-calendar" \
 "--enable-sysvsem" \
 "--enable-sysvshm" \
 "--enable-sysvmsg" \
 "--enable-track-vars" \
 "--enable-trans-sid" \
 "--with-bz2" \
 "--enable-ctype" \
 "--with-iconv" \
 "--enable-exif" \
 "--enable-filepro" \
 "--with-gettext" \
 "--enable-mbstring" \
 "--enable-sockets" \
 "--with-zlib" \
 "--without-zip" \
 "--enable-dbx" \
 "--enable-gd-native-ttf" \
 "--disable-xpm"
 make
 make install DESTDIR=$kaust

MPM-ITK

Selleks ,et saavutada suexecile sarnane olukord kus kõik skriptid töötavad kasutaja õigustes võib kasutada apache moodulit mpm-itk. lähemalt sellest http://mpm-itk.sesse.net/

Põhimõtteliselt on see modifitseeritud MPM-prefork, mis säilitab osad roodu õigused (CAP_SETUID ja CAP_SETGID) kõikidel oma protsessidel ja siis, kui vhost on kindlaks määratud, saab vajalikuks kasutajaks ja lahendab päringu selle kasutaja õigustes. Sealhulgas kõik tavapärased apache moodulid toimivad samuti selle kasutaja õigustes (nt mod_php, mod_perl jms).

Hea kokkuvõttev artikkel kõikidest suPHP, suexec, MPM-perchild/Metux ja MPM-itk omadustest ja puudustest: http://mitka.us/articles/mpm-itk/

MPM-itk miinuseks on asjaolu, et kuniks vhost pole kindlaks määratud, on protsess roodu osalistes õigustes, seega igasugune haavatavus sel hetkel on roodu haavatavus. Samas kuipalju apachel endal ikka vigu sees on, mis tekivad *enne* HTTP päringu parsimist ja võimaldaksid koodi käivitda (kuni 2004. aastani GLSA-de hulgast, ei leidnud). Lisaks veel see, et isegi, kui rünne õnnestuks, saavutataks vaid võime lugeda roodu faile, kuid mitte midagi muud (siin äkki apache + chroot abiks, kui isu).

Paigaldamine FreeBSD opsüsteemis Apache 2.2 versioonil

Selleks tuleb paigaldada apache-itk pakett järgmiselt

cd /usr/ports/www/apache22
echo 'WITH_MPM=itk' >> Makefile.local
make install clean

Kasutamine

Virtualhosti tuleb tekitada lisarida

AssignUserId katse katse

Neid direktiive võib kasutada ka <Directory> blokis, mitte ainult virtualhostis ja kaust ei pea olema seejuures konkreetse kasutaja omanduses.

<Directory /usr/local/www/apache22/data/suvakas>
  AllowOverride None
  Order deny,allow 
  allow from all
  AssignUserId suvakas suvakas
</Directory>

Silmas tuleb pidada, et virtuaalseid kasutajad nt olematut uid/gid saa luua, kasutaja peab reaalselt süsteemis eksisteerima.

Kui Apache annab veateadet

Permission denied: unable to check htaccess file, ensure it is readable

on probleem allowoverryde reeglites ja apache mpm-itk chrootimise mehanismis Ehk siistervele kaustale võib anda õigused

chmod 751 või 771

Kuid .htaccessi mingi override käivitatakse tõenäoliselt enne kui apache on omandanud kasutaja õigused. Seega peab hetkel toore häkina andma htaccessile õigused

chmod 755

Ehk siis see fail peab omama other grupi lugemisõigusi.

Teooria, ehk kuidas läbi CGI Wrapperi PHP käivitamine toimub

Apache oskab siduda mingit laiendit teatud cgi skripti käivitamisega näiteks saame globlaalselt käivitada php lisades httpd.conf'i

ScriptAlias /php-cgi/ /usr/local/www/data/cgi-bin
AddType application/x-httpd-fastphp .php
Action application/x-httpd-fastphp /php-fastcgi/php5-fcgi

Apache ei oska kohe suunata faile edasi kettal olevale binaryle või skriptile. Küll aga näiteks http://mingiaadress/cgi-bin all olvevale cgi skriptile või binaarfailile.

Täpsemalt siis...

Kõik toimub sellises järjekorras, php skript mis käivitatud läbi järgmised kihid

.php -> http://nimi.ee/php-cgi/php5-fcgi -> /usr/local/bin/php-cgi

Reaga ScriptAlias /php-fastcgi/ /usr/local/www/data/cgi-bin tekitame me enda veebiserverile aliase php-cgi url'iga http://nimi/php-cgi

Järgmise reaga AddType application/x-httpd-fastphp .php Tekitame uue application tüübi nimega x-httpd-fastphp mille seome .php laiendiga

Kolmas rida Action application/x-httpd-fastphp /php-cgi/php5-fcgi määrab ,et application x-httpd-fastphp. Seetähendab kõik .php failid suunatakse automaatselt skriptile nimega php5-fcgi ehk siis http://nimi.ee/php-cgi/php5-fcgi

skript php5-fcgi ise on sellise sisuga

#!/bin/sh
exec /usr/local/bin/php-cgi

Nii saame näiteks hõlsasti teha kasvõi uue application tüübi näiteks laiendiga .jms ja siduda selle cgi skriptiga mis loeb talle saadetud .jms laiendiga failidest käske ja täidab neid luues nii kasvõi endale primitiivse veebiskriptimise keele.

Mitme PHP versiooni samaaegne koos kasutamine CGI wrapperi abil

Olgu näiteks vaja kasutada koos samas keskkonnas php4 ja php5 või lähitulevikus viimane ning php6 Kuna Apache moodulina saab vähemalt hetkel laadida vaid ühe php siis tuleb teise saamiseks pisut trikutada. Kõige lihtsam on selgitada välja esiteks kumb versioon on kasutatavam ning tekitab suuremat loadi. See versioon tasuks laadida moodulina, teine aga käivitada läbi cgi wrapperi

Näiteks on meil vaikimisi töös php5 kuid vaja kasutada ka php4 programme. Sellisel juhul laeme php5 moodulina kasutades standartseid lahendusi ning php4 puhul seadistame järgnevalt

cgi binaar

/usr/local/php4/bin/php-cgi 

httpd.conf'i read

AllowOverride All
ScriptAlias /php4-cgi /usr/local/php4/bin/php-cgi
<Directory /usr/local/php4/bin/>
  Options none
  AllowOverride All
  Order Deny,Allow
 Allow from All
</Directory>

ja .htaccessi fail kausta /serv/wwww/kasutaja/html sisuga

AddType application/x-httpd-fastphp4 .php4
Action application/x-httpd-fastphp4 /php4-cgi 

Mispuhul kõik .php4 laiendiga failid käivitatakse läbi eraldi kihi.

Wrapperita ehk suexeci kasutamiseks ei pea olema ilmtingimata olemas vahekiht, võime suunata ka otse õigele binaarfailile

ScriptAlias /php5-cgi /usr/local/bin/php-cgi
AddType application/x-httpd-fastphp .php
Action application/x-httpd-fastphp /php5-cgi

Mitme php versiooni kasutamine

Kasutada saab ka korraga nii php4'ja kui php5't näiteks on meil installitud php5 ja php4 cgi versioonid

/usr/bin/php-cgi
/usr/bin/php5-cgi

Suexec abil veebide kasutajaõigustesse jagamine

Apache suexec on programm, mis Apache'l olemas alates versioonis 1.2 ja mis annab apache kasutajatele võimaluse käivitada cgi ja ssi programme kasutaja UID-ga. Kahjuks võimaldab see nõnda vaikimisi startida ainult cgi skripte ja mitte Apache mooduleid.

Php käivitamiseks tuleb kirjutada põhimõtteliselt eraldi kiht e wrapper, cgi skript mis omakorda kutsub välja käsurea (cli) php mis siis töötleb e interpreteerib koodifaile.

Suexec tarkvara installeerimine FreeBSD süsteemis

Installeerime apache koos suexec-ga näiteks FreeBSD's

 # cd /usr/ports/www/apache2
 # make WITH_SUEXEC_MODULES="YES" install 

Seejärel installeerime php

PHP installeerimisel küsitakse täiendavaid parameetreid. Valida tuleb CGI ja FastCGI tugi. Apache moodulit pole vaja, kui seda ei plaanita täiendavalt paralleelselt kasutada.

Järgneb fastcgi installeerimine:

 # cd /usr/ports/www/mod_fastcgi
 # make install clean

Php CGI wrapperi üle läbi suexeci käima

Tegemist on natuke keerukama ja aeglasema meetodiga aga vaatame seda ,et täpsemalt mõista teooriat.

kontrollime suexec'i parameetreid selliselt:

# suexec -V
 -D AP_DOC_ROOT="/usr/local/www/data"
 -D AP_GID_MIN=1000
 -D AP_HTTPD_USER="www"
 -D AP_LOG_EXEC="/var/log/httpd-suexec.log"
 -D AP_SAFE_PATH="/usr/local/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin"
 -D AP_UID_MIN=1000
 -D AP_USERDIR_SUFFIX="public_html"

Nagu näha, soovib suexec, et kõik skriptid, mida tema abil käivitatakse, asuksid kataloogis /usr/local/www/data Ei hakka DOC_ROOT muutma ja loome testi sinna.

Apache konfiguratsioon

Serveris on kaks veebi http://www.nimi.ee ja http://test.nimi.ee

Esimene peab toimima kasutaja katse õigustes ja teine katse3

Muudame httpd.conf, vajadusel lisame:

LoadModule suexec_module libexec/apache2/mod_suexec.so
LoadModule fastcgi_module   libexec/apache2/mod_fastcgi.so

Tekitame virtualhostid httpd.conf faili

<VirtualHost *:80>
 SuexecUserGroup katse katse
 DocumentRoot /usr/local/www/data/katse
 ServerName www.nimi.ee

ScriptAlias /php-fastcgi/ /usr/local/www/data/katse/cgi
AddType application/x-httpd-fastphp .php
Action application/x-httpd-fastphp /php-fastcgi/php5-fcgi

</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
 SuexecUserGroup katse3 katse3
 DocumentRoot /usr/local/www/data/katse3/cgi-bin
 ServerName test.nimi.ee

ScriptAlias /php-fastcgi/ /usr/local/www/data/katse3/cgi
AddType application/x-httpd-fastphp .php
Action application/x-httpd-fastphp /php-fastcgi/php5-fcgi

</VirtualHost>

Loome kaustad cgi skriptidele

mkdir /usr/local/www/data/katse/cgi-bin
mkdir /usr/local/www/data/katse3/cgi-bin

wrapper

Skript ise millele suunatakse .php laiendiga failid on järgnev

#!/bin/sh
PHPRC="/usr/local/etc/php.ini"
export PHPRC
exec /usr/local/bin/php-cgi

Loome selle faili kasutajate katse ja katse 3 alla

/usr/local/www/data/katse/cgi/php5-fcgi
/usr/local/www/data/katse3/cgi/php5-fcgi

Muudame mõlema faili kasutajaõigusi chown käsuga:

chown katse:katse /usr/local/www/data/katse/cgi-bin/php5-fcgi
chown katse3:katse3 /usr/local/www/data/katse3/cgi-bin/php5-fcgi

Kasutaja õiguste toimimise testimine

Testimiseks saab kasutada järgmist php skripti

 <?php
 system("id");
 php?>

www.nimi.ee skripti vaadates

uid=1004(katse) gid=1004(katse) groups=1004(katse) 

test.nimi.ee

uid=1009(katse3) gid=1009(katse3) groups=1009(katse3)

Lingid