OwnCloud

Allikas: Kuutõrvaja

OwnCloud on failide jagamiseks mõeldud tasuta teenus, mis võimaldab lihtsalt ja mugavalt vahetada faile teiste inimestega. Erinevalt Dropbox'ist saab OwnCloud'i serveri ise püsti panna oma koduasutusse või hoopis oma koju, nii saab vältida andmete tarbetut liiklemist läbi ookeanitaguse teenusepakkuja. Sarnaselt Dropbox’iga saab OwnCloud'i failihalduri abil sünkida faile erinevate seadeldiste vahel (sülearvuti, mobiil, tööarvuti etc) ning kõik jagatud failid on kättesaadavad ka serveri kodulehel https://pilv.zoo.tartu.ee, kui sinna ennast sisse logida.

FreeBSD install

cd /usr/ports/www/owncloud/ && make install clean pkg install www/owncloud

Apache24 .conf

Veendu, et SSL ühendus oleks lubatud. Lisaks kirjed /usr/local/etc/apache24/httpd.conf sees:

Alias /owncloud /usr/local/www/owncloud/
Alias / /usr/local/www/owncloud/
<Directory "/usr/local/www/">
 AllowOverride All
 Order Allow,Deny
 Allow from all
 Require all granted
</Directory>

OwnCloudi seadistus

Esmasel OwnCloudi lehe külastusel tuleb registreerida admin kasutaja domeeninimi.eenet.ee/owncloud Kõik veebiliideses tehtud seadistused salvestatakse /usr/local/www/owncloud/config.php faili:

<?php
$CONFIG = array (
 'instanceid' => 'oc3309170a42',
 'passwordsalt' => 'sdasdgg434234',
 'log_authfailip' => true,
 'session_lifetime' => 60*60*24,
 'trusted_domains' =>
 array (
  0 => 'pilv.zoo.tartu.ee',
 ),
 'datadirectory' => '/usr/local/www/owncloud/data',
 'dbtype' => 'pgsql',  
 'version' => '6.0.2.2',
 'dbname' => 'owncloud', 
 'dbhost' => 'localhost',
 'dbtableprefix' => 'oc_',
 'dbuser' => 'oc_kasutaja',
 'dbpassword' => '234gfgdfs34r5232fsefsd',
 'installed' => true,  
 'ldapIgnoreNamingRules' => false,
 'loglevel' => '0', 
 'forcessl' => true,  
 'maxZipInputSize' => 0, 
 'allowZipDownload' => true,
);

LDAPiga ühendamine

/usr/local/etc/openldap/ldap.conf lisada read:

HOST ldap.zoo.tartu.ee
PORT 636
TLS_REQCERT ALLOW

Veendu, et veebiliideses oleks

 1. Vasakul all nurgast vali Apps .../index.php/settings/apps LDAP user and group backend: enabled
 2. Kasutaja valikust Admin .../index.php/settings/admin
 3. Sektsioonis Server
Host: ldaps://ldap.zoo.tartu.ee
Port: 636
User DN:
Passwod:
One Base DN per line: dc=tartu,dc=ee
 1. Sektsioonis User Filter

Limit the access to ownCloud to users meeting this criteria: only those object classes: Person

 1. Sektsioonis Advanced Connection Settings all veendu, et

Configuration Active<input checked="checked" value="1" name="ldap_configuration_active" id="ldap_configuration_active" type="checkbox"></input> Directory Settings tabi all User Display Name Field: cn Base User Tree: dc=tartu,dc=ee Group Display Name Field: cn Base Group Tree: dc=tartu,dc=ee Group-Member association: uniqueMember

Desktop kliendi paigaldamine

Pärast Owncloud'i Desktop programmi paigaldamist tekitatakse sinu seadmesse (lauaarvuti, sülearvuti, mobiil, tahvelarvuti) kaust, mille sisu/failid (interneti olemasolul) alati sünkroonitakse "pilve" serverisse ning on läbi selle on andmed saadaval ka teistele seadmetele, millega oled ühendanud oma konto. St kõik kausta lisatud failid hakkavad olema läbi võrgu kättesaadavad nii masinas, kus need kausta lisasid, serveri kodulehel sinna sisse logides ning kõigis teistes seadmetes, millega oma konto ühendanud oled. List teiste sync-client tarkvara kohta leiab siit http://forum.owncloud.org/viewtopic.php?t=2694.

Probleemid

 • Suuri faile pole võimalik läbi veebiliidese kustutada (hangub ära)
 • Grupi admin saab mahulimiiti suurendada rohkemaks kui super admin seda määranud on
 • Suurte failide üleslaadimine läbi veebiliidese on aeglane (WebDAV) Rohkem infot: https://wiki.archlinux.org/index.php/Owncloud#Big_files
 • Kasutajagrupid ei toimi korralikult (Kasutaja, kes on grupis X saab jagada faile kõigi kasutajate ja gruppidega, mis on owncloudi andmebaasis)