Openssh chroot

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

Chroot on vahend kasutaja eraldamiseks teistest kasutajatest ning süsteemist. kasutaja saab siis logida ssh-ga ka masinasse ja saab kasutada mõningaid määratud käske kuid ei pääse kogu muule süsteemile ja käskudele ligi. Pisut nagu jail aga tunduvalt piiratum ja vähemate võimalustega.

Tuleb rõhutada, et käesolevas palas kirjeldatud tehnikat kasutades on piiratud vaid ligipääs failisüsteemile, iseenesest chrootitud kasutaja näeb kõiki süsteemis töötavaid protsesse, saab kasutada võrku jne. Siiski, kombineerides seda muude tehnikatega, nt linuxi tuuma grsecurity paigad ning hoolitsedes, et kasutaja chroot keskkonna ettevalmistamisel ei tekitata faile ja utiliite mida kasutaja saaks süsteemi vastu kurjasti ära kasutada võiks vaadelda seda kui ühte võimalikku moodust süsteemi turvalisust suurendada.

Selle saavutamiseks tuleb teha järgnevad sammud

 1. uus sshd
 2. tekitame vajalikud kaustad
 3. kopeerime endale vajalikud programmmid mida tahame lubada kasutada kasutadesse
 4. kopeerime lib'id mida programmid vajavad kaustadesse
 5. teeme kasutaja

Chroot paigaga openssh install

Linux

Järgnev lahendus peaks töötama enamuses Linux distributsioonides. Avame faili /etc/ssh/sshd_config

Match group sshuser
     ChrootDirectory /home/%h
     X11Forwarding no
     AllowTcpForwarding no

Kasutaja lisamisel peab siis silmas pidama, et ta satuks gruppi sshuser

useradd -g users -G sshuser

FreeBSD

FreeBSD sisaldab juba vastavat patchitud openssh'd enda portsudes

/usr/ports/security/openssh-portable

Seejärel anname käsu make config ning märgime ära openssh_chroot toe kompileerimise

[X] OPENSSH_CHROOT Enable CHROOT support

Seejärel võime anda

make install clean

Ning lisame /etc/rc.conf faili read

sshd_enable="NO"         # OpenSSH server
openssh_enable="YES"      # OpenBSD OpenSSH-portable

Kasutaja ja tema keskkonna loomine

Kasutaja loomine ja chroot seaditamine peaks olema sarnane nii FreeBSD kui Linuxites juhul kui lugeja siiski mõnd viga märkab võib teksti parandada.

Tekitame kasutaja kodukausta selleks hakkab olema /home/chroot. Sinna tekitame järgneva struktuuri

# mkdir /home/chroot
# cd /home/chroot
# mkdir bin home lib
# mkidir home/kasutaja

Lisame kasutajale faili /bin/sh ehk shelli selleks kopeerime esiteks sh binaar faili bin kausta.

# cp /bin/sh /home/chroot/bin

Ning siis kopeerime sh'le vajalikud lib'id.

FreeBSD's sh lib'ide kopeerimine

Kui kasutame FreeBSD'd siis libexec on oluline sõltuvus FreeBSD's chroot kasutamieks nii siis lisame.

# mkdir libexec
# cp /libexec/ld-elf.so.1 /usr/home/chroot/libexec/

Seejärel vaatame mis lib'e kasutab sh seda teeme käsuga ldd

#/bin/sh:
    libedit.so.6 => /lib/libedit.so.6 (0x28097000)
    libncurses.so.7 => /lib/libncurses.so.7 (0x280ac000)
    libc.so.7 => /lib/libc.so.7 (0x280ef000)


Ning kopeerime need kolm lib talle lib kausta

# cp /lib/libedit.so.6 /home/chroot/lib
# cp /lib/libncurses.so.7 /home/chroot/lib
# cp /lib/libc.so.7 /home/chroot/lib

Linux'is sh lib'ide kopeerimine

Toimingut on sarnased FreeBSD'le tavalises 32 bitises linuxis

# ldd /bin/sh
    linux-gate.so.1 => (0xb7ef6000)
    libncurses.so.5 => /lib/libncurses.so.5 (0xb7eae000)
    libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0xb7eaa000)
    libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0xb7d84000)
    /lib/ld-linux.so.2 (0xb7ef7000)

Ning kopeerime samamoodi lib'id lib kausta

Kui aga on kasutusel 64bitile linux siis on pilt selline

# ldd /bin/sh
    linux-vdso.so.1 => (0x00007fff641fe000)
    libncurses.so.5 => /lib/libncurses.so.5 (0x00002b8746a9d000)
    libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0x00002b8746c95000)
    libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x00002b8746e99000)
    /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00002b8746a79000)

Ning tuleb lisaks veel luua lib64 kaust ja kopeerida ld-linux fail sinna eraldi

mkdir lib64
cp /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 /home/chroot/lib64

Edasiste programmide kasutajakeskonda installimise lihtsustamise skript

Kui käske ja programme on hulgi mida soovime kasutajale kättesaadavaks teha on käsitöö üsnagi vaevanõudev ja tüütu. Selle lihtsustamiseks üks shell skript. Muutujaga CHROOT määratakse kasutaja kodu ja muutujale APPS võib kirjutada täisrajaga kõin binary failid mida soovime kasutajale ligipääsetavaks teha, eraldada tuleb need failid tühikuga üksteisest. Antud skriptis lisame kasutajale utiliidid

 • ls
 • mkdir
 • pwd
 • rm
 • id
CHROOT="/usr/home/chroot"
APPS="/bin/ls /bin/mkdir /bin/mv /bin/pwd /bin/rm /usr/bin/id"

for prog in $APPS; do
    cp $prog $CHROOT/bin

    ldd $prog > /dev/null
    if [ "$?" = 0 ] ; then
        LIBS=`ldd $prog | awk '{ print $3 }'`
        cp $LIBS $CHROOT/lib

    fi
done

Teeme kasutaja nimega "kasutaja". Kasutaja tegemises pole mitte midagi ebatavalist ainukeses erinevuseks chrooditud kasutaja ja tavalise kasutaja vahel on see ,et tema kodukaustaks saab /home/jail/./home/kasutaja ja shelliks /bin/sh. Muidugi ei pea sh'd kasutama kasutaja shelliks kindlasti vaid see on pigem antud näites. Nii võib samahästi ka bashi kohe alguses paigaldad.

Probleemid

Juhul kui logimisel teatab

csh: Cannot open /etc/termcap ja või mõne tarkvara käivitamisel Error opening terminal: xterm Ning kasutusel on shellina csh bsd's

siis tuleb paigaldada termcap

cp /etc/termcap /usr/home/chroot/etc
cp .cshrc /usr/home/chroot/home/kasutaja

ja lisame faili .cshrc rea

setenv TERMCAP /etc/termcap

Kui mc ei taha käivituda siis tuleb tekitada kasutaja omanduses tmp kaust

Juhul kui vaja ,et toimiksid ka programmid nagu ssh vaja tekitada vajalikud dev failid ja kaust dev vajalike seadmetega