OpenVPN

Allikas: Kuutõrvaja

Kasutades avalikku ebaturvalist võrku võimaldab virtuaalne privaatvõrk (ingl. k. Virtual Private Network, VPN) korraldada osaliste arvutite ja alamvõrkude vahel turvalist andmevahetust. Reeglina osaleb VPN lahenduses enam kui kaks osapoolt või vähemalt tehnoloogiliselt see on võimalik. Virtuaalne privaatvõrk esineb kas etherneti (layer 2) või ip kihis (layer 3), mis tähendab, et virtuaalses privaatvõrgus omavahel suhtlevate rakenduste jaoks on põhimõtteliselt VPN olemasolu läbipaistev. VPN'i eeliseks muude turvalist suhtlemist võimaldavate lahenduste (nt tcp ühenduse tasemel toimuv ssh abil tehtav pordi suunamine) ees on, et rakendusi ei tule kuidagi spetsiifiliselt ette valmistada või seadistada ning andmevahetuse aluseks saab kasutada nn tavalist avalikku võrku ehk internetti, mille kasutamine on iseenesest suhteliselt odav. VPN ühendusega kaasnevat kanalit üle avaliku võrgu kahe otspunkti vahel nimetatakse tunneliks.

Võrreldes muude VPN lahendustega on OpenVPN tarkvarale iseloomulik

  • turvaline - kasutab SSL/TLS vahendeid ja töötab nö user-space'is erinevalt IPSec'ist, mis töötab kernel-space'is
  • lihtne kasutada - toetab rohkelt erinevaid platvorme (Linux, BSD, Windows, MacOSX) ning on reeglina olemas paketihalduses
  • funktsionaalne - nt võimaldab moodustada VPN lahendust etherneti ja ip kihis, praktiliselt sisaldab IPSec'iga samaväärseid võimalusi
  • paindlik - kuna OpenVPN kasutab andmevahetuseks UDP protokolli, siis ei ole probleemiks nt NAT seadmete läbimine; aga OpenVPN serveri võib seadistada käima ka nt 443/tcp pordil
  • vaba tarkvara - arendus toimub James Yonan'i eestvedamisel, http://openvpn.org/
  • VPNiga seotud seadmete MTU on 1500 baiti, st ip paketi sees on kasutada 1480 baiti (erinevalt nt IPSec lahendusest kus paketi sees on kasutada vähem)

Kuutõrvajas on OpenVPN tarkvara kasutusjuhendid jaotatud erinevateks tekstideks lähtudes kasutusjuhtudest, kusjuures OpenVPN kliendi platvormist ei sõltu oluliselt tema edukus serveriga suhtlemisel.

Serverid

Kliendid

Muud üldised tekstid

Abiks olevat materjal

  • Sertifikaadid Sertifitseerimiskeskuse loomine ja sertifikaadi kinnitamine

http://wiki.debian.org/OpenVPN