OpenBSD toimimise jälgimine symon abil

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

Tarkvara symon http://www.xs4all.nl/~wpd/symon/ ja temaga seotud programmid (symux, syweb jt) võimaldavad koguda OpenBSD tööd iseloomustavaid andmeid (protsessori-ja mälukasutus, võrguliiklus, paketifiltri statistikud jt) ning neid visualiseerida veebiliideses.

Kolm põhilist komponenti võiks üldjuhul olla seadistatud tööle selliselt

          .... internet
       |             |
      _|_            _|_ 
      |  | tulemyyr-1     |  | tulemyyr-2 
      |___|  symon-mon     |___| symon-mon
       |             |  
       |             |
  ------|--|----|-----|-----|--------|------------|-------
     |    |   |   |          _|_
     ........                 |  | haldusarvuti
     muud arvutid               |___|  symux, 192.168.10.145:2100
                             syweb
 • symon-mon töötab monitooritavates arvutites, kogub süsteemi kohta andmed ja saadab haldusarvutis töötavale symux protsessi soketisse :2100
 • symux protsess töötab haldusarvutis ja võtab vastu symon'ide käest andmeid ning kirjutab näiteks .rrd failidesse failisüsteemis
 • syweb on php rakendus, mis kasutades .rrd faile esitab veebiliideses ülevaatlikult tulemusi

Tarkvara paigaldamine

OpenBSD versioonis 4.4 tuleb symon-mon, symux ja syweb kasutamiseks paigaldada esmalt failikomplekt xbase43.tgz (NB! kasutage oma arhitektuuri .tgz faili, st i386, amd64 vms)

 # cd /usr/src
 # ftp http://ftp.aso.ee/pub/OpenBSD/4.4/i386/xbase44.tgz
 # tar -C / -xzphf /usr/src/xbase44.tgz

ning seejärel monitooritavasse arvutisse paketihaldusest symon-mon

 # pkg_add symon-mon
 libart-2.3.20p0: complete
 png-1.2.28: complete
 rrdtool-1.2.23p0: complete
 symon-2.78: complete
 --- symon-2.78 -------------------
 Example configurations for both symon and symux have been installed
 in /usr/local/share/examples/symon.
 
 RRD files can be obtained by running
 /usr/local/share/symon/c_smrrds.sh
 
 Read the LEGACY section of symux(8) for information about
 migrating RRDs from a previous symux version.

ja haldusarvutisse paketid symon ning syweb kusjuures symux programm sisaldaub symon paketis.

 # pkg_add symon
 # pkg_add syweb
 libxml-2.6.32p1: complete                                                        
 php5-core-5.2.6: complete                                                        
 syweb-0.55p1: complete                                                          
 --- php5-core-5.2.6 -------------------
 To enable the php5 module please create a symbolic
 link from /var/www/conf/modules.sample/php5.conf
 to /var/www/conf/modules/php5.conf.
 
 ln -s /var/www/conf/modules.sample/php5.conf \
    /var/www/conf/modules
 
 The recommended php configuration has been installed
 to /var/www/conf/php.ini.
 
 Don't forget that the default OpenBSD httpd is chrooted
 into /var/www by default, so you may need to create support
 directories such as /var/www/tmp for PHP to work correctly.
 --- syweb-0.55p1 -------------------
 syweb's default install assumes that:
 - apache is chrooted at /var/www
 - rrdtool is installed in the chroot
 - symux rrd files are kept in /var/www/symon/rrds/<host>/*.rrd
 
 rrdtool can be installed in the chroot using
 /var/www/symon/install_rrdtool.sh
 
 Customise /var/www/htdocs/syweb/setup.inc if these assumptions are
 incorrect.

Selleks, et muudatused süsteemi lisandunud teekide osas kajastuksid koheselt jagatud teekide vahelaos (ingl. k. shared library cache) tuleb öelda

 # ldconfig -R /usr/X11R6/lib

symux kasutamine

Seadistame esmalt käima symux'i, mis kuulab võrgusoketit ning millele symon hakkab andmeid saatma. Lihtsamal juhul võiks symux'i seadistusfail /etc/symux.conf sisaldada

 mux 192.168.10.145 2100
 source 192.168.10.251 {
 accept {
  cpu(0), mem, pf, mbuf,
  proc(named),
  if(lo0), if(em0), if(rl0), io(wd0)
 }
  datadir "/var/www/symon/rrds/tulemyyr-1.auul"
 }
 
 source 192.168.10.252 {
 accept {
  cpu(0), mem, pf, mbuf,
  proc(named),
  if(lo0), if(em0), if(rl0), io(wd0)
 }
  datadir "/var/www/symon/rrds/tulemyyr-2.auul"
 }

.rrd failide moodustamiseks tuleb alguses üks korda öelda

 # mkdir /var/www/symon/rrds/tulemyyr-1.auul /var/www/symon/rrds/tulemyyr-2.auul
 # /usr/local/share/symon/c_smrrds.sh all
 /var/www/symon/rrds/tulemyyr-1.auul/io_wd0.rrd created  
 /var/www/symon/rrds/tulemyyr-1.auul/if_rl0.rrd created  
 /var/www/symon/rrds/tulemyyr-1.auul/if_em0.rrd created  
 /var/www/symon/rrds/tulemyyr-1.auul/if_lo0.rrd created  
 /var/www/symon/rrds/tulemyyr-1.auul/proc_named.rrd created  
 /var/www/symon/rrds/tulemyyr-1.auul/mbuf.rrd created  
 /var/www/symon/rrds/tulemyyr-1.auul/pf.rrd created  
 /var/www/symon/rrds/tulemyyr-1.auul/mem.rrd created  
 /var/www/symon/rrds/tulemyyr-1.auul/cpu0.rrd created
 ..

symux käivitamiseks sobib öelda, -d võti jätab protsessi käima esiplaanil ja on näha debug info

 # /usr/local/libexec/symux -d

symon kasutamine

Monitooritavates arvutites tuleb käivitada symon, seadistusfailiks on /etc/symon.conf, mis võiks lihtsamal juhul sisaldada

 monitor {
   cpu(0), mem, pf, mbuf,
   proc(named),
   if(lo0), if(em0), if(rl0), io(wd0)
 } stream to 192.168.10.145 2100

Käivitamiseks tuleb öelda, -d jätab protsessi käima esiplaanil ja on näha debug info

 # /usr/local/libexec/symon -d
 symon version 2.78
 program id=7442
 debug: symon packet size=1272
 sending packets to udp 10.0.5.22 2100
 started module io(wd0)
 started module if(em0)
 started module if(rl0)
 started module proc(named)
 started module mbuf()
 started module pf()
 started module mem()
 started module cpu(0)

syweb kasutamine

syweb paigaldamisel tekivad asjasse puutuvad failid kataloogidesse

 /var/www/htdocs/syweb/ 
 /var/www/symon

ja brauseri abil pöördudes on haldusliidese aadressiks http://syweb.loomaaed.tartu.ee/syweb/.

Veebipõhise haldusliidese kasutamiseks tuleb httpd veebiserveri käivitada chroot keskkonnas ning lisaks teha järgmised ettevalmistused (teine käsk teeb võimalikuks chroot keskkonnas rrd utiliitide kasutamise)

 # ln -s /var/www/conf/modules.sample/php5.conf /var/www/conf/modules
 # /var/www/symon/install_rrdtool.sh
 rrdtool and libs installed in apache root

Ning veebiserveri käivitamiseks tuleb öelda

 # httpd

Kuna symon'ist liiguvad andmed otse symux'i, mis kirjutab nad .rrd failidesse ning php skript näitab nende sisu brauserisse, siis jõuvad ilma pikema viivituseda andmed tülemüüris toimuvast brauserisse.