OpenBSD Nagiose NRPE agendi kasutamine

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

NRPE (Nagios Remote Plugin Executor) tehnika võimaldab Nagiose monitooringu serveril käivitada üle võrgu jälgitavates arvutites Nagiose NRPE agendi vahendusel Nagiose lisasid (ingl. k plugin). See on üks võimalus koguda andmeid teiste arvutite kohta ja sobiv just operatsioonisüsteemi omaduste (nt failisüsteemi täituvus, arvuti load jms) jälgimiseks mitte niivõrd teenuste jälgimiseks.

NRPE agendi paigaldamine

NRPE agendi paigaldamiseks tuleb öelda, mille tulemusena paigadatakse agent ning Nagiose lisad, mis asuvad paketis nagios-plugin

# pkg_add nrpe                                                         
nrpe-2.12p1:nagios-plugins-1.4.14: ok (1 to go)                                              
nrpe-2.12p1:ok
--- +nagios-plugins-1.4.14 -------------------
The check_dhcp and check_icmp plugins need to run with superuser
privileges. For security reasons they are not installed suid root
by default. If you want to use them, you have to either change
their mode manually or use systrace's privilege elevation feature.

For further details see /usr/local/share/doc/nagios-plugins/README.OpenBSD.
 

Seejärel tuleb näiteks toodud seadistusfailis /etc/nrpe.cfg sobivalt muuta selle sisu

NRPE kasutamine

NRPE kasutamiseks peab seadistusfailis muutma tavaliselt vähemalt kahte parameetrit

 • kirjeldama monitooringualused objektid
 • lubama Nagiose monitooringuserveri aadressilt NRPE agendi poole pöörduda

Selleks tuleb leida üles sarnased kohad ja muuta sobivaks, nt

 allowed_hosts=127.0.0.1,192.168.5.10
 ..
 command[check_disk1]=/usr/local/libexec/nagios/check_disk -w 20 -c 10 -p /dev/wd0a

Käivitamiseks tuleb öelda

 # /usr/local/sbin/nrpe -c /etc/nrpe.cfg -d

Arvuti alglaadimisel automaatseks käivitamiseks tuleb lisada /etc/rc.local faili sektsioon

 if [ -x /usr/local/sbin/nrpe ]; then
   echo -n ' nrpe'
   /usr/local/sbin/nrpe -c /etc/nrpe.cfg -d
 fi

NRPE agendi käivitumise üheks tunnuseks on, et kuulataks pordil 5666

 # netstat -an | grep 5666
 *.5666        *.*        0   0 49152   0 LISTEN

Tulemusena peab saama Nagiose monitooringu arvutist pöördudes saama sarnase vastuse

 # /usr/lib/nagios/plugins/check_nrpe -H 192.168.5.89 -c check_disk1
 DISK OK - free space: / 4387 MB (13% inode=85%);| /=27564MB;;29046;0;32274

Seejärel saab Nagiose monitooringuarvutisse seadistada tavapärasel viisil teenuse kontrolli

 TODO

Kasulikud lisamaterjalid