OpenAFS kasutamine Debianiga

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

AFS (Andrew File System) http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_File_System on hajusfailisüsteem (ingl, k. distributed filesystem), OpenAFS http://www.openafs.org/ on standardi populaarne implementatsioon. OpenAFS on selliste omadustega

 • suhteliselt portatiivne, st tarkvara leidub Linux, Windows, Solaris, Mac OS X, BSD jt platvormidele

Tööpõhimõte

OpenAFS failiserver sisaldab

 • andmebaasi süsteemi kasutajatest ja nende pääsuprivileegidest
 • kasutajate andmeid

OpenAFS ei jaga otseselt välja mõnde serveris kataloogistruktuuri monteerinud failisüsteemi osa ja seetõttu saab OpenAFS ressursile ligi ainult OpenAFS kliendiga, sh samuti ka serveris.

Eesmärk

OpenAFS abil saab korraldada OpenAFS serveri ressursi kasutamise failisüsteemi kujul OpenAFS klientidest

   afs-server.loomaaed
     ___
     |  | fileserver - 7000/udp
     |___| ptserver -  7002/udp
      |  vlserver -  7003/udp
      |  volserver - 7005/udp
      |  bosserver - 7007/udp 
      |
    ----|----------|-------------------------|---
           |             |
          __|__           __|__
          |   |          |   |
          |_____|          |_____|

       afs-klient-1.loomaaed    afs-klient-2.loomaaed

Kerberose serveri ettevalmistamine

OpenAFS kasutajate autentimine toimub reeglina Kerberose abil, kusjuures lisaks nö tavalise Kerberos seadistusele peab olema kirjeldatud nn nõrga krüpto tugi

[libdefaults]
 ...
 allow_weak_crypto = true

OpenAFS server

TODO

Serveri ettevalmistamine

OpenAFS hoiab enda andmeid Linuxi failisüsteemis (nt ext3) spetsiifiliste OpenAFS formaadis failidena. Reeglina peab see failisüsteem olema iseseisev ja külge monteeritud kataloogi /vicepa alla.

Tarkvara paigaldamine

Paigaldamiseks tuleb öelda

# apt-get install openafs-{fileserver,dbserver,client,krb5}

Paigaldamise käigus kompileeritakse sellised tuuma moodul

/lib/modules/2.6.32-5-amd64/updates/dkms/openafs.ko

kusjuures Debian Squeeze puhul kasutatakse DKMS tehnikat

..
Starting AFS services:
AFS module /lib/modules/2.6.32-5-amd64/fs/openafs.o does not exist.
Not starting AFS. Please consider building kernel modules using
instructions in /usr/share/doc/openafs-client/README.modules
Setting up openafs-modules-dkms (1.4.12.1+dfsg-2) ...
Loading new openafs-1.4.12.1 DKMS files...
First Installation: checking all kernels...
Building for 2.6.32-5-amd64 and 2.6.32-trunk-amd64
Building initial module for 2.6.32-5-amd64
Done.

openafs.ko:
Running module version sanity check.
 - Original module
  - No original module exists within this kernel
 - Installation
  - Installing to /lib/modules/2.6.32-5-amd64/updates/dkms/

depmod......

DKMS: install Completed.
Module build for the currently running kernel was skipped since the
kernel source for this kernel does not seem to be installed.
Processing triggers for menu ...

Serveri seadistamine

OpenAFS server seadistusfailid asuvad kataloogis /etc/openafs.

Esmalt tuleb lisada Kerberose andmebaasi OpenAFS teenuse jaoks kasutaja 'afs' öeldes

# kadmin -p priit/admin
kadmin: addprinc -randkey -e des-cbc-crc:v4 afs

ning salvestada selle kasutaja keytab nt faili /etc/krb5.keytab.afs

kadmin: ktadd -k /etc/krb5.keytab.afs -e des-cbc-crc:v4 afs

ja sissekanne kopeerida OpenAFS juurde öeldes, kasutades 3 asemel vastavat väärtust

# sudo asetkey add 3 /tmp/afs.keytab afs

Seejärel tuleb esialgselt käivitada bosserver

# bosserver -noauth

ja õpetada talle tema nimi

# bos setcellname afs-server.loomaaed loomaaed -noauth

Kontrolliks võiks ta küsimusele vastata nii

 • bos hostide nimekirja küsimine
# bos listhosts afs-server.auul -noauth
Cell name is loomaaed
  Host 1 is afs-server
 • võtmete nimekirja küsimine
# bos listkeys afs-server.loomaaed -localauth
key 3 has cksum 3204030878
Keys last changed on Fri Jul 9 22:21:21 2010.
All done.
 • eeldusel, et kasutajal on Kerberose TGT logida OpenAFS kasutajana sisse ja küsida Kerberose piletite nimekirja, seal peab sisalduma afs teenuse pilet
# aklog 
# klist 
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
Default principal: root/admin@LOOMAAED

Valid starting   Expires      Service principal
07/09/10 23:37:17 07/10/10 09:37:17 krbtgt/LOOMAAED@LOOMAAED
    renew until 07/10/10 23:37:15
07/09/10 23:46:04 07/10/10 09:37:17 afs@LOOMAAED
    renew until 07/10/10 23:37:15
 • küsida OpenAFS tokenite nimekirja
# tokens 
Tokens held by the Cache Manager:
User's (AFS ID 1) tokens for afs@loomaaed [Expires Jul 10 09:37]
  --End of list--

OpenAFS serveris töötavad sellised protsessid

root   24479 0.0 0.7  9484 3952 ?    Ss  23:35  0:00 /usr/sbin/bosserver
root   24483 0.0 1.2 13876 6244 ?    S  23:35  0:00 /usr/lib/openafs/ptserver
root   24485 0.0 1.6 16208 8236 ?    S  23:35  0:00 /usr/lib/openafs/vlserver
root   24488 0.0 1.9 298736 10012 ?    S<l 23:35  0:00 /usr/lib/openafs/fileserver -p 23 \
 -busyat  600 -rxpck 400 -s 1200 -l 1200 -cb 65535 -b 240 -vc 1200
root   24489 0.0 0.4 124424 2144 ?    Sl  23:35  0:00 /usr/lib/openafs/volserver
root   24559 0.0 0.0  6324  404 ?    Ss  23:35  0:00 /sbin/afsd -afsdb -dynroot -fakestat

Kasutajate haldamine

TODO

OpenAFS Linux klient

Tarkvara paigaldamine

# apt-get install openafs-client openafs-krb5

Paigaldamisel debconf küsib

 • AFS cell nime, vastata nt 'loomaaed'.
 • AFS vahelao (ingl. k. cache) suurust, nt 50000 (kB)

Tarkvara seadistamine

Lisada /etc/openafs/CellServDB faili sissekanna oma AFS serveri kohta, nt

>loomaaed #Cell name
192.168.10.206  #afs-server.loomaaed

Käivitamine

# /etc/init.d/openafs-client start
Starting AFS services: openafs afsd.
afsd: All AFS daemons started.

Tulemusena monteeritaks külge /afs ressurss

# df -h
Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
...
AFS          8.6G   0 8.6G  0% /afs

AFS kliendis töötab mitmeid asjaga seotud protsesse, nt

root   22835 0.0 0.0  6328  404 ?    Ss  10:12  0:00 /sbin/afsd -afsdb -dynroot -fakestat
root   22836 0.0 0.0   0   0 ?    S  10:12  0:00 [afs_callback]
root   22837 0.0 0.0   0   0 ?    S  10:12  0:00 [afs_rxevent]
root   22838 0.0 0.0   0   0 ?    S  10:12  0:00 [afs_rxlistener]
root   22843 0.0 0.0   0   0 ?    S  10:12  0:00 [afs_background]
root   22844 0.0 0.0   0   0 ?    S  10:12  0:00 [afs_background]
root   22845 0.0 0.0   0   0 ?    S  10:12  0:00 [afs_checkserver]
root   22846 0.0 0.0   0   0 ?    S  10:12  0:00 [afsd]
root   22849 0.0 0.0   0   0 ?    S  10:12  0:00 [afs_cachetrim]

Kliendist AFS serveri teenuste kasutamise lõpetamiseks tuleb öelda

# /etc/init.d/openafs-client stop
Stopping AFS services: afsd openafs.

Kasutamine

Klientarvutis AFS serveri kasutamiseks tuleb öelda

$ kinit
$ aklog

OpenAFS Windows klient

Kerberos for Windows (KfW) tarkvara sobib kasutada OpenAFS kliendi juhtimiseks, nt saab seadistada, et peale TGT pileti omandamist kasutajale usaldatakse automaatselt tema OpenAFS teenuse pilet ning ühendatakse failisüsteem üle võrgu külge.

Kasulikud lisamaterjalid

Tarkvara paigaldamine

Tarkvara saab kopeerida aadressilt http://www.openafs.org/ ja paigaldada nö tavalisel moel. Paigaldamisel küsitakse muu hulgas vaikeraku (ingl. k. default cell) väärtus, sisestada nt loomaaed.

Tundub, et sama tarkvara abil saab korraldada ka OpenAFS serveri pidamist Windows platvormil, antud juhul valitakse installeris ainult OpenAFS kliendi funktsionaalsus

Openafs-1.gif

Tarkvara kasutamine

TODO

Kasulikud lisamaterjalid