OTRS kasutamine Debian Lenniga

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

OTRS (Open source Ticket Request System) http://otrs.org/ on vaba tarkvaraline probleemihalduse süsteem (ingl. k. ticket request system). Tarkvara on kirjutatud peamiselt Perl keeles.

Süsteemi ettevalmistamisel ja juurutamisel on abi aadressil http://doc.otrs.org/2.4/en/html/ asuvast juhendist.

Keskkonna ettevalmistamine

OTRS tarkvara kasutamine eeldab muu hulgas sellise tarkvara olemasolu, kõik Debian Lenny paketihaldusest

 • andmebaas - nt PostgreSQL v. 8.3
 • veebiserver - Apache v. 2.2.9
 • hulk perli mooduleid

Kuigi Debiani paketihalduses sisaldub samuti OTRS tarkvara, kirjeldab käesolev teksti tarkvara paigaldamist http://otrs.org/ peal jagatud versioonist 2.4.7. OTRS kasutamiseks vajalike sõltuvuste paigaldamiseks paigaldatakse ja eemaldatakse Debiani paketihalduse otrs2 pakett

# apt-get install otrs2
# dpkg --purge otrs2

Seejuures tuleb jälgida, et veebiserverit ei jääks eksitama paketihalduse seadistusfail, mis vaikimisi paigutatakse /etc/apache2/conf.d kataloogi.

Lisaks tuleb paigaldada sellised paketid

# apt-get install libcgi-pm-perl

Lokaadi seadistamine

Selleks, et süsteem saaks korrektselt töötada UTF-8 lokaadiga peab olema paigaldatud locales pakett

# apt-get install locales

ning seadistatud et_EE.UTF-8 lokaat öeldes

# dpkg-reconfigure locales

PostgreSQL andmebaasi ettevalmistamine

Kui tingimata pole muid eelistusi võiks OTRS kasutada andmebaasi UTF-8 kodeeringus, sellise PostgreSQLi andmeklustri moodustamiseks sobib nt kustutada olemasolev (mis kustutab kogu parasjagu olemasoleva andmebaasi!)

# pg_dropcluster 8.3 main --stop

ja moodustada UTF-8 kodeeringus andmekluster

# pg_createcluster --locale et_EE.UTF-8 8.3 main --start

Seejärel tekitada OTRS jaoks andmebaasi kasutaja

sql> create user otrs;

ning moodustada andmebaas

sql> create database otrs;

Vajadusel tuleb kohendada pg_hba.conf failis andmebaasile ligipääsu piiranguid.

OTRS kasutaja moodustamine

Seoses OTRS tarkvaraga peab süsteemis olema selleks moodustatud kasutaja

# useradd -r -d /opt/otrs/ -c 'OTRS user' otrs
# usermod -G nogroup otrs

Tarkvara paigaldamine

OTRS tarkvara saab kopeerida nt aadressilt http://ftp.otrs.org/pub/otrs/otrs-2.4.7.tar.bz2 ja võiks paigutada kataloogi /opt/otrs

# cd /opt
# wget http://ftp.otrs.org/pub/otrs/otrs-2.4.7.tar.bz2
# tar jxf otrs-2.4.7.tar.bz2
# mv otrs-2.4.7 otrs

OTRS seadistamine

 • Kopeeritakse kaks rakenduse tööd kontrollivat seadistusfaili paika
# cp /opt/otrs/Kernel/Config.pm.dist /opt/otrs/Kernel/Config.pm
# cp /opt/otrs/Kernel/Config/GenericAgent.pm.dist /opt/otrs/Kernel/Config/GenericAgent.pm
 • Muudetakse sobivaks failide omanikud:grupid ja loabitid
# cd /opt/otrs/bin
# ./SetPermissions.sh /opt/otrs otrs www-data nogroup www-data
 • Veendutakse, et vajalikud süsteemsed komponendid on olemas, tundub, et sellisel juhtumil saab hakata otsast OTRSi kasutama
# cd /opt/otrs/bin
# ./otrs.checkModules | grep "Not installed"
 o DBD::mysql.....................Not installed! (Optional - Required to connect to a MySQL database.)
 o Encode::HanExtra...............Not installed! (Optional - Required to handle mails with several Chinese character sets.)
   o IO::Socket::SSL.............Not installed! (Optional - for POP3 SSL connections)
   o Net::IMAP::Simple::SSL......Not installed! (Optional - Required for SSL connections.)
   o Net::SMTP::SSL..............Not installed! (Optional - Required for SSL/SMTPS connections.)
 o Net::LDAP......................Not installed! (Optional - Required for directory authentication.)
 o PDF::API2......................Not installed! (Optional - Required for PDF output.)
 o SOAP::Lite.....................Not installed! (Optional - Required for the SOAP interface.)
 • Täiendavad kontrollid
# cd /opt/otrs
# perl -cw bin/cgi-bin/installer.pl
cgi-bin/installer.pl syntax OK
# perl -cw bin/PostMaster.pl
PostMaster.pl syntax OK
 • Valmistatakse ette andmebaas
$ psql -h 127.0.0.1 -U otrs otrs < /opt/otrs/scripts/database/otrs-schema.postgresql.sql
$ psql -h 127.0.0.1 -U otrs otrs < /opt/otrs/scripts/database/otrs-initial_insert.postgresql.sql 
$ psql -h 127.0.0.1 -U otrs otrs < /opt/otrs/scripts/database/otrs-schema-post.postgresql.sql

ning näidatakse Kernel/Config.pm failis ligipääs andmebaasile

  $Self->{DatabaseHost} = '127.0.0.1';
  $Self->{Database} = 'otrs';
  $Self->{DatabaseUser} = 'otrs';
  $Self->{DatabasePw} = 'parool';
  $Self->{DatabaseDSN} = "DBI:Pg:dbname=$Self->{Database};host=$Self->{DatabaseHost};";
 • UTF-8 kasutamiseks tuleb seadistusfailis Kernel/Config.pm näidata
$Self->{DefaultCharset} = 'utf-8';

Veebiserveri seadistamine

Veebiserveris sobib alustuseks seadistada üks minimaalse sisuga VirtualHost ning kasutada seal sisulise osana teksti failist

/opt/otrs/scripts/apache2-httpd-new.include.conf

OTRS kasutamine

Vaikimisi asub OTRS sarnasel aadressil http://loomaaed.tartu.ee/otrs/login.pl, esmaseks sisselogimiseks saab kasutada, parool tuleks kohe muuta

 • kasutajanimi - root@localhost
 • parool - root

Otrs-1.gif

CRON tööd

CRON tööde skriptid asuvad kataloogis /opt/otrs/var/cron.

 • Esmalt tuleb skriptid kopeerida ilma .dist lõputa nimede alla, nt nii
# /opt/otrs/var/cron# for foo in *.dist; do cp $foo `basename $foo .dist`; done
 • Seejärel paigaldada otrs kasutajale CRON tööd
# su - otrs
$ cd bin
$ ./Cron.sh start
/opt/otrs/bin
Cron.sh - start/stop OTRS cronjobs - <$Revision: 1.19 $> 
Copyright (C) 2001-2009 OTRS AG, http://otrs.org/
(using /opt/otrs) done

OTRS logi

OTRS on tubli logija, lisaks veebiserveri logile kirjutatakse nt /var/log/syslogi selliseid sissekandeid

Mar 27 13:07:03 loomaaed OTRS-CGI-10[9343]: [Notice][Kernel::System::Auth::DB::Auth] 
 User: priit authentication ok (REMOTE_ADDR: 192.168.10.10).
Mar 27 13:07:14 loomaaed OTRS-CGI-10[9343]: [Notice][Kernel::System::AuthSession::DB::RemoveSessionID]
 Removed SessionID 100a5b4290d6ef72a0be7d67b0c5cef208.

Nt CRON tööna POP3 kontolt eposti kopeerimine paistab syslogis

Mar 29 14:40:06 loomaaed OTRS-PMAccount-10[7208]: [Notice][Kernel::System::MailAccount::POP3::_Fetch]
 POP3: Fetched 1 email(s) from info@loomaaed.tartu.ee/smtp.loomaaed.tartu.ee.

Eposti seadistamine

TODO

Märkused

 • Grupilist funktsionaalsust saab lisada failis Kernel/Config.pm parameetriga
$Self->{CustomerGroupSupport} = 1;

Kasulikud lismaterjalid