Net-snmp

Allikas: Kuutõrvaja

snmp

SNMP (Simple Network Management Protocol, "lihtne võrguhaldusprotokoll") on praegu levinuim faktiline standard, sest ta on realiseeritud paljude tarnijate toodetes ning ta realiseerimine on odavam - SNMP töötlusballast on neli korda väiksem CMIP omast. SNMP töötas 1988. a. välja Interneti Tehniline Operatiivkogu (IETF), lähtudes Interneti senisest protokollist SGMP, kuid võttes arvesse ka protokolle HEMS ja CMOT (CMIP over TCP). SNMP olulisemad erinevused CMIP-st on järgmised:

ta töötab UDP/IP peal ning vajab võrguhalduse toetuseks ainult 4-kihilist protokollistikku; ta on ühenduseta, datagrammipõhine protokoll, seega ei ole haldusteabe saatmiseks vaja luua seanssi; CMIP haldab ainult OSI-objekte, SNMP aga suvalisi, sealhulgas ka OSI-objekte. SNMP objektideks võivad olla riistvara-, tarkvara- ja loogilised (nt. ühendus või virtuaalkanal) objektid. Objektid defineeritakse haldusinfobaasis (MIB), mis võimaldab enam kui 100 objektitüüpi. MIB paindlikkuse tõttu on paljud valmistajad kasutanud seda oma toodetes firmapäraste objektide kirjeldamiseks. Uus variant (MIB II) lubab suuremat objektide arvu.

SNMP-haldus põhineb klient-server-arhitektuuril. SNMP edastab haldusandmed ühteainsasse haldusjaama (NMS); see võib olla võimas tööjaam või muu selleks eraldatud arvuti. Igas võrgusegmendis peab olema haldusagent, mis suudab jälgida võrku ja teatada leidudest NMS-ile. Agent võib olla passiivne seireseade või aktiivne muid ülesandeid täitev võrguseade (sild, marsruuter, andmebaasiserver). NMS pollib regulaarselt agente, otsides hälbeid. SNMP kasutamine Internetis on tõestanud tema töövõimet heterogeensetes segapäritoluga võrkudes.

Net-snmpd

Levinuim tarkvara snmpd kasutamiseks. Kokku sisaldab klienti, snmpd library't utiliite smpd agentidega suhtluseks ja snmp trap'ide genereerimiseks ja lugemiseks

projekti kodu http://sourceforge.net/projects/net-snmp/

freebsd install

saab paigaldada portsust

# cd /usr/ports/net-mgmt/net-snmp 
# make install clean

konfifal tekib /usr/local/share/snmp

nimega snmpd.conf

lisame read /etc/rc.conf

snmpd_enable="YES"
snmpd_flags="-Lsd"

stardime snmp

# /usr/local/etc/rc.d/snmpd.sh start

gentoo install

# emerge net-snmp
# /etc/init.d/snmpd start
# /sbin/rc-update add snmpd default

konfiguratsioon tekitada /etc/snmp/snmpd.conf

konfiguratsioon

kõige lihtsam konfiguratsioon on

syscontact   kasutaja
sysservices  76

rocommunity  public ipaadress_mille_lubame_ligi

Kirjeldada võib ka mõningaid teenuseid ja kettaid snmp konfis, mille kohta infot kogutakse

#kirjeldada v2ib teenused, mille info jagatakse
proc mountd
proc pure-ftpd
proc nfsd
proc cron
proc syslogd

#kettakasutust
disk / 1000 
disk /usr 1000
disk /var 1000
disk /mnt/disk 1000

#ja load
load 12 14 14

katsetamine

kontrollida saab masinalt, mis on rocommunity reaga lubatud ligipääsuga

$ snmpwalk -v 1 -c <public> <serveri_aadress> .1.3 

antud käsk annab kõik snmp info, mida antud masin suudab jagada

Windowsi SNMP seadistamine

Kui Service alt ei ole võimalik SNMP servicet sisse lülitada, siis tuleb Add/Remove Programsi alt Windows Componentidest SNMP kõigepealt sisse lülitada

(Add/Remove Programs -> Add or Remove Windows Components -> Management and Monitoring Tools (Details) -> Simple Network Management Protocol (tick). OK

Nüüd saab SNMP sisse lülitada (vaja võib minna installi plaati)

Services -> SNMP -> Security alt seadistasin SNMP nimeks public (read only)

Windowsi SNMP väärtuste lisamine Selleks paigaldatud SNMP Tools - http://labalec.fr/erwan/?page_id=24

SNMP Tools konfiguratsioon asub C:/counters-snmp.ini failis

Konfiguratsioon üles ehitatud järgnevalt

[1.3.6.1.4.1.15.1.9]
type=exec

counter=C:\Hewlett-Packard\EVA Performance Monitor\evaperf.exe pdg -KB

[1.3.6.1.4.1.15.1.10]
type=exec

counter=C:\Hewlett-Packard\EVA Performance Monitor\evaperf.exe pdg -csv -KB -nh

Info küsimiseks

$ snmpget -v 2c -c public windows.zoo.tartu.ee 1.3.6.1.4.1.15.1.9

Logitakse C:/log.txt faili. Saad välja lülitada, kui registrist muudad:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\snmptools\currentversion]

Ja sealt debug väärtus 0