Nagiose kasutamine Debian Lenniga

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

Nagios http://www.nagios.org/ on monitooringutarkvara.

Nagiose tööpõhimõte

Nagiose serveri ülesandeks on kontrollida võrgus töötavate arvutite (ingl. k. host) ja teenuste (ingl. k. service) seisukorda.

  _____  Nagiose server
 |   | 
 |_____| 
   |
   |
  -|---------|----------|----....---|--
        |     |      |
       __|__   __|__    __|__
      |   |  |   |   |   |
      |_____|  |_____|   |_____|
     
       smtp    www     dns
       raid    raid    raid

Arvutite ja teenuste seisukorda iseloomustavaid parameetreid võib jaotada lähtudes erinevatelt alustelt. Nt selle järgi, kas parameetrit kontrollitakse üle võrgu või lokaalsest arvutist

 • kontrollitakse üle võrgu - veebileht, nimeserver
 • kontrollitakse lokaalselt - arvutis töötavate protsesside arv, arvuti koormus (ingl. load), failisüsteemi täituvus, raid lülituse korrasolek, paketiuuendused

Lokaalse kontrolli korraldamiseks tuleb kontrollitavasse arvutisse paigaldada lisaks täiendavalt Nagiose tarkvara, üle võrgu kontrollimisel reeglina kontrollitavasse arvutisse ei tule midagi Nagiose-spetsiivilist lisada.

Teine võimalus on jaotus teha selle järgi, kes küsib või kes ütleb

 • aktiivne kontroll - Nagiose server esitab teenustele kontrollpäringuid (nt veebileht, nimeserver)
 • passiivne kontroll - Nagiose server kuulab teenuste raporteerimisi (nt backupi õnnestumine)

Jällegi, passiivse kontrolli korraldamiseks tuleb kontrollitavasse arvutisse paigaldada lisaks täiendavalt Nagiose tarkvara, aktiivsel kontrollimisel reeglina kontrollitavasse arvutisse ei tule midagi Nagiose-spetsiivilist lisada.

Nagiose serveri paigaldamine

Debiani paketihaldus sisaldab Nagios http://www.nagios.org/ versioon 3.0.x tarkvara, paigaldamiseks sobib öelda

 # apt-get install nagios3 nagios3-doc

nagios3-doc sisaldab muu seas HTML kujul dokumentatsiooni kataloogis /usr/share/nagios3/htdocs.

Veebipõhise haldusliidese kasutaja ligipääsu tekitamiseks sobib öelda

 # dpkg-reconfigure nagios3-common

ja dialoogides jääda vaikeväärtuste juurde, näidata parool.

Nagiose veebipõhise haldusliidese ettevalmistamine

Veebiliidese kasutuselevõtuks tuleb seadistada suhteliselt nn vanilla Apache virtuaalhost ja kasutada Nagiosega ühenduseks nt seadistusnäiteid failist /etc/nagios3/apache.conf.

Tulemusena saab kasutajana nagiosadmin ja näidatud parooliga haldusliidesesse logida

Debian-nagios-1.gif

kust on näha, et

 • jälgitakse kahte arvutit, vaikelüüsi ja seda arvutit ennast, kus Nagios töötab
 • arvutis jälgitakse kuut parameetrit

Haldusliidesest Nagiose juhtimiseks tuleb Nagios seadistada kuulama nn väliseid korraldusi. Selleks peab /etc/nagios3/nagios.cfg failis sisalduma rida

 check_external_commands=1

Failisüsteemis on enne

 # ls -ld /var/lib/nagios3/rw /var/lib/nagios3
 drwxr-x--- 4 nagios nagios  4096 Oct 22 00:19 /var/lib/nagios3
 drwx------ 2 nagios www-data 4096 Jul 2 12:37 /var/lib/nagios3/rw

Korraldused

 # dpkg-statoverride --update --add nagios www-data 2710 /var/lib/nagios3/rw
 # dpkg-statoverride --update --add nagios nagios 751 /var/lib/nagios3

Pärast

 # ls -ld /var/lib/nagios3/rw /var/lib/nagios3
 drwxr-x--x 4 nagios nagios  4096 Oct 22 00:19 /var/lib/nagios3
 drwx--s--- 2 nagios www-data 4096 Jul 2 12:37 /var/lib/nagios3/rw

Nagiose seadistamine

Nagios tööd juhib põhiline seadistusfail /etc/nagios3/nagios.cfg ning sellest failis viidatud muud seadistusfailid. Nagiose seadistamisel kirjeldatakse ära hulk erinevaid objekte

 • host - jälgitav arvuti või võrguseade (nt vaikelüüs)
 • service - jälgitav teenus (nt veebileht)
 • command - kontrollkäsk, mis jälgib teenust
 • hostgroup - hulk jälgitavaid arvuteid
 • servicegroup - hulk jälgitavaid teenuseid
 • contact - kontakt, kellele saadetakse teatud sündmuse toimumise kohta teade
 • contactgroup - hulk kontakte

Seejuures tehniliselt ei ole oluline, kas objektide kirjeldused asuvad ühes failis või mitmes failis, mis omakorda võivad asuda mitmes kataloogis. Siiski, sõltuvalt monitooringuülesandes on reeglina praktiline jagada objektid mitmete failide vahel. Gruppide kasutamine võimaldab kirjeldada objekte abstraktsemalt, mis praktiliselt lihtsustab Nagiose seadistuste kirjutamist.

Tavalisel juhtumil võiks olla kasutuses nt sellised seadistusfailid, kusjuures vaikimisi Debian Lenny failide nimesid on kohendatud

# find /etc/nagios3 -type f | grep -v stylesheets | grep -v index
/etc/nagios3/htpasswd.users
/etc/nagios3/cgi.cfg
/etc/nagios3/apache2.conf
/etc/nagios3/commands.cfg
/etc/nagios3/conf.d/generic-passive-service.cfg
/etc/nagios3/conf.d/hostgroups.cfg
/etc/nagios3/conf.d/timeperiods.cfg
/etc/nagios3/conf.d/generic-host.cfg
/etc/nagios3/conf.d/services.cfg
/etc/nagios3/conf.d/generic-service.cfg
/etc/nagios3/conf.d/hosts.cfg
/etc/nagios3/conf.d/contacts.cfg
/etc/nagios3/nagios.cfg
/etc/nagios3/resource.cfg

kus

 • generic-* - mallid (ingl. k. template), mis aitavad lühemalt välja kirjutada objektide kirjeldusi

Kontrollkäskude kirjeldamine

Nagiosega tuleb kaasa suur hulk kontrollprogramme pakettidena nagios-plugins-standard ja nagios-plugins-basic mida kasutavad kontrollkäsud, nt

# find /usr/lib/nagios/plugins -type f | head -n 5
/usr/lib/nagios/plugins/check_dig
/usr/lib/nagios/plugins/check_overcr
/usr/lib/nagios/plugins/check_ntp_time
/usr/lib/nagios/plugins/check_disk
/usr/lib/nagios/plugins/check_hpjd

Kontrollkäsud on vaikimisi kirjeldatud kataloogis /etc/nagios-plugins/config olevates failides, nt

# find /etc/nagios-plugins/config -type f | head -n 5
/etc/nagios-plugins/config/news.cfg
/etc/nagios-plugins/config/mail.cfg
/etc/nagios-plugins/config/load.cfg
/etc/nagios-plugins/config/games.cfg
/etc/nagios-plugins/config/disk-smb.cfg

Praktiliselt alati on tarvis lisaks ise juurde kirjeldada antud kasutusjuhtumile iseloomulikke kontrollkäske, neid võiks teha nt failis /etc/nagios-plugins/config-custom/commands.cfg

define command {
 # /usr/lib/nagios/plugins/check_dig -l loomaaed.tartu.ee -T SOA -H '10.193.0.53' -a loomaaed.tartu.ee -A "+norecurse"
 # DNS OK - 0.009 seconds response time (loomaaed.tartu.ee. 300 IN SOA ns.loomaaed.tartu.ee. hostmaster.loomaaed.tartu.ee. \
 #  2010053100 10800 3600 1814400 300)|time=0.009477s;;;0.000000
 command_name  check_dig_soa_norecurse
 command_line  /usr/lib/nagios/plugins/check_dig -l '$ARG1$' -T SOA -H '$ARG2$' -a '$ARG3$' -A "+norecurse"
}

define command {
 # /usr/lib/nagios/plugins/check_dig -l loomaaed.tartu.ee -T SOA -H '10.192.0.53' -a loomaaed.tartu.ee -A "+recurse"
 # DNS OK - 0.009 seconds response time (loomaaed.tartu.ee. 210 IN SOA ns.loomaaed.tartu.ee. hostmaster.loomaaed.tartu.ee. \
 # 2010053100 10800 3600 1814400 300)|time=0.009466s;;;0.00000
 command_name  check_dig_soa_recurse
 command_line  /usr/lib/nagios/plugins/check_dig -l '$ARG1$' -T SOA -H '$ARG2$' -a '$ARG3$' -A "+recurse"
}

define command {
 # /usr/lib/nagios/plugins/check_ldap -H 192.168.1.247 -b "dc=loomaaed,dc=tartu,dc=ee" -3
 # LDAP OK - 0.005 seconds response time|time=0.005144s;;;0.000000
 command_name  check_ldap_v3
 command_line  /usr/lib/nagios/plugins/check_ldap -H '$HOSTADDRESS$' -b '$ARG1$' -3
    }

define command {
 # /usr/lib/nagios/plugins/check_pgsql -H pgsql.loomaaed -d nagios -l nagios -p parool
 # OK - database nagios (0 sec.)|time=0.000000s;2.000000;8.000000;0.000000
 command_name  check_pgsql_loomaaed
 command_line  /usr/lib/nagios/plugins/check_pgsql -H '$HOSTADDRESS$' -d $ARG1$ -l $ARG2$ -p $USER3$
}

define command {
 # /usr/lib/nagios/plugins/check_http -H www.loomaaed.tartu.ee -u "/index.php" -w 30 -c 50 -t 60 -s "unique" -p 80
 # HTTP OK HTTP/1.0 200 OK - 0.296 second response time |time=0.296338s;30.000000;50.000000;0.000000 size=35081B;;;0
 command_name  check_http_string
 command_line  /usr/lib/nagios/plugins/check_http -H $ARG1$ -u $ARG2$ -w $ARG3$ -c $ARG4$ \
  -t $ARG5$ -s $ARG6$ -p $ARG7$
}

# /usr/lib/nagios/plugins/check_http -H www.loomaaed.tartu.ee -u "/index.php" -w 30 -c 50 -t 60 -s "unique" -p 80 -S 
# HTTP OK HTTP/1.0 200 OK - 0.296 second response time |time=0.296338s;30.000000;50.000000;0.000000 size=35081B;;;0
define command {
 command_name  check_https_string
 command_line  /usr/lib/nagios/plugins/check_http -H $ARG1$ -u $ARG2$ -w $ARG3$ -c $ARG4$ \
  -t $ARG5$ -s $ARG6$ -p $ARG7$ -S
}

define command {
 # /usr/lib/nagios/plugins/check_mysql_query -d nagios -H 192.168.1.4 -u nagios -p parool -q "select number from ncheck where number = 10;"
 command_name check_mysql_query
 command_line /usr/lib/nagios/plugins/check_mysql_query -H $HOSTADDRESS$ -d $ARG1$ -u $ARG2$ -p $USER4$ \
  -q "select number from ncheck where number = 10;"
}

define command {
 # /usr/lib/nagios/plugins/check_dhcp -s 192.168.10.210 -r 192.168.10.102
 # dpkg-statoverride --update --add root nagios 4750 /usr/lib/nagios/plugins/check_dhcp
 command_name check_dhcp_response
 command_line /usr/lib/nagios/plugins/check_dhcp -s $ARG1$ -r $ARG2$
}

Arvutite kirjeldamine

Seadistusfailis /etc/nagios3/conf.d/hosts.cfg on kirjeldatud arvutitele vastavad Nagiose objektid, nt

define host {
 host_name  ns.loomaaed
 alias    ns.loomaaed
 address   ns.loomaaed
 use     generic-host
}

define host {
 host_name  fs.loomaaed
 alias    fs.loomaaed
 address   fs.loomaaed
 use     generic-host
}

Teenuste kirjeldamine

Seadistusfailis /etc/nagios3/conf.d/services.cfg on kirjeldatud teenustele vastavad Nagiose objektid, nt

define service {
 host_name            fs.auul  
 service_description       check_apt   
 check_command          check_nrpe_1arg!check_apt            
 use               generic-service
 notification_interval      0 ; set > 0 if you want to be renotified
}

# /usr/lib/nagios/plugins/check_ntp_time -H ntp.loomaaed.tartu.ee -w 15 -c 20
define service {
 host_name            fs.auul
 service_description       check_ntp_time
 check_command          check_nrpe_1arg!check_ntp_time
 use               generic-service
 notification_interval      0 ; set > 0 if you want to be renotified
}

Kontaktide kirjeldamine

Seadistusfailis /etc/nagios3/conf.d/contacts.cfg on kirjeldatud kontaktidele vastavad Nagiose objektid, nt

# cat /etc/nagios3/conf.d/contacts.cfg 
define contact{
 contact_name          priit
 alias              Priit
 service_notification_period   24x7
 host_notification_period    24x7
 service_notification_options  w,u,c,r
 host_notification_options    d,r
 service_notification_commands  notify-service-by-email
 host_notification_commands   notify-host-by-email
 email              priit.kask@loomaaed.tartu.ee
}

define contactgroup {
 contactgroup_name    admins
 alias          Administrators
 members         priit
}

Mallide kirjeldamine

Nagiose mallidele vatavad objektid on kirjeldatud kahes failis, arvutitele vastav mall

# cat /etc/nagios3/conf.d/generic-host.cfg
define host {
 name              generic-host   ; The name of this host template
 notifications_enabled      1    ; Host notifications are enabled
 event_handler_enabled      1    ; Host event handler is enabled
 flap_detection_enabled     1    ; Flap detection is enabled
 failure_prediction_enabled   1    ; Failure prediction is enabled
 process_perf_data        1    ; Process performance data
 retain_status_information    1    ; Retain status information across program restarts
 retain_nonstatus_information  1    ; Retain non-status information across program restarts
 check_command          check-host-alive
 max_check_attempts       10
 notification_interval      0
 notification_period       24x7
 notification_options      d,u,r
 contact_groups         admins
 register            0    ; DONT REGISTER THIS DEFINITION - ITS NOT A REAL HOST, JUST A TEMPLATE!
}

ja teenustele vastav mall

define service {
 name              generic-service ; The 'name' of this service template
 active_checks_enabled      1    ; Active service checks are enabled
 passive_checks_enabled     1    ; Passive service checks are enabled/accepted
 parallelize_check        1    ; Active service checks should be parallelized (disabling this can lead to major performance problems)
 obsess_over_service       1    ; We should obsess over this service (if necessary)
 check_freshness         0    ; Default is to NOT check service 'freshness'
 notifications_enabled      1    ; Service notifications are enabled
 event_handler_enabled      1    ; Service event handler is enabled
 flap_detection_enabled     1    ; Flap detection is enabled
 failure_prediction_enabled   1    ; Failure prediction is enabled
 process_perf_data        1    ; Process performance data
 retain_status_information    1    ; Retain status information across program restarts
 retain_nonstatus_information  1    ; Retain non-status information across program restarts
 notification_interval      0        ; Only send notifications on status change by default.
 is_volatile           0
 check_period          24x7
 normal_check_interval      2
 retry_check_interval      1
 max_check_attempts       3
 notification_period       24x7
 notification_options      w,u,c,r
 contact_groups         admins
 register            0    ; DONT REGISTER THIS DEFINITION - ITS NOT A REAL SERVICE, JUST A TEMPLATE!
}

kus

 • mallidel on nimed, mida saab teenuste kirjeldustes kasutada, vastavalt generic-host ja generic-service
 • mallidega on seostatud kontaktigrupp, admins

NRPE - Nagios Remote Plugin Execution

NRPE (Nagios Remote Plugin Executor) tehnika võimaldab Nagiose monitooringu serveril käivitada üle võrgu jälgitavates serverites Nagiose NRPE agendi vahendusel Nagiose lisasid (ingl. k plugin). See on üks võimalus koguda andmeid teiste arvutite kohta ja sobiv just operatsioonisüsteemi omaduste (nt failisüsteemi täituvus, arvuti load jms) jälgimiseks mitte niivõrd teenuste jälgimiseks.

NRPE Nagiose serveri juures

NRPE juhtimiseks tuleb Nagiose arvutisse paigutada nrpe lisa

# apt-get install nagios-nrpe-plugin

NRPE agendi paigaldamine

NRPE agendi paigaldamiseks tuleb öelda

 # apt-get install nagios-nrpe-server nagios-plugins nagios-plugins-basic nagios-plugins-standard

Seejärel tuleb muuta sobivalt seadistusfailide /etc/default/nagios-nrpe-server ja /etc/nagios/nrpe.cfg sisu.

NRPE kasutamine

NRPE kasutamiseks peab seadistusfailis muutma tavaliselt vähemalt kahte parameetrit

 • kirjeldama monitooringualused objektid
 • lubama Nagiose monitooringuserveri aadressilt NRPE agendi poole pöörduda

Selleks tuleb leida üles sarnased kohad ja muuta sobivaks, nt

 allowed_hosts=127.0.0.1,192.168.5.10
 ..
 command[check_disk1]=/usr/lib/nagios/plugins/check_disk -w 20 -c 10 -p /dev/hda1

Käivitamiseks tuleb öelda

 # /etc/init.d/nagios-nrpe-server

NRPE agendi käivitumise üheks tunnuseks on, et kuulataks pordil 5666

 # netstat -an | grep 5666
 *.5666        *.*        0   0 49152   0 LISTEN

Tulemusena peab saama Nagiose monitooringu arvutist pöördudes saama sarnase vastuse

 # /usr/lib/nagios/plugins/check_nrpe -H 192.168.5.89 -c check_disk1
 DISK OK - free space: / 4387 MB (13% inode=85%);| /=27564MB;;29046;0;32274

Seejärel saab Nagiose monitooringuarvutisse seadistada tavapärasel viisil teenuse kontrolli

define service{
 use               generic-service
 host_name         loomdb
 service_description       / usage
 check_command          check_nrpe_1arg!check_disk1
}

SSL kasutamine

Vaikimisi kasutab Debian Lenny NRPE andmevahetuse turvamiseks SSL'i, mida saab kontrollida seadistusfailist /etc/default/nagios-nrpe-server parameetriga

#DAEMON_OPTS="--no-ssl"

NSCA kasutamine

NSCA (Nagios Service Check Acceptor, ingl. k. Nagiose teenuse kontrolli vastuvõtja) võimadab korraldada nn passiivsed kontrolle. Nii Nagiose serverisse kui kontrollitavasse arvutisse tuleb paigaldada nsca pakett öeldes

 # apt-get install nsca

Tulemusena paigaldatakse muu hulgas

 • /usr/sbin/nsca - NSCA deemon, töötab Nagiose serveris
 • /etc/nsca.cfg - NSCA deemoni seadistusfail
 • /usr/sbin/send_nsca - NSCA klient, millega saadetakse deemonile sõnumeid
 • /etc/send_nsca.cfg - NSCA kliedi seadistusfail

Nagiose serveri arvutis tuleb käivitada nsca deemon, mida juhib seadistusfail /etc/nsca.cfg kus on oluline veenduda, et sisaldub sobiva väärtusega command_file parameeter ja vajadusel ka debug seada, nt nii

 debug=1
 command_file=/var/lib/nagios3/rw/nagios.cmd

Kontrollitavast arvutist saadetakse programmiga send_nsca teated Nagiose NSCA deemonile

 $ echo -e "backup.loomaaed.tartu.ee\tbackup\t0\tbackup korras" | send_nsca -c /etc/send_nsca.cfg -H nagios.loomaaed.tartu.ee -p 5667

kus

 • backup.loomaaed.tartu.ee - arvuti nimi
 • backup - teenuse nimi
 • 0, 1, 2, 3 - Nagiose staatus, vastavalt OK, WARNING, CRITICAL või UNKNOWN
 • backup korras - teate tekst, mida näidatakse nt Nagiose veebiliideses
 • /etc/send_nsca.cfg - send_nsca kasutab näidatud seadistusfaili, nt sõnumi krüptimise infoks
 • nagios.loomaaed.tartu.ee - Nagiose server
 • -p - Nagiose serveri port

Varunduse monitooring

Olgu ülesandeks korraldada varunduse monitooring selliselt

 • varundamise skript saadab teate, kui varundamine õnnestub
 • varundamise skript saadab teate, kui varundamine ebaõnnestub
 • Nagios annab alarmi, kui varundamise skript pole teadet saatnud kahe päeva jooksul

Passiivse kontrolli jaoks sobib kasutada sellist malli

define service{
 use           generic-service
 name          passive-backup-service
 active_checks_enabled  0
 passive_checks_enabled 1
 flap_detection_enabled 0
 register        0
 is_volatile       0
 check_period      24x7
 max_check_attempts   1
 normal_check_interval  1
 retry_check_interval  1
 check_freshness     1
 freshness_threshold   169200
 contact_groups     admins
 check_command      check_dummy!2
 notification_interval  7200
 notification_period   24x7
 notification_options  w,u,c,r
 stalking_options    w,c,u
}

kus

 • freshness_threshold 169200 - kaks ööpäeva oodatakse backupilt teadet
 • check_command check_dummy!2 - tagastab alati CRITICAL väärtuse

Teenuse seadistamiseks sobib kasutada nt sellist sissekannet

define service{
 host_name            backup.loomaaed.tartu.ee
 service_description       backup
 use               generic-passive-service
}

Nt õnnestumisel võiks Nagiose /var/log/syslog'i tekkida

Oct 22 19:51:41 fs nsca[15318]: Connection from 192.168.206.3 port 52141
Oct 22 19:51:41 fs nsca[15318]: Handling the connection...
Oct 22 19:51:42 fs nsca[15318]: SERVICE CHECK -> Host Name: 'backup.loomaaed.tartu.ee', Service Description: 'backup', Return Code: '0', Output: 'backup'
Oct 22 19:51:42 fs nsca[15318]: End of connection...
Oct 22 19:51:42 fs nagios3: EXTERNAL COMMAND: PROCESS_SERVICE_CHECK_RESULT;backup.loomaaed.tartu.ee;backup;0;backup
Oct 22 19:51:48 fs nagios3: PASSIVE SERVICE CHECK: backup.loomaaed.tartu.ee;backup;0;backup

nsca_send jaoks võiks sisendi konstrueerida varundamise protseduuri sooritav skript oma töö lõpus ise, aga kui kasutatakse nagiose lisasid (mis tuleb siis paigaldada paigaldades paketi nagios-plugins-basic), siis võiks teisendada lisa väljundi nt selline skript

#!/bin/bash
....

if test "$varundamise_tulemus" = 'OK'; then
    code=0
else
    code=2

fi
 
echo -e "backup.loomaaed.tartu.ee\tbackup\t$code\tbackup tulemus" | send_nsca -c /etc/send_nsca.cfg -H nagios.loomaaed.tartu.ee -p 5667

Logi sissekannetel põhinev monitooring

TODO

Kontrollprogrammide lisamine

Nagiose modulaarne ülesehitus võimaldab kasutajal suhteliselt hõlpsasti juurutada talle vajalikke kontrolle lisades süsteemile isekirjutatud skripte või kasutada nn kolmandatest allikatest pärinevaid skripte. Nt üks populaarne veebikoht kus jagatakse selliseid skripte asub aadressil http://exchange.nagios.org/.

Järgnevalt on kirjeldatud selliste kontrollide korraldamist, mida Nagiose standardkomplekt 2010 aasta kevadel ei võimalda.

PostgreSQL

Aadressil http://bucardo.org/wiki/Check_postgres jagatakse Nagiose kontrollskripti, mis võimaldab muuhulgas

 • küsida suurima tabeli või indeksi suurust
$ perl check_postgres.pl -H pg.loomaaed -u postgres --db=loobdb --action=relation_size --critical='6000 MB' --warning='4000 MB' \
 --showperf=0 --perflimit=1
POSTGRES_RELATION_SIZE OK: DB "loobdb" (host:pg.loomaaed) largest relation is table "koduloomad.vigatused": 3001 MB

Seejuures esitatakse andmebaasile selline päring

BEGIN;SET statement_timeout=30000;COMMIT;SELECT pg_relation_size(c.oid), pg_size_pretty(pg_relation_size(c.oid)), relkind, relname, nspname \
 FROM pg_class c, pg_namespace n WHERE (relkind = 'r' OR relkind = 'i') AND n.oid = c.relnamespace ORDER BY 1 DESC LIMIT 1

Smartmontools

Kõvaketta temperatuuri jälgimiseks sobib kasutada nt sellist järgnevust

 • moodustada jälgitavasse arvutisse skript
# cat /root/system/hddtemp.sh
#!/bin/bash

c_aeg=`date +%s`
temp=`/usr/sbin/smartctl -A /dev/$1 | grep Temperature_Celsius | awk {'print $10'}`
echo $temp $c_aeg > /tmp/hddtemp_$1.txt

mis kutsutakse välja arvuti juurkasutaja crontabist reaga

*/2 * * * * /root/system/hddtemp.sh sda

Tulemusena moodustatakse igal minutil uus fail /tmp/hddtemp_sda.txt sisuga

# cat /tmp/hddtemp_sda.txt
33 1280078281

kus

 • 33 - temperatuur kraadides Celsiust
 • 1280078281 - timestamp, mis on vajalik veendumaks, et kasutatakse uuendatud temperatuuri väärtust
 • moodustada nagiose plugin check_hddtemp
# cat /usr/lib/nagios/plugins/check_hddtemp 
#!/bin/bash

temp=`cat /tmp/hddtemp_$1.txt | cut -d " " -f 1`;
ts=`cat /tmp/hddtemp_$1.txt | cut -d " " -f 2`;

c_aeg=`date +%s`
aeg_kolme_minuti_eest=$(($c_aeg - 180));
 
if [ $temp -lt $2 -a $ts -gt $aeg_kolme_minuti_eest ]; then
 echo "TEMP OK - temp: $temp;| temp=$temp";
 exit 0;
else
 echo "TEMP CRITICAL - temp: $temp;| temp=$temp";
 exit 2;
fi
 • kirjeldada monitooritava arvuti nrpe agendis seadistusfailis /etc/nagios/nrpe.cfg check_hddtemp kontrollid, nt
# riistvara
command[check_hddtemp_sda]=/usr/lib/nagios/plugins/check_hddtemp sda 35
command[check_hddtemp_sdb]=/usr/lib/nagios/plugins/check_hddtemp sdb 38
command[check_hddtemp_sdc]=/usr/lib/nagios/plugins/check_hddtemp sdc 35
 • kirjeldada Nagiose serveris vastavat kontrollid, nt sektsiooniga
define service {
 host_name            failiserver.loomaaed
 service_description       hddtemp_sda
 check_command          check_nrpe_1arg!check_hddtemp_sda
 use               generic-service
}

NagiosGrapher

NagiosGrapher https://www.netways.org/wiki/grapher

TODO

Misc

Kasulikud lisamaterjalid