Nagiose NRPE agendi kasutamine

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

NRPE (Nagios Remote Plugin Execution) tehnika võimaldab Nagiose monitooringu serveril käivitada üle võrgu jälgitavates serverites Nagiose NRPE agendi vahendusel Nagiose lisasid (ingl. k plugin). See on üks võimalus koguda andmeid teiste arvutite kohta ja sobiv just operatsioonisüsteemi omaduste (nt failisüsteemi täituvus, arvuti load jms) jälgimiseks mitte niivõrd teenuste jälgimiseks.

NRPE agendi paigaldamine

Kui Solarises on kasutusel CSW (http://www.blastwave.org/) tarkvara, siis on ehk kõige otstarbekam sellest hoidlast paigaldada pakett nrpe öeldes

 # pkg-get -i nrpe
 ...
 ## Executing preinstall script.
 adding nagios group
 adding nagios user
 ## Installing part 1 of 1.
 /opt/csw/bin/nrpe
 /opt/csw/etc/nrpe.cfg-sample
 /opt/csw/share/doc/nrpe/NRPE.pdf
 /opt/csw/share/doc/nrpe/README
 /opt/csw/share/doc/nrpe/README.CSW
 /opt/csw/share/doc/nrpe/README.SSL
 /opt/csw/share/doc/nrpe/SECURITY
 [ verifying class <none> ]
 Installing class <smfyes>.
 /opt/csw/lib/svc/method/svc-nrpe
 /opt/csw/var/svc/manifest/network/nrpe.xml
 [ verifying class <smfyes> ]
 ## Executing postinstall script.
 Configuring service in SMF
 NRPE is using Service Management Facility. The FMRI is:
 svc:network/cswnrpe:default
 Starting NRPE
 
 Installation of <CSWnrpe> was successful.

Seejärel tuleb näiteks toodud seadistusfail kopeerida seadistusfailiks ning sobivalt muuta selle sisu

 # cp /opt/csw/etc/nrpe.cfg-sample /opt/csw/etc/nrpe.cfg

SMF süsteemiga nrpe teenuse kasutamiseks tuleb veel üle vaadata/öelda

 # chown root:bin /opt/csw/lib/svc/method/svc-nrpe
 # chown root:bin /opt/csw/var/svc/manifest/network/nrpe.xml
 # chmod 0755 /opt/csw/lib/svc/method/svc-nrpe
 # chmod 0644 /opt/csw/var/svc/manifest/network/nrpe.xml
 # /usr/sbin/svccfg import /opt/csw/var/svc/manifest/network/nrpe.xml

NRPE kasutamine

NRPE kasutamiseks peab seadistusfailis muutma tavaliselt vähemalt kahte parameetrit

 • kirjeldama monitooringualused objektid
 • lubama Nagiose monitooringuserveri aadressilt NRPE agendi poole pöörduda

Selleks tuleb leida üles sarnased kohad ja muuta sobivaks, nt

 allowed_hosts=127.0.0.1,192.168.5.10
 ..
 command[check_disk1]=/opt/csw/libexec/nagios-plugins/check_disk -c 10% --p /
 command[check_data_postgresql]=/opt/csw/libexec/nagios-plugins/check_disk -c 10% --p /data/postgresql

Käivitamiseks ja seiskamiseks tuleb öelda vastavalt

 # /usr/sbin/svcadm enable cswnrpe
 # /usr/sbin/svcadm disable cswnrpe

NRPE agendi käivitumise üheks tunnuseks on, et kuulataks pordil 5666

 # netstat -an | grep 5666
 *.5666        *.*        0   0 49152   0 LISTEN

ning

 # svcs cswnrpe
 STATE     STIME  FMRI
 online     12:21:24 svc:/network/cswnrpe:default

Tulemusena peab saama Nagiose monitooringu arvutist pöördudes saama sarnase vastuse

 # /usr/lib/nagios/plugins/check_nrpe -H 192.168.5.89 -c check_disk1
 DISK OK - free space: / 4387 MB (13% inode=85%);| /=27564MB;;29046;0;32274

Seejärel saab Nagiose monitooringuarvutisse seadistada tavapärasel viisil teenuse kontrolli

 TODO

Kasulikud lisamaterjalid