MySQL

Allikas: Kuutõrvaja

Järgnevad tekstid kirjeldavad MySQL andmebaasi paigaldamist, haldamist ja kasutamist.

  • mysql server - Levinuima vabavaralise andmebaasiserveri installeerimine ja kasutamine
  • Mysql cluster Mysql clustri ehitus töökindluse ja jõudluse suurendamiseks
  • Mysql Replication Mysql replikeerimine ja multimaster replikeerimine töökindluse suurendamiseks väiksemates süsteemides