Multiboot i386 ja amd64 platvormil

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

i386 ja amd64 arhitektuuriga arvutil multiboot OpenBSD süsteemi ettevalmistamine on võimalik põhimõtteliselt kahel viisil

  • paigaldada OpenBSD eksemplarid erinevatele fdisk partitsioonidele, kusjuures igas fdiski partitsioonis asub omakorda disklabel - tulemusena tekkinud süsteemi kõvaketta MBR'i (master boot record) on paigaldatud GRUB (grand unified bootloader) ja iga primaarse fdisk partitsiooni algusse on paigaldatud OpenBSD bootloader, kusjuures operatsioonisüsteemi bootimiseks kasutatakse GRUB'i chainloader'it; sellise süsteemi omaduseks on, et olles bootinud arvuti ülesse ei saa kasutada teistes fdiski partitsioonides asuvaid andmeid
  • paigaldada OpenBSD eksemplarid erinevatele disklabeli partitsioonidele - tulemusena tekkinud süsteemi kõvaketta MBR'i on paigaldatud OpenBSD bootloader, mille abil booditakse erinevates disklabeli parititsioonides asuvad OpenBSD eksemplare; tegelikult kasutatakse ka sel juhul fdisk'i partitsiooni, mille sees asuvad omakorda disklabeli partitsioonid, kui see on selline nö eriliselt tekitataud fdiski partitsioon, mis vastab OpenBSD installeris tehtud valikule 'Do you want to use *all* of wd0 for OpenBSD? - yes'

Multiboot lahendust saab kasutada nt sujuvamaks tarkvara uuenduste tegemiseks või varuks oleva variandina kui kasutuses olev süsteem peaks näiteks süsteemiadministraatori vea tõttu riknema.

Tripleboot skeem

Kirjeldame kolme valikulist ehk tripleboot süsteemi

  • keskkond 0 - ei kasutata OpenBSD arvutiga teenuse pakkumiseks, vaid selleks, et kahte alternatiivset teenust pakkuvat keskkonda oleks parem hallata; seal asub ka bootloaderi failisüsteemis asuv osa sh seadistusfail /etc/boot.conf
  • keskkond A - üks OpenBSD arvutiga teenuse pakkumise süsteemi eksemplar
  • keskkond B - teine OpenBSD arvutiga teenuse pakkumise süsteemi eksemplar

Failisüsteemide kasutus erinevates keskkondades, kusjuures osa failisüsteeme/partitsioone on ühiskasutuses

  • Bootloaderi keskkond 0
 sd0a - / 8 G
 sd0b - swap 1 G
  • Teenuskeskkond A
 sd0d - / 8G
 sd0b - swap 1 G
 sd0f - /tmp 1 G
 sd0g - /var/log/midagi 10 G
 sd0h - /home 11 G
  • Teenuskeskkond B
 sd0e - / 8G
 sd0b - swap 1 G
 sd0f - /tmp 1 G
 sd0g - /var/log/midagi 10G
 sd0h - /home 11 G

Tripleboot keskkondade ettevalmistamine

Tripleboot keskkonna kasutamine

  • Keskkondade vahel valmiseks tuleb näidata sd0a:/etc/boot.conf failis, millisel plokkseadmel asub juurfailisüsteem, näiteks keskkond A kasutamiseks võiks seal olla
 set timeout 20
 set device hd0d