Mod rails

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

Ruby on railsi on sageli koos paljude rakenduste ning domeenidega kasutada äärmiselt ebamugav kuna ta vajab eraldi mongrel serverit ning selle startimist ja apaches mod_proxy ja blancery seadistamist ning kasutamist.

Selle parandamisels on tuldud mugavama tehnikaga. Lihtsa Phusion Passenger ehk mod_rails nimelise mooduliga Apache veebiserverile tuleb vaid apache moodul installida ning Peale selle apachele luua vhostis milles viidatud loodud railsi tarkvara asukohale.

http://www.modrails.com/install.html

Kasutamine

Installimiseks piisab enamuses OSides kus gem olemas käskudest:

gem install passenger
passenger-install-apache2-module

Viimane teeb mooduli paigalduse ning juhendab edasisi toiminguid. Andes igal operatsioonisüsteemil erinevad read mis tuleb lisada httpd.conf'i.

FreeBSDl näiteks tuleb kirjutada httpd.conf faili järgnev:

LoadModule passenger_module /usr/local/lib/ruby/gems/1.8/gems/passenger-1.0.5/ext/apache2/mod_passenger.so
RailsSpawnServer /usr/local/lib/ruby/gems/1.8/gems/passenger-1.0.5/bin/passenger-spawn-server
RailsRuby /usr/local/bin/ruby18

Seejärel tuleb saab teha virtualhosti mille kataloogiks tuleb näidata railsi rakenduse kaust nimega public

 <VirtualHost *:80>
   ServerName www.sinuhost.ee
   DocumentRoot /railsprog/public
 </VirtualHost>

Ja seejärel start apache. Virtualhoste võib lisada edaspidi apachele piiramatult, Uuendades railsi koodi ei ole samuti tarvilik teha kogu apachele restart vaid piisab tmp kaustas oleva faili restart muutmisest (timestamp)

touch /railprog/tmp/restart.txt

Elu võib lihtsustada tekitades näiteks .bashrc'sse alias rstart="touch tmp/restart.txt"

Mooduli mod_rails toimimist kirjeldab järgmine protsessitabel:

# ps -aux | grep ruby
root  28375 0.0 3.2 37384 31608  ?? S   1:33PM  0:01.67 ruby script/server -d -p 3000
root  30977 0.0 0.7 10460 6924  ?? I   1:50PM  0:00.44 ruby18: Passenger spawn server (ruby18)
root  50782 0.0 2.2 28116 22388  ?? S   6:21PM  0:03.70 ruby18: Passenger FrameworkSpawner: 1.2.6 (ruby18)

Protsessitabelist on näha, et tekitatakse mooduli poolt eraldi spawn server, mis tegeleb railsi rakendustele suunatud päringutega.

Juhul kui rails ei taha toimida, tasub lugeda production.log faili. Kirjutamine apache poolt tuleks lubada railsi rakenduses tmp/session kataloogile ning kui varasemalt on rails käivitatud webrick/mongrel abiga, siis tuleks kustutada varasemad sessioonid.

Edasine lugemine:

http://www.modrails.com/documentation/Users%20guide.html

http://www.pervasivecode.com/blog/2008/04/14/why-mod_rails-is-a-really-good-thing-for-light-duty-ruby-on-rails/