Linux süsteemi tõmmiste loomise tarkvara valik

Allikas: Kuutõrvaja

Linux tõmmiste loomise tarkvara peab olema mugavalt kasutatav ning tõmmiste loomine ja testimine peab käima kiirelt.

Norton Ghost

Norton Ghost on Symantec-i tasuline tarkvara, Norton Ghost-i kasutades puudub ext4 ja Linux laiendatud kettajagude tugi. Sellest tulenevalt peab kasutama plaadi täistõmmist.

FOG

FOG on Linux-i baasil tasuta vabavaraline kloonimistarkvara, mis on välja töötatud Windows XP, Vista ja 7 platvormide tarbeks. FOG töötab enimlevinud Linux platvormidel, ent selle installeerija on mõeldud Fedora 7 või 8 jaoks. FOG-is seotakse omavahel vabavaralised tööriistad PHP liidese abil. Tagavara tehakse Pre-Execution Environment (PXE) või Trivial File Transfer Protocol (TFTP) abil. FOG toetab ka mitme NTFS tüüpi partitsiooni kloonimist[2].

Fog.jpg

Joonisel on lihtne ülevaade sellest kuidas FOG töötab. FOG server pakub võrgus olevale kliendile näidatud teenuseid. FOG valib, kas klient 1 (Client 1) peaks alustama alglaadimist tõmmist kasutades või jätkab alglaadimist kohalikult kõvakettalt. Joonisel paneb klient 2 (Client 2) tõmmist FOG serverisse hoiule, kust see siis hiljem jagatakse teistele arvutitele. Haldur (Manager) kontrollib kõiki serveri tegevusi. Haldur võib olla iga veebi pääsev seade arvutist telefonini.

Clonezilla

Clonezilla on avatud lähtekoodiga tasuta tarkvara andmete taastamiseks, kettatõmmiste tegemiseks ja paigaldamiseks. Clonezilla salvestab ja taastab kettalt ainult kasutatud blokid, hoides sedasi kokku salvestuspinda ning hiljem ka tõmmise tegemiseks ja taastamiseks kuluvat aega. Clonezilla kasutab ka multicasting-ut (võimaldab samal ajal kloonida mitut arvutit korraga sama andmemahuga nagu ühe arvuti puhul). Clonezilla‑st on kaks versiooni: Clonezilla SE (Server Edition) ja Clonezilla Live. Clonezilla Live on mõeldud ühest arvutist tagavara tegemiseks, Clonezilla SE on sobiv paljude arvutite samaaegseks kloonimiseks. Näiteks 41 arvutiga klassi kloonimiseks 5.6GB süsteemi tõmmisega kuluks Clonezilla SE-ga umbes 10 minutit. Clonezilla tarkvara jagatakse GPL litsentsi all ja toetab kõiki peamisi failisüsteeme. Linux‑i omadest ext2, ext3, ext4, reiserfs, xfs, jfs. Mitte toetatud failisüsteemide puhul sektorist sektorisse kopeerimine tehakse dd abil. Clonezilla-t saab kasutada ka kaugelt arvuti taastamiseks ja mitme arvuti üheaegseks kloonimiseks üle võrgu, sel juhul peab äratus-võrguliikluse-puhul (wake-on-lan) ja PXE olema sisse lülitatud.

Remastersys

Remastersys on mõeldud Debian-i ja selle derivaatide (Ubuntu, Mint, Klikit) tarkvarapakkide komplekteerimiseks kasutaja vajadustele vastavaks mugandatud distributsiooniks. Remastersys võimaldab ka kasutaja andmetest tagavarakoopiate tegemist[5]. Tagavarakoopiat tehes kopeeritakse kõik isiklikud andmed CD või DVD peale, kaasa arvatud kõik parooliräsid. Distributsiooni puhul kirjutatakse plaadile kõik installeeritud programmid ilma isiklike andmeteta. Mõned piirangud Remastersys kasutamisel, mis võivad ette tulla:

  • pakitud failisüsteem peab olema 4G või alla selle;
  • installeerimisel on valikud limiteeritud Ubiquity omadega.

Remastersys-il on olemas ka graafiline liides.

Remastersys-ga on võimalik kasutada ka preseed faile, et määrata installeerimisel näiteks keelaaeg ja ajatsoon.

dd

Tööriist dd on madala-tasemeline töötlemata andmete kopeerimiseks ja konverteerimiseks mõeldud Unix programm. dd kasutatakse, et kopeerita konkreetne number baite või blokke. Seda saab kasutada ka baitide piirkondade kopeerimiseks, näiteks nagu kõvaketta buutsektor või lugemaks konkreetset hulka andmeid failist. Kuna dd kasutatakse madala‑tasemelisteks kõvakettaga tehtavateks operatsioonideks on võimalik kogemata parameetrid vahetades kaotada andmed. Kõvakettast koopia tegemiseks on olemas dd-st lihtsamaid graafilisi vahendeid.