Linux bonding

Allikas: Kuutõrvaja

Tegemist on tehnikaga kahe või rohkema füüsilise võrguseadme sidumiseks

balance-rr

Lahtiseletatuna round-robin scheduler, kus iga järgnev pakett saadetakse järgmise liidese kaudu. Ei paku kaitset ühe võrguseadme riknemise korral. Kaardid võib ühendada seejuures erinevatesse võrgujaoturisse, ehk switchi

Active-backup

Üks liides aktiivne ja teine varuks. Pakub lahendust võrguseadme riknemiseks. Kaardid võib samuti nagu balance-rr puhul ühendada eraldi võrgujaoturisse

link aggregation ehk 802.3ad

Võimaldab suurendada nii läbilaskevõimet kui kaitsta võrguseadme riknemise korral. Aga nõuab samas võrgulülitilt tuge ja seadistust. Samuti tuleb ühendada võrgukaardid ühte võrgujaoturisse. Pikemalt sellest räägitud tekstis LACP_kasutamine

Kasutamine

Esiteks tuleb laadida bonding moodul õiges mode's. Mode määrab selle mis tüüpi bondin tööle hakkab, näiteks

# modprobe bonding mode=4 miimon=100 downdelay=200 updelay=200

Kus mode=4 tähendab 802.3ad ehk LACP bondingut.

Edasi võib moodustada juba võrguseadmete vahel bond

ip link add name bond0 type bond
ip link set dev eth2 master bond0
ip link set dev eth3 master bond0 
ip link set dev bond0 up

Infot saab moodustunud bondi kohta vaadata käsuga cat /proc/net/bonding/bond0