Linux 2 Solaris howto

Allikas: Kuutõrvaja
 1. prstat (võtmetega -J ja -T huvitav) on midagi top sarnast
 2. prtdiag -v näitab riistvaraliste ressursside nimekirja
 3. psrinfo näitab protsessorite nimekirja
 4. võrguseadme seadistamiseks, ifconfig qfe1 plumb && ifconfig qfe1 192.168.5.1/24 && ifconfig qfe1 up
 5. 'shutdown -y -g 0 -i 6' teeb reboodi, nagu shutdown -r now
 6. 'shutdown -y -g 0 -i 5 teeb poweroff
 7. ps -ef on nagu ps aux
 8. df -k annab df moodi väljundi
 9. pkgchk -l CSWtomcat5 - paketis sisalduvate failide nimekiri
 10. patchadd -p paikade nimekiri
 11. id -a - näitab kasutaja gruppe
 12. snoop on tcpdump (nt snoop -d fjgi0 -o arvuti-20070110.log host 192.168.1.1 kirjutab faili)
 13. 'svcadm restart ssh' on /etc/init.d/ssh restart
 14. 'tar -cf - -C /kata1/kata2 . -C /kata3/kata4 . | tar xf -' kopeerib suhtelise teega
 15. pargs näitab käivitatud programmi argumente, keskkonnamuutujaid jms
 16. 'egrep -r string .' on 'find . -type f -print | xargs grep string'
 17. netstat -rn on route -n
 18. /etc/fstab on /etc/vfstab
 19. uue riistvara äratundmiseks ütelda OBP promptis 'boot -r' ehk opsüsteemis devfsadm
 20. cd pealt bootimine single userisse, 'boot cdrom -s'
 21. kõvaketta uurimine, nt 'prtvtoc /dev/dsk/c1t9d0s0'
 22. disklabeli kopeerimine, näiteks, 'prtvtoc /dev/rdsk/c1t0d0s0 | fmthard -s - /dev/rdsk/c0t0d0s0'
 23. failisüsteemi dump, nt 'ufsdump 0f /tmp/v2/juurikas.dump /dev/dsk/c1t9d0s0'
 24. failisüsteemi restore, nt 'cd kataloog && ufsrestore rf /tmp/v2/juurikas.dump'
 25. bootloaderi paigaldamine, 'installboot /usr/platform/`name -i`/lib/fs/ufs/bootblk /dev/rdsk/cwtxdys0'
 26. swap lisamine, nt swap -a /dev/dsk/cwtxdys0' (sarnaselt faili puhul)
 27. format -> analyze abil saab kõvaketta nö bloki tasemel kontrollida
 28. dump-device 'i swapi peale keeramine, dumpadm -d swap
 29. ZFS failisüsteemi info vaatamine - 'zfs get -o property,value,source all tank/csw'
 30. versiooni vaatamine, 'cat /etc/release' -> Solaris 10 1/06 s10s_u1wos_19a SPARC
 31. lsmod on modinfo
 32. md5sum on digest -a md5
 33. mitme bitine platvorm on - isainfo -v
 34. mount -F lofs /vana/kataloog /uus/asukoht - kataloogi ühendamine teise kohta
 35. iso tõmmise külgeühendamine, 'lofiadm -a /abs/path/image.iso' ja 'mount -F hsfs -o ro /dev/lofi/1 /mnt' ning 'umount /mnt' ja 'lofiadm -d /dev/lofi/2'
# lofiadm 
 Block Device       File
 /dev/lofi/1       /data/media/sol-10-u3-ga-sparc-dvd.iso
 /dev/lofi/2       /data/media/sol-10-u5-ga-sparc-dvd.iso