Linux 2 OpenBSD howto

Allikas: Kuutõrvaja
 1. man afterboot - lugemist alustuseks
 2. 'route -n show -inet' - näitab ipv4 protokolli ruutinguid
 3. ifconfig fxp - näitab inteli 100MBit/s võrguseadmeid
 4. halt, reboot - operatsioonisüsteemi seiskamine ja reboot
 5. disklabel wd0 - näitab kõvaketta kasutuselevõtmisel tehtud määranguid
 6. 'netstat -an -f inet' - näitab kasutusel olevaid ipv4 soketeid
 7. OpenBSD kasutab pdksh - public domain Korn shell
 8. swapctl -l - näitab kuidas swap'i kasutatakse
 9. vnconfig svnd0 /tmp/iso.iso && mount -t cd9660 /dev/svnd0c /mnt - iso image külgeühendamiseks
 10. umount /mnt && vnconfig -u svnd0 - lahtiühendamiseks
 11. OpenBSD all Linux ext2/3 failisüsteemi kasutamiseks vaadata 'disklabel wd0' abil partitsiooni nimi, ning öelda nt 'mount -t ext2fs /dev/wd0k /mnt'
 12. mke2fs -j /dev/hda1 failisüsteemi moodustamine toimub käsuga newfs sd0a
 13. cd plaadi külgeühendamine, mount -t cd9660 /dev/cd0c /mnt/cd0
 14. kui linuxi all näib pid ja soketi numbri vahelist seost 'netstat -anp' abil, siis openbsd peab sobib sama tulemuse saamiseks kasutada programme fstat ning netstat