IPv6 kasutamine Debian Lenniga

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

Debian Lenny operatsioonisüsteem sisaldab IPv6 protokolli tuge

 • tuum - moodul ipv6
 • võrguseadistamise utiliidid - ip, ifconfig
 • rakendused - tcpdump, Apache veebiserver jt

Võrguseadme seadistamine IPv6 võrku

Aadressi seadistamiseks

 # ip -6 addr add 3ffe:ffff:0100:f101::1/64 dev eth0

Aadressi eemaldamiseks

 # ip -6 addr del 3ffe:ffff:0100:f101::1/64 dev eth0 

radvd

 # apt-get install radvd
 interface eth0 {
  AdvSendAdvert on;
   prefix 3ffe:ffff:0100:f101::/64
   {
   AdvOnLink on;
   AdvAutonomous on;
   AdvRouterAddr on;
   };
  }; 

Tunneli seadistamine

Vaikimisi on Debian Lenny võrguseadmel selline IPv6 seadistus

 # ifconfig eth0
 eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 70:01:68:01:00:53 
      inet addr:192.168.10.53 Bcast:192.168.10.255 Mask:255.255.255.0
      inet6 addr: fe80::7201:68ff:fe01:53/64 Scope:Link
      ..

ja ruutingutabelis sellised sissekanded

 # route -n -A inet6
 Kernel IPv6 routing table
 Destination          Next Hop          Flag Met Ref Use If
 fe80::/64            ::             U  256 0   0 eth0
 ::/0              ::             !n  -1 1   1 lo
 ::1/128             ::             Un  0  1   7 lo
 fe80::7201:68ff:fe01:53/128   ::             Un  0  1   0 lo
 ff00::/8            ::             U  256 0   0 eth0
 ::/0              ::             !n  -1 1   1 lo

Tunneli moodustamiseks sobib öelda

 # ip tunnel add elion mode sit remote 192.168.101.242 local 84.50.96.138 ttl 64
 # ip link set elion up
 # ip addr add 2001:7d0:0:f000::1341/127 dev elion
 # ip route add default via 2001:7d0:0:f000::1340

Tunneli kasutamiseks ipv4 nat taga töötavast arvutist tuleb local parameetrina kasutada vastava arvuti privaatset ip aadressi, nt 192.168.10.53

Kirjeldatud tunnelite nimekirja näeb öeldes

 # ip tunnel show
 sit0: ipv6/ip remote any local any ttl 64 nopmtudisc
 elion: ipv6/ip remote 192.168.101.242 local 192.168.10.53 ttl 64

Tunnelile vastav võrguseade on selline

 # ifconfig 
 elion   Link encap:IPv6-in-IPv4 
      inet6 addr: fe80::c0a8:a35/128 Scope:Link
      inet6 addr: 2001:7d0:0:f000::1341/127 Scope:Global
      UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MTU:1480 Metric:1
      RX packets:23029 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
      TX packets:13837 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 txqueuelen:0 
      RX bytes:33420361 (31.8 MiB) TX bytes:1376474 (1.3 MiB)

Tunneli kustutamiseks sobib öelda

 # ip tunnel del elion

Apache veebiserveri kasutamine

IPv6 kasutamisega seotud iseärasused puudutavad ainult võrguseadistusi

 • /etc/apache2/ports.conf failis tuleb kasutada sarnast Listen direktiivi
 Listen [2001:7d0:0:f000::1341]:80
 • /etc/apache2/sites-available/virt.host.conf seadistusfailides tuleb kasutada sellist VirtualHost direktiivi
 <VirtualHost [2001:7d0:0:f000::1341]:80>

Postfixi kasutamine

Võrreldes nö tavalise IPv4 juhtumiga sobib lisada nt sellised parameetrid, et Postfix töötaks IPv6 võrgus

 smtp_bind_address6 = 2001:7d0:0:f9a1:7201:68ff:fe00:1453
 inet_protocols = ipv6

Lisaks peab olema nimesüsteemis vastava domeeni jaoks olemas AAAA kirjele viitav MX kirje

 # dig mail-ipv6.loomaaed.tartu.ee mx
 ...
 ;; QUESTION SECTION:
 ;mail-ipv6.loomaaed.tartu.ee.       IN   MX
 
 ;; ANSWER SECTION:
 mail-ipv6.loomaaed.tartu.ee.    299   IN   MX   10 mx-ipv6.loomaaed.tartu.ee.
 ...
 ;; ADDITIONAL SECTION:
 mx-ipv6.loomaaed.tartu.ee.   299   IN   AAAA  2001:7d0:0:f9a1:7201:68ff:fe00:1453
 ...

Võrgu-utiliitide kasutamine

IPv6 protokolli jaoks sobib kasutada kas samu, kui lisavõtmetega või sarnaste nimedega utiliite nagu IPv4 puhul.

ping6

Link-local aadresside pingimisel tuleb kindlasti näidata -I võtmega seade

 $ ping6 -I eth0 fe80::21b:21ff:fe1d:f606
 PING fe80::21b:21ff:fe1d:f606(fe80::21b:21ff:fe1d:f606) from fe80::7201:68ff:fe01:53 eth0: 56 data bytes
 64 bytes from fe80::21b:21ff:fe1d:f606: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.79 ms
 64 bytes from fe80::21b:21ff:fe1d:f606: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.269 ms

või kasutada aadressi lõpus % eraldusmärgi järel võrguseadme nime

 $ ping6 fe80::21b:21ff:fe1d:f606%eth0
 PING fe80::21b:21ff:fe1d:f606%eth0(fe80::21b:21ff:fe1d:f606) 56 data bytes
 64 bytes from fe80::21b:21ff:fe1d:f606: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.241 ms
 64 bytes from fe80::21b:21ff:fe1d:f606: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.263 ms

Global aadresside pingimine toimub nö tavaliselt

 $ ping6 -c 2 2001:7d0:0:f000::1341
 PING 2001:7d0:0:f000::1341(2001:7d0:0:f000::1341) 56 data bytes
 64 bytes from 2001:7d0:0:f000::1341: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.015 ms
 64 bytes from 2001:7d0:0:f000::1341: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.030 ms
 
 --- 2001:7d0:0:f000::1341 ping statistics ---
 2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1000ms
 rtt min/avg/max/mdev = 0.015/0.022/0.030/0.008 ms

netstat

Apache veebiserveriga seotud võrk paistab selliselt

 # netstat -anp -A inet6 | grep apache2
 tcp6    0   0 2001:7d0:0:f000::134:80 :::*          LISTEN   4437/apache2  
 tcp6    0   0 2001:7d0:0:f000::134:80 2001:bb8:2001:aaf:44524 ESTABLISHED 4444/apache2

route

 # route -n -A inet6
 Kernel IPv6 routing table
 Destination          Next Hop          Flag Met Ref Use If
 2001:7d0:0:f000::1340/127    ::             Un  256 0   8 elion
 fe80::/64            ::             U  256 0   0 eth0
 fe80::/64            ::             Un  256 0   0 elion
 ::/0              2001:7d0:0:f000::1340   UG 1024 0  158 elion
 ::/0              ::             !n  -1 1  231 lo
 ::1/128             ::             Un  0  1  33 lo
 2001:7d0:0:f000::1341/128    ::             Un  0  1 23083 lo
 fe80::c0a8:a35/128       ::             Un  0  1   0 lo
 fe80::7201:68ff:fe01:53/128   ::             Un  0  1   0 lo
 ff00::/8            ::             U  256 0   0 eth0
 ff00::/8            ::             U  256 0   0 elion
 ::/0              ::             !n  -1 1  231 lo

tcpdump

 # tcpdump -nei elion ip6
 19:01:13.722659 ip: 2001:bb8:2001:aaff::1341.35584 > 2001:7d0:0:f000::1341.80: \
  S 3766226387:3766226387(0) win 5680 <mss 1420,sackOK,timestamp 72327337 0,nop,wscale 6>
 19:01:13.722774 ip: 2001:7d0:0:f000::1341.80 > 2001:bb8:2001:aaff::1341.35584: \
  S 1730547543:1730547543(0) ack 3766226388 win 5632 \
  <mss 1420,sackOK,timestamp 5752276 72327337,nop,wscale 6>
 19:01:13.741782 ip: 2001:bb8:2001:aaff::1341.35584 > 2001:7d0:0:f000::1341.80: \
  . ack 1 win 89 <nop,nop,timestamp 72327347 5752276>
 ....

ip

IPv6 puhul ARP protokolli ei kasutata, naabrite nimekirja esitamiseks sobib öelda

 # ip -6 neigh show
 fe80::21b:21ff:fe1d:f606 dev eth0 lladdr 00:1b:21:1d:f6:06 REACHABLE
 fe80::20c:42ff:fe07:1a47 dev eth1 lladdr 00:0c:42:07:1a:47 router DELAY
 fe80::20e:cff:feb0:96b6 dev eth0 lladdr 00:0e:0c:b0:96:b6 REACHABLE

Kasulikud lisamaterjalid