IBM System x3550 M2

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

Arvuti IBM System x3550 M2 kasutamiseks võiks tutvuda kahe tekstiga, mõlemaid jagatakse tootja veebikohas

 • Installation and User Guide
 • Problem Determination and Service Guide

Lisaks nö standardsetele omadustele on kasutuses arvutis lisa RAID kontroller

X3550-m2-openbsd-4.6-ss-2.gif

IMM kaughaldus

Integrated Management Module (IMM) võimaldab juhtida seda osa serveri riistvarast, kus töötab nö teenuse pakkumisega tegelev operatsioonisüsteem. Muu hulgas saab IMM süsteemi kasutada veebipõhiselt

Ibm-x3550-m2-0.gif

Vaikekasutaja kasutajanimi ja tema parool on kirjas manuaalis.

kusjuures arvuti CD seadme külgeühendamise ja konsooli liides paistavad välja sellised

Ibm-x3550-m2-1.gif

Debian GNU/Linux Lenny (v. 5) kasutamine

Tundub, et Debian Lenny AMD64 operatsioonisüsteemi saab sellel riistvaral kasutada.

OpenBSD v. 4.6 amd64 20090813 snapshoti kasutamine

Selleks, et OpenBSD v. 4.6 20090813 snapshotile vastava versiooniga operatsioonisüsteemi saaks kasutada, tuleb UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), BIOS järglases, seadistada vaikeväärtustest erinevaks kaks parameetrit, kusjuures töötavad nii bsd.sp kui bsd.mp tuum

 • System Settings -> Devices and I/O ports -> Configure IDE mode väärtuseks compability mode asemel native mode
 Configure IDE mode: <native mode>

vastasel korral tekib veateade

X3550-m2-openbsd-4.6-ss-1.gif

 • Processors -> Processor Performance määrata Disabled peale
 Proc Performance States: <Disabled>

vastasel korral tekib veateade

X3550-m2-openbsd-4.6-ss-3.gif

Riistvara paistab OpenBSD operatsioonisüsteemi alt sellisena

 # sysctl hw                                                                
 hw.machine=amd64
 hw.model=Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz
 hw.ncpu=8
 hw.byteorder=1234
 hw.pagesize=4096
 hw.disknames=sd0
 hw.diskcount=1
 hw.sensors.cpu0.temp0=45.00 degC
 hw.sensors.cpu1.temp0=45.00 degC
 hw.sensors.cpu2.temp0=45.00 degC
 hw.sensors.cpu3.temp0=45.00 degC
 hw.sensors.cpu4.temp0=45.00 degC
 hw.sensors.cpu5.temp0=45.00 degC
 hw.sensors.cpu6.temp0=45.00 degC
 hw.sensors.cpu7.temp0=45.00 degC
 hw.sensors.mfi0.drive0=online (sd0), OK
 hw.cpuspeed=2266
 hw.vendor=IBM
 hw.product=xxxxxx
 hw.version=00
 hw.serialno=xxxxxx
 hw.uuid=xxxxx
 hw.physmem=2135814144
 hw.usermem=2135343104
 hw.ncpufound=8

Konkreetsel juhtumil haldab kettaid TODO kontroller

 # bioctl sd0    
 Volume Status        Size Device 
 mfi0 0 Online    145999527936 sd0   RAID1
    0 Online    146814976000 1:1.0  noencl <IBM-ESXSST914xx52SS   B624>
    1 Online    146814976000 1:0.0  noencl <IBM-ESXSST914xx52SS   B624>

Firmware uuendamine

Reeglina saab 2009 aastal IBM arvutite firmware uuendused tasuta kopeerida aadressilt http://www.ibm.com/ ning seejärel kasutades Bootable Media Creator tarkvara moodustada .iso tõmmise ja seda kasutada uuenduse teostamiseks konkreetsel arvutil. See tehnika asendab varem kasutusel olnud nn UpdateXpress .iso tõmmiste otsese kasutamise.

Ajakohased lingid

Nt SLES 10 peal kasutamiseks sobiv Bootable Media Creator esineb sellise faili kujul, mida tuleb käivitada juurkasutajana, kusjuures

 # ./ibm_utl_bomc_1.10_sles10_x86-64.bin

Meedia koosseisu on soovitav valida UXSP's (UpdateXpress System Packs) asemel eraldi uuendused valikuga

 Check the IBM web site -> Latest available individual updates

Seejuures saab valida, kas lisatakse ka diagnostika utiliidid. Bootable Media Creator töös näeb välja selline käivitatuna SLES 10 all üle VNC

X3550-m2-firmware-6.gif

Uuenduste rakendamine toimub selliselt

X3550-m2-firmware-5.gif

NB! Kui IMM osa samuti uuendatakse katkeb ühendus konsooliga kuid veidi aja pärast saab tagasi ühendudu ja jätkata menüü poolelijäänud kohas.

IPMI

Ettevalmistamine

TODO

Kasutamine

Üle IPMI serial konsooli kasutamiseks sobib öelda

$ ipmitool -I lanplus -H 10.0.25.138 -U USERID -P parool sol activate
[SOL Session operational. Use ~? for help]

OpenBSD/amd64 (tm1.loomaaed) (tty00)

login: 

sessiooni lõpetamiseks sobib öelda "~." sisestades klaviatuurilt kaks korda tilde ning seejärel punkt.

login: ~. [terminated ipmitool]

Kui serial konsooli kasutamisel saab veateate, sobib öelda korra

$ ipmitool -I lanplus -H 10.0.25.138 -U USERID -P parool sol deactivate