IBM Bladecenter H22

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

TODO

Serial Over LAN

SOL (Serial Over LAN) seadistamiseks tuleb teha muudatusi kolmes kohas

 • Bladecenter haldusliides
 • konkreetse arvuti UEFI haldusliides
 • kõnealuse arvuti operatsioonisüsteem (alglaadur ja nn /etc/inittab)

Protseduuri kirjeldab nt tekst Serial over LAN Setup Guide, Twelfth Edition (November 2009), mis on aadressil http://www-947.ibm.com/systems/support/supportsite.wss/docdisplay?lndocid=MIGR-54666&brandind=5000008

Bladecenter haldusliides

Bladecenter haldusliideses liikuda sektsiooni

Blade Tasks -> Serial Over LAN

ning saavutada sarnane tulemus

Ibm-bladecenter-h22-3.gif

kus

 • üleval arvutite nimedega tulbas on kahe arvuti jaoks SOL sisse lülitatud; seda tehakse nimekirja all oleva Available actions abil

UEFI haldusliides

Liikuda sektsiooni

System Settings -> Devices and I/O Ports -> Console Redirection Settings

ning saavutada selline tulemus, eeldusel, et serial breakout kaabel ei ole kasutusel

Ibm-bladecenter-h22-1.gif

kus pildil ei ole näha, aga lisaks on tehtud veel valikud

 • Active After Boot - Enable
 • Flow Control - Hardware

Operatsioonisüsteem

GRUB alglaaduri seadistusfailis /boot/grub/menu.lst ei ole vaja kasutada ridu, st nad on valja kommenteeritud

# serial --unit=1 --speed=115200
# terminal --timeout=25 serial console

kerneli real peab olema näidatud serial konsool, nt nii

title      Debian
root      (hd0,0)
kernel     /tuum root=/dev/mapper/system-root ro console=tty1 console=ttyS1,115200
initrd     /irfs

kus

 • console=tty1 - tuuma teateid esitatakse java põhisele konsoolile
 • console=ttyS1,115200 - tuuma teateid esitatakse serial konsoolile

SOL kasutamine

SOL kasutamiseks tuleb logida ssh abil sisse Bladecenterisse

$ ssh Administrator@10.0.100.40

ning öelda uues promptis, nt viienda bay serial konsooli poole pöördumiseks

system> console -T system:blade[5]

seejärel peaks olema näha

 • UEFI haldusliides
 • grub menüü, kus saab teha valikuid
 • tuuma teated
 • os login:
 Booting 'Debian'
 root       (hd0,0)
 Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
 kernel     /tuum root=/dev/mapper/system-root ro console=tty1 console=ttyS1,115200
  [Linux-bzImage, setup=0x3000, size=0x1a9870]
 initrd     /irfs 
 [Linux-initrd @ 0x37823000, 0x7cc348 bytes]Probing EDD (edd=off to disable)... ok
 [  0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
 [  0.000000] Initializing cgroup subsys cpu 
 [  0.000000] Linux version 2.6.26-2-amd64 (Debian 2.6.26-21lenny4) (dannf@debian.org) (gcc version 4.1.3 20080704 
  (prerelease) (Debian 4.1.2-25)) #1 SMP Tue Mar 9 22:29:32 UTC 2010³
 [  0.000000] Command line: root=/dev/mapper/system-root ro console=tty1 console=ttyS1,115200
 ..

Debian GNU/Linux 5.0 arvuti ttyS1

arvuti login:

Märkused

 • Millegipärast ei ilmu serial konsoolile login: ja ei saa sisse logida
Debian GNU/Linux 5.0 arvuti ttyS1

arvuti login: 
    SOL session is temporarily not available.
    Attempting to re-establish your session ...

SNMP kasutamine

Temperatuuri küsimiseks

$ snmpwalk -v 1 -c public 10.0.5.30 1.3.6.1.4.1.2.3.51.2.2.1.5.1.0
iso.3.6.1.4.1.2.3.51.2.2.1.5.1.0 = STRING: "18.00 Centigrade"

Kasulikud lisamaterjalid