Honeyd

Allikas: Kuutõrvaja

FreeBSD

FreeBSD masinas paigaldatakse honeyd pordi installimise järel järgnevad failid

/usr/local/lib/honeyd/libhoneyd.so
/usr/local/share/honeyd/proxy
/usr/local/bin/honeyd
/usr/local/share/honeyd/smtp
/usr/local/bin/honeydstats

Meil on serveri väline aadress 193.40.41.32 ning tekitame virtuaalse windowsi masina 193.40.41.34 aadressiga.

create default
set default default tcp action block
set default default udp action block
set default default icmp action block

create windows
set windows personality "Microsoft Windows XP Professional SP1"
set windows default tcp action reset
add windows tcp port 135 open
add windows tcp port 139 open
add windows tcp port 445 open

set windows ethernet "00:00:24:ab:8c:12"
bind 193.40.41.34 windows

Ja käivitame selle

# honeyd -d -i nfe0 -f honey.conf
honeyd[5482]: listening promiscuously on nfe0: (arp or ip proto 47 or (udp and src port 67 and dst port 68) or (ip )) and not ether src 00:17:31:dc:5d:b7

Testimine nmapiga

nmap -p 135 192.168.134.147


Manuaali leht mitmete näidetega http://www.manualpages.de/FreeBSD/FreeBSD-ports-9.0-RELEASE/man8/honeyd.8.html

create default
set default personality "Linux 2.2.14"
set default tcp action block
add default udp port 53 "./scripts/dnstool.py"

Lokaalne testimine

#sudo ./honeyd -f config.sample 10.0.0.0/8
#sudo route -n add -net 10.0.0.0/8 gw 127.0.0.1


http://travisaltman.com/honeypot-honeyd-tutorial-part-2-multiple-honeypots/

Windows XP koos uue MAC aadressi ja dhcp küsimisega.

create default
set default default tcp action block
set default default udp action block
set default default icmp action block

create windows
set windows personality "Microsoft Windows XP Professional SP1"
set windows default tcp action reset
add windows tcp port 135 open
add windows tcp port 139 open
add windows tcp port 445 open

set windows ethernet "00:00:24:ab:8c:12"
dhcp windows on eth1 # väline seade

Käivitamiseks

# honeyd -d -i eth1 -f honeyd-winxp.conf

Veel üks masin

create default
set default default tcp action block
set default default udp action block
set default default icmp action block
create windows
set windows personality "Microsoft Windows XP Professional SP1"
set windows default tcp action reset
add windows tcp port 135 open
add windows tcp port 139 open
add windows tcp port 445 open
create avaya
set avaya personality "Avaya G3 PBX version 8.3"
set avaya default tcp action reset
add avaya tcp port 4445 open
add avaya tcp port 5038 open

create solaris set solaris personality "Avaya G3 PBX version 8.3" set solaris default tcp action reset add solaris tcp port 22 open add solaris tcp port 2049 open

set windows ethernet "00:00:24:ab:8c:12" set avaya ethernet "00:00:24:ab:8c:13" set solaris ethernet "00:00:24:ab:8c:14" dhcp windows on eth1 dhcp avaya on eth1 dhcp solaris on eth1

honeyd -d -f honeyd.conf
nmap -p 4445,5038,5555 192.168.99.160


http://blogs.23.nu/disLEXia/2004/08/antville-4485/

create windows set windows personality "Microsoft Windows XP Professional SP1" set windows default tcp action reset add windows tcp port 135 open add windows tcp port 139 open add windows tcp port 445 open

bind 193.40.0.10 windows

create template

set template personality "Linux kernel 2.4.23 (x86)"   # Honeypot signature
set template uptime 0428938               # Set uptime
 
add template tcp port 21 "sh /usr/share/honeyd/ftp.sh"  # Add the template
 
set template default tcp action block          # Block other TCP ports
set template default udp action block          # Block other UDP ports

create template
set template personality "Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP3"
add template tcp port 80 "sh /usr/share/honeyd/scripts/win2k/iis.sh"
bind 145.18.57.13 template
In the other con?g, e.g. /etc/honeyd/honeyd2.conf the apache con?guration

create template
set template personality "Linux kernel 2.4.18 (x86)"
add template tcp port 80 "sh /usr/share/honeyd/scripts/suse7.0/apache.sh"
bind 145.18.57.13 template